Asilomar Sunî İstihbarat İlkeleri — Yeni Dünya Düzeni

Çok çok tekinsiz olan bu belgede (tek “ilacı” psikanaliz olan) berbat bir distopya tarif edilmiş.

“Yapay Zeka” yerine “Sunî İstihbarat” [·] dememdeki maksat “böcek” sayılan şeylerin aslında “parapraksis” olduklarının görülmesidir. [*]

Hakikatle bağını koparmış bu “bilgilenme” yöntemini Çim Topu Sahası Katliamı gibi “fayda getirici” #AlternatifOlgular uydurmak için bir el kitabı sayabilirsiniz.

“Hayatın Geleceği Enstitüsü” diye bir web sitesinde yayınlamış olmaları da ziyadesiyle ironik olmuş. [+]

Allah kabul etsin. [-]

IBF

[·] Belgede içeriğinde ifade verilen distopiklik seviyesi gözönünde bulundurulmak suretiyle S.İ. kısaltmasının Türkçe’de aşina olduğumuz “Si—!” ya da “Sie—!” tarzında telaffuz edilmesi gayet münasip olacaktır.

[*] Uppsala Üniversitesi’ne yazdığım mektupta bu ilişkiyi anlattım. Süreç hâlâ sürmekte olduğundan şimdi burada o konuyu açmam mümkün değil.

[+] Boston Raporu‘nun kapak sayfasında ve 2’nci bölümünde Asilomar konferans merkezinin büyük salonunu görebilirsiniz. Yayın ve Gizlilik Notu‘nda ise Asilomar yolcularının gelip geçtiği SFO havalimanından fotoğraflara yer verilmişti.

[-] Etmez.

ai-principles-1030x386

Asilomar Sunî İstihbarat İlkeleri

Bu ilkeler 2017 Asilomar konferansı kapsamında (işte vidyolar) işte tarif edilen süreç yoluyla geliştirilmiş.

Sunî İstihbarat şimdiden dünyadaki insanlarca her gün kullanılan fayda getiren araçlar sağlamış. Aşağıdaki ilkelerin rehberliğinde devamlı geliştirilmesi onyıllar ve yüzyıllar boyu insanlara yardım edip güçlendirici şaşırtıcı fırsatlar sunacak.

Araştırmada Çıkan Şeyler

1) Araştırma Hedefi: Yön verilmemiş istihbarat değil, fayda getiren istihbarat yaratmayı hedefleyen S.İ. araştırmaları lâzım.

2) Araştırma Fonu: Fayda getiren kullanımı emniyete alacak fonların S.İ.’ye yapılan her yatırıma eşlik etmesi lâzım; bilgisayar bilimi, ekonomi, hukuk, etik ve sosyal çalışmalar alanında şöyle dikenli sorular gibi:

— Gelecek S.İ. sistemlerini işlev bozukluğu çıkmadan ve dolaplar dönmeden biz ne istersek onu yapacak kadar gürbüz kılmayı nasıl becereceğiz?

— İnsanlar kaynak ve amaçlarını ellerinde bulundurmayı sürdürürken bizim başarımız nasıl kendiliğinden büyüyecek?

— S.İ. risklerini hukuk sistemlerimize nasıl yönettireceğiz, onları nasıl S.İ.’ye yetiştirip güncelleyerek daha adil ve verimli kılacağız?

— S.İ.’nin hangi değerleri uygulaması, hangi hukukî ve etik statüye ait olması lâzım?

3) Bilim-Yordam Bağı: S.İ. araştırıcılarının yordam kurucularla inşa edici sağlıklı alışverişler yapması lâzım.

4) Araştırma Kültürü: S.İ. araştırıcı ve geliştiricileri arasında işbirliği, güven ve şeffaflık kültürünün teşvik edilmesi lâzım.

5) Yarıştan Kaçınma: S.İ. sistemleri geliştiren ekiplerin işbirliği yapması ve güvenlik standartlarını aşındırmaktan kaçınması lâzım.

Etik ve Değerler

6) Güvenlik: S.İ. sistemlerinin işletim ömürleri boyunca güvenli olması lâzım, doğrulanabildiği hâllerde bunun doğrulanması lâzım.

7) Bozukluk Şeffaflığı: Bir S.İ. sistemi eğer zarar getirirse, neden zarar getirdiğinin anlaşılabilmesi lâzım.

8) Yargı Şeffaflığı: Yargılayıcı kararlara kendiliğinden karışan her sistemin yetkili yetkin insanları tatmin edebilecek izahatler sağlaması lâzım.

9) Mesuliyet: Gelişkin S.İ. sistemlerini tasarlayıp kuranlar, kullanım ve suistimal ve eylemleri ile gelen manevî imletimlerle ilgili kazıklar tutarlar, bu imletimlere şekil vermenin mesuliyet ve fırsatı onların elindedir.

10) İzlenen Değerler: Hayli kendiliğinden S.İ. sistemlerinin tasarımında hedef ve davranışlarının işletimleri boyunca insaniyet değerlerini izlemesinden emin olunması lâzım.

11) İnsaniyet Değerleri: S.İ. sistemlerinin tasarım ve işletimlerinin insan haysiyeti, hakkı, özgürlüğü ve kültürel çeşitlilik idealleriyle uyumlu olması lâzım.

12) Şahsi Hususiyet: İnsanların ürettikleri veriye erişme, onu yönetme ve denetleme hakları olması lâzım, zira S.İ. sistemlerinde bu veriyi analiz edip istifade etme gücü vardır.

13) Özgürlük ve Hususiyet: S.İ.’nin şahsî veriye uygulanması insanların gerçek ya da algılanan özgürlüğünde makul olmayan kesintiler yapmamalı.

14) Getirilen Faydanın Pay Edilmesi: S.İ. teknolojilerinin mümkün olduğunca çok sayıda insana fayda getirip güç kazandırması lâzım.

15) Kazanılan Başarının Pay Edilmesi: S.İ.’nin kazandırdığı ekonomik başarının geniş geniş pay edilip tüm insanlığa fayda getirmesi lâzım.

16) İnsan Denetimi: İnsanların seçtiği hedeflere ulaşmak üzere kararların nasıl ve ne hâllerde S.İ. sistemlerine devredileceği kararını insanların vermesi lâzım.

17) Devirmeme: Hayli gelişkin S.İ. sistemlerinin denetiminden gelen gücün toplumsal sağlığın bağlı olduğu toplumsal ve medenî süreçleri devirmekten ziyade bu süreçlere saygı gösterip bu süreçleri iyileştirmesi lâzım.

18) S.İ. Silahlanma Yarışı: Kendiliğinden öldüren silahları yarıştırmaktan kaçınılması lâzım.

Uzun Vadede Çıkacak Şeyler

19) Yetenek Tedbiri: Mutabakat olmadığına göre S.İ. yeteneklerinin gelecekteki üst sınırlarına dair iddialı varsayımlardan kaçınmak lâzım.

20) Önem verme: Dünya hayat tarihine büyük bir değişim getirebileceğinden gelişkin S.İ.’lerin orantılı özen ve kaynaklarla planlanması ve yönetilmesi lâzım.

21) Riskler: S.İ. sistemlerinden gelecek özellikle de felaketli varoluşsal risklere beklenen tesirleriyle orantılı planlama ve yatıştırma çabaları uygulanması lâzım.

22) Kendini Tekrar Eden Kendini İyileştirme: Kendini tekrar etmek suretiyle kendini iyileştirme ya da kendini kopyalama yoluyla yüksek bir süratle nitelik ve nicelik artışı yaratmak üzere tasarlanmış S.İ. sistemlerine katı güvenlik ve denetim tedbirleri uygulanması lâzım.

23) Ortak iyilik: Yüksek istihbaratın sadece yaygınca paylaşılan etik ideallerin hizmetinde ve tüm insanlığa fayda getirmek üzere geliştirilmesi lâzım, birtane devlet ya da örgütün hizmetinde değil.

(… isim listesi …)

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

7 Comments

Filed under çeviri, bildiri, bilim