We reject the terminations in DTCF Department of Theater — ÖKM Stage

The terminations of academics in DTCF Department of Theater, Ankara, the first academic department in Turkey to give theater education, is the most noticeable example of the activities that have been getting worse and worse in Turkey each and every day, to dismay, to erode and to destroy everyone that have been producing in theater and contributing to these productions.

We reject the silencing of artistic production! We reject the silencing of all constituents that have been contributing to artistic production! We reject the attempt to expel art to a point where it’s difficult and even impossible to reach! We reject the dysfunctionalization of a department that have made inappreciably high contributions to the world of theater!

As we have said before the theaters will produce will live will not be destroyed!

ÖKM Stage

English: Işık Barış Fidaner

Türkiye’de akademik olarak tiyatro eğitimi veren ilk bölüm olan Ankara DTCF Tiyatro Bölümü hocalarının KHK ile meslekten ihraç edilmesi, Türkiye’de her geçen gün artan tiyatroda üreten ve üretime katkı sağlayan herkesi, yıldırma, yıpratma ve yıkma faaliyetlerinin en gözle görünür örneğidir.

Sanatsal üretimin ve sanatsal üretime katkı sağlayan tüm unsurların çeşitli yöntemlerle susturulması, sanatın ulaşılması güç hatta imkânsız bir noktaya çekilme çabasını ve tiyatro dünyasına sayılamayacak kadar katkı sağlamış bir bölümün işlevsizleştirilmesini reddediyoruz!

Daha önce de söylediğimiz gibi tiyatrolar üretecek yaşayacak yok olmayacak!

ÖKM sahnesi

1 Comment

Filed under çeviri, şey

One response to “We reject the terminations in DTCF Department of Theater — ÖKM Stage

  1. Pingback: Introduction to Sociotechnical Cognition — compilation | YERSİZ ŞEYLER