Başkan Donald Trump Ve İdaresine Açık Mektup ― Kaliforniya

(Google Docs)

Biz imzacılar sizi olası en büyük aciliyetle Paris İklim Antlaşması’nda konan sera gazı neşir hedeflerine ülkemizin bağlılığını sürdürmeye çağırırız. Bu antlaşma iklimdeki büyük değişimi bertaraf etmek için gereken bir dizi adımdan ilkidir. Dünya iklimi insanlık tarihinde hiç yaşanmamış bir hâle giriyor. Sera gazlarını şimdiki hızla üretmeye devam etmek, çevremize, ekonomimize ve ülkemize durdurulamaz neticeler ve felaketler getirecek. Cesur ve kesin eylemlerle hâlâ en kötü senaryoların önlenmesi, değişime uyumlanmaya olanak verilmesi, zararların azaltılması ve ülkemize yeni ekonomik fırsatlar getirilmesi mümkündür. O yüzden Amerika’nın iklim eyleminde küresel lider olmasını emniyete almanızı istiyoruz sizden.

Bu mektupta ifade etmek isteriz ki bilimciler ve eyaletimizin entelektüel liderleri (işverenleri değil kendileri adına) iklim değişimi olguları hakkında büyük ölçüde hemfikirdirler. Yalan yanlış betimlemelerin aksine bilimsel ve akademik toplulukların hepsi insan kaynaklı iklim değişiminin gerçek olduğu ve neticelerinin şimdiden hissedildiği konusunda oybirliği içindedir. Sera gazlarının ısıyı hapsetme şeklini açıklayan bilim, suçlamalardan muaftır. İklim sisteminde insan kaynaklı değişimlere tabiattaki (El Niño gibi) dalgalanmalar da eklendikçe iklim rekorları kırılmaktadır. İnsanlık öncesi zamanlardan, sera gazlarının bugünden daha fazla ve iklimin bugünden çok daha sıcak olduğu zamanlardan kalmış fosil kayıtları denizlerde çok daha yüksek su seviyelerine ve bitki örtülerinde daha farklı örgütlenim örüntülerine işaret etmektedir. Atmosferimizde yükselen sera gazı seviyeleri ile hava durumunda bölgesel çeşitlenmeler ve aşırılıklar harekete geçirilmiş, büyük buz tabakaları kaybedilmiş ve biyoçeşitlilik azalmıştır, aynı Dünya’nın geçmişinden tanıdığımız kitlesel yokoluşlar gibi.

Onlarca yıldır bilimciler fosil yakıtlara bu kadar fazla bağlanmanın tehlikeleriyle ilgili uyarılar yapıyorlardı. Dünya buna yanıt vermekte gecikti. Sonuçta Amerika’nın ekonomisi ve güvenliğinin büyük zarar görme riski giderek artıyor. Son on yıl boyunca iklim değişimi tahminlerini doğrulayan olağandışı sayıda ciddi tabiat felaketi yaşandı. Güneydoğu ve Batı daha çok kuraklık çekiyor. Deniz seviyesi yükseldikçe Miami’de dalgalar sel oluyor. Doğu ve Körfez sahillerindeki büyük şehirler süreklileşen şiddetli hava şartlarından büyük zarar görüyor. Kış soğukları kuraklık geçiren ağaçlara dadanan böcekleri önlemeye yetmediği için Batı ormanları ölüyor. Denetimsiz kaldıkları takdirde bu iklim değişimi olaylarının sıklığı ve ciddiyeti de zamanla artacaktır, ekonomik tesirleri de aynı şekilde. Yaşam tarzımızı, ekonomimizi ve çevremizi güvenceye almak ve korumak için derhal eyleme geçmemiz şarttır.

Birleşik Eyaletler eşsiz bir fırsata sahip, sera gazı neşirlerini azaltmak için yenilikçi yollar geliştirilmesinde dünyaya öncülük edebilir. Temiz enerjiye ve karbon sekestrasyonuna hemen yapacağımız yatırım ve teşviklerle 21’inci yüzyılın ekonomik ve siyasî lideri gibi bir vaziyet alabiliriz. Aksi hâlde bu fırsatlar başkalarına [ç.n. mesela İsveç‘e] terk edilmiş olacak, ulusal güvenliğimiz, gıda güvenliğimiz, su güvenliğimiz, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği boşa düşürülmüş olacak. İşte bu nedenlerle, mevcut Paris İklim Antlaşması’ndan başlayarak, ülkemizin iklim değişimi konusunda geçilecek eylemlere olan bağlılığını sürdürmenizi ve güçlendirmenizi istiyoruz.

(… imzalayan binlerce akademisyen …)

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

1 Comment

Filed under çeviri, bildiri, bilim

One response to “Başkan Donald Trump Ve İdaresine Açık Mektup ― Kaliforniya

  1. Pingback: İmletim Savaşları II: Ne Olacak Bu Amerika’nın Hâli? — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER