Fedadan Kalanın Yüceltimi — Atharva Veda

1
Fedadan Kalan, ad, şekil ve dünyayı içerir.
İndra ve Agni ve tüm evren orada bulunur.

2
Fedadan Kalan yeri ve göğü, olan herşeyi tutar.
Fedadan Kalan denizi, suları, ay ve rüzgârı tutar.

3
Gerçek olan da olmayan da Kalandadır, Prajāpati, ölüm ve güç.
Oraya dayanır dünyalılar, kapanma ve açılma, içimdeki rahmet.

4
Sıkı, sağlam, güçlü, sert, Brahma, herşeyi yaratan onlu.
Kalanın etrafında İlahlar bir tekerlek gibi sabitlenmiştir.

5
Deyiş, şarkı ve feda metni, çığırma, başlangıç ve övgü,
Uğultu Kalandadır, sesler, kutsal şarkının mırıltısı.

6
Kalanın içinde doğmamış bebeler gibi fedadan parçalar,
Aindrāgne Pāvamāna yatar. Mahānāmnī, Mahavrata.

7
Vājapeya, Kutsama Ayini, Agnishoma ve şekilleri,
İlahiler, en neşeli canlı çimen ve Asvamedha, oradadır,

8
Dikshā ve Agnyādheya ayininde istekleri karşılayan büyülü ilahi,
Kısa ayinler, uzun ayinler, Kalanda içerilir.

9
İman ateş adak, hararet, hizmet ve feda çağrısı,
Guerdon, iyi işler ve ödülleri, Kalanda saklanır.

10
Bir gece, iki gece feda, Sadyahkri, Ukthya ve Prakri,
Davet, derin sesli çağrılar oradadır, parçalar, ilimler yoluyla feda.

11
Dört gece, beş gece, altı gece feda, gece gündüz birlikte,
Shodai, yedi gece feda, Ölümsüz Olanda içerilen bunların hepsi Kalandan doğmuştur.

12
Pratihāra ve Nidhanam, Visvajit, Abhijit,
İki Sāhnātirātrā ve oniki günlük ayin orada saklanmıştır.

13
Hoşluk, hürmet, barış ve güç, kuvvet, zindelik, ölümsüzlük
Dile gelen tüm dilekler sevgiyle Kalanda karşılık bulur.

14
Dokuz kadar okyanus, yer ve gök Kalanda kurulmuştur.
Güneş parlar orada, içimde, Kalan Gün ve Gecedir.

15
Kalan üretecin atasıdır, bu evreni sürdürür, ve destekler
Vishūvān, Upahavya ve gizli sunulan tüm ibadetleri.

16
Üretecin atası, Kalan, Ruhun torunu, ilk Ata,
Evrenin efendisi, Öküz, gürbüz, yeryüzünde durur.

17
Hak, hakikat, hakimiyet, hararet, zahmet, vazife, fiil, gelecek, geçmiş,
Cesaret; başarı ve güç, Kalanda güçlü durur.

18
Refah, karar, planlar, krallık, hüküm, altı bölge,
Dua ve yönlendirme, yıl, adak, gezegenler oradadır;

19
Ve dört Hotar, Apri ilahileri, Nividler ve dört aylık ayinler,
Adaklar, fedalar, kurban edilen hayvanlar ve şekilleri.

20
Aylar, yarım aylar, yılın bölümleri, mevsimlerle Kalandadır,
Sular uzaktan yankılanır, şimşek, ve yavuz gürültü.

21
Çakıl, kum, taşlar ve otlar, ve bitkiler, ve çimen Kalandadır.
Yıldırım ve bulut ve yağmur orada sıkıca sarılmış yatarlar.

22
Kazanım, tanınma ve başarı, tamlık, başarı kazanmak.
Büyük kazanç ve zenginlik, Kalana serilmiş, saklanmış ve orada birikmiştir.

23
Hayat nefesiyle soluklanan herşey, gözü olup gören tüm yaratıklar,
Göklerde yaşayan tüm göksel Tanrılar Kalandan doğmuştur.

24
Deyişler ve Şarkılar ve büyülü ilahiler, Purāna, feda metni.
Göklerde yaşayan tüm göksel Tanrılar Kalandan doğmuştur.

25
Soluk almak ve soluk vermek, göz ve kulak, bozunmak ve bozunmamak,
Göklerde yaşayan tüm göksel Tanrılar Kalandan doğmuştur.

26
Tüm haz ve keyifler, tüm zevkler ve coşkulu esrimeler,
Göklerde yaşayan tüm göksel Tanrılar Kalandan doğmuştur.

27
İlahlar, Babalar, insanlar, Gandharva ve Apsaraseler.
Göklerde yaşayan tüm göksel Tanrılar Kalandan doğmuştur.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

ç.n.

Implication’ın Türkçe’de İçerim olduğu bilinir ama uygulamada bazen İma Etmek sayılır. Aslında İma Etmek Implication değildir, Allusion’dır.

Implication İngilizce’de “P => Q” gibi mantıksal gerektirmeyi de ifade eder. “İçerim” bu kullanımı karşılamaz.

Aynı sebeple Implication’ın İma Etmek sayılması çok ciddi bir sorundur: Mantıksal çıkarım imkânlarının Türkçe’de tamamen yadsınması anlamına gelir.

“İma etmek,” Türkçe’de mantıklı olan herşeyin bir “belki” parantezine, yani “olabilir de olmayabilir de” parantezine alınması anlamına gelir.

“Kalanda içerilir” diye başlayıp giden bu metinde bence Implication kastedilmiş: Yani Fedadan Kalan’a “olmasaydın, olmazdık” denmiş, yoksa “biz senin yanında hediye olarak gelmişiz” denmemiş.

Ama çeviriyi değiştirerek güzel bir şaka yapılabilir:

Fedadan Kalan, adı, biçimi ve dünyayı ima eder.
İndra ve Agni ve tüm evren orada ima edilir.

Fedadan Kalan yeri ve göğü, olan herşeyi ima eder.
Fedadan Kalan denizi, suları, ay ve rüzgârı ima eder.

Gerçek olan da olmayan da Kalanda ima edilir, Prajāpati, ölüm ve güç.
Orada ima edilir dünyalılar, kapanma ve açılma, içimdeki rahmet.

~~~

Atharva Veda, 9’uncu kitap 7’nci ilahi.

Jela Krečič & Slavoj Žižek’in çirkinlikle ilgili yazdıklarını okurken denk geldim.

İnternette bulduğum iki İngilizce çeviriden ilkini esas aldım. İkinciye bakıp bazı yerleri değiştirdim. İki çeviri birbirini pek tutmuyor. İngilizcesinde izahatlerle şişirilmişe benzeyen kısımları kullanmamaya çalıştım. Bazı ifadeler gene tuhaf kalıyor ama metni garip bulanlar bu metinlere dayanan ritüelleri de garip bulacaktır. O bakımdan bir tutarlılık olduğu söylenebilir. Burada ayin, feda, şu bu diye sayılan şeylerin çeşitli ritüel janrları olduğunu söyleyebiliriz.

http://www.sacred-texts.com/hin/av/av11007.htm
http://www.sacred-texts.com/hin/sbe42/av215.htm

330px-atharva-veda_samhita_page_471_illustration

1 Comment

Filed under şey

One response to “Fedadan Kalanın Yüceltimi — Atharva Veda

  1. Pingback: Birlikte Hep Daha İyiye — derleme | YERSİZ ŞEYLER