Muhatap

Fotoğrafta Boston Kırmızı Hat treninde bir ilan görülüyor:

“Görünüşünüzden nefret mi ediyorsunuz?

Hiç durmadan görünüşünüzü mü düşünüyorsunuz?

Endişeleriniz hayatınızı ele mi geçiriyor?

Bizimle irtibata geçerek araştırma & tedavi seçeneklerini görüşünüz.”

İlanın muhatabı kontrol grubudur, deneyler yapacaklardır, elde edilecek doğrulamaları kullanarak kendi ebeveyn mecazlarını muhtemelen getirip Freudcu Üstben’in yerine geçirmeye kalkacaklardır.

Başka bir deyişle aradıkları şey, Einziger Zug, unary trait, single stroke, birsel özelliktir.

“Kaygı belirtileri neler?”

Bir özür, bir itiraf, bir özeleştiridir.

“Olabilirliği ne?”

Aradıkları, bir gerçeklik ilkesidir.

Sosyal psikolog olup olmadıklarını merak ettim.

IBF

Not: Bu çeviri Boston Raporu B Yüzü‘nün kapanış notu olacak.

Game Dasein

Their advertisement is addressed to the control group that shall enable them to conduct experiments to obtain a series of confirmations for the possible paternal metaphors that probably have been being proposed for the proper replacement of the Freudian superego.

In other words, they are looking for Einziger Zug, the unary trait, the single stroke.

“What are the signs of anxiety?”

An apology, a confession, a self-criticism.

“What is the likelihood?”

They are looking for a reality principle.

I wonder if they are social psychologists.

IBF

(Boston Red Line)

tmp_21654-20170117_162930-1771017596

View original post

Leave a comment

Filed under çeviri

Comments are closed.