Totoloji hâlinde topoloji — IBF

Topoloji uzamsallığın kendi içine bükülmesidir.

Ama topolojide ifade verilen kısıtlamalar uzamsal kısıtlamalar değildir.

Topoloji, uzamsallıkla ilgili bileşimsel kısıtlamalara ifade verir.

Aslında genel olarak topoloji, uzamsal olanın bileşimsel olan karşısındaki kısıtlı hâlini belirtir. [*]

Bu anlamda topoloji, bir ‘totoloji’dir. [■]

IBF

(İngilizcesi)

[*] Yani mesela 2D’nin 3D karşısındaki kısıtlı halini belirten ‘derinlik’ [+] 3D’deki üç tane boyuttan üçüncüsü değildir. [-] D’nin tamsayı hâlinde tayin edilmesinden gelen kısıtlamadır. [%]

[+] Derinlik sezgisi, bileşimsel olanın sezilmesidir. Niceliklere karşı niteliklerin sezilmesidir. Aslında niteliklerin kendisidir. [♡]

[-] Fizikte buna “holografik evren” denmiştir. http://www.southampton.ac.uk/news/2017/01/holographic-universe.page [♢]

[%] “Quantum Mechanics as Quantum Information (and only a little more)” makalesinde bu D konusu geçiyor. Bkz. https://yersizseyler.wordpress.com/2017/01/24/ayrimcilik-enformel-fiziki-formel-elektronik/ Fizikteki formel kısıtlama, Nöther Savı ve enerjideki simetri-korunum ilişkisi bakımından ele alınmalı. [•]

[•] Feynman’a atıfla müracaat edilen “Kuantum Bilgisayar” bir yanılsamadır. Feynman ona zaten “Simulating Physics With Computers” demiş. “Orantılar nasıl simüle ediliyor?” gibi sorular sorulmalı: Bir şey nasıl “due / undue” olur? [♤]

[♤] Aktarım yani Transference böyle sorulara bağlam verir.

[■] “Düşünüyorum o halde varım”da ifade verilen totoloji işte bu topolojidir.

[♢] Aslında kullandıkları ekran ve ‘kağıt’lardaki [paper] uzamsal kısıtlamalardan başka hiçbir şeyi kastedebilmiş olmazlar. ‘Akran değerlenmesi’ dedikleri şeylerden ‘meslektaşlık’ çıkmaması [does not issue from] da bu yüzdendir. “Bir şey çıkmadan bu iş çıkarılsın” [Let this be issued without any issue] demekle kalırlar.

[♡] Nitelikler kendi başlarına suskun dururlar, sadece sezilirler. Yani seslerini duyurmaları ~mümkün~dür [possible], muhtemel değil [probable]. Muhtemel olabilirler veya olmayabilirler. [They may or may not be probable] Yani muhtemel olmalarına da olmamalarına da izin vardır. O halde muhtemel oldukları söylenemez. Sadece mümkün oldukları söylenebilir.

3 Comments

Filed under şey