Panzehir Siyasettir Psikoloji Değil — Allen Frances

New York Times editörüne:

Donald Trump’ın psikolojik güdüleri ve psikiyatrik teşhisi hakkında son günlerde medyada yapılan spekülasyonların teşvikiyle mental sağlık alanından meslektaşlarımız kamusal çehrelere uzaktan teşhis konmasına karşı olağan etik kısıtlamaları gözardı ettiler. Destek verdikleri birçok imza kampanyası ardından 14 Şubat’ta New York Times’a yazdıkları mektupta Donald beyin psikiyatrik sebeplerle başkanlık yapamaz olduğunu telkin ettiler.

Amatör muayenecilerin çoğu narsisistik kişilik bozukluğu teşhisiyle Başkan Trump’ı yaftalama hatasına düştü. Bu bozukluğu tanımlayan kriterleri ben yazdım ve Donald bey onları karşılamıyor. Kendisi dünya çapında bir narsisist olabilir ama bu onu mental hasta kılmaz, zira kendisi mental bozukluk teşhisi koymak için gereken ızdırap ve acıyı çekmiyor.

Donald bey kendisi tecrübe etmek yerine ciddi bir ızdıraba sebep olmaktadır ve büyüklenmesi, bencilliği ve empati yoksunluğundan dolayı ceza görmek yerine cömertçe ödüllendirilmektedir. Mental hastaların (çoğu iyi davranışlı ve iyi niyetlidir) Donald beyle (ikisi de değildir) aynı kefeye konması onları damgalayan bir hakarettir.

Kötü davranışın mental hastalığa işaret etmesi enderdir ve mental hastalar nadiren kötü davranırlar. Psikiyatriyle küfretmek Donald beyin demokrasiye açtığı savaşa karşı çıkmanın hatalı bir yoludur. Cehaletinden, beceriksizliğinden, tahrikçilik etmesinden ve diktatörlük peşinde koşmasından dolayı münasip yollarla itham edilebilir ve edilmesi lâzımdır.

Psikolojik güdüleri ise o kadar barizdir ki ilginç bile değildir, ve onları analiz etmek onun bodoslama koşturduğu iktidar hamlesini durdurmayacaktır. Bu distopik Trumpiyen karanlık devrin panzehiri siyasettir, psikoloji değil.

ALLEN FRANCES

Coronado, Kaliforniya

Yazar, Dük Üniversitesi Tıp Koleji’nde psikiyatri ve davranışsal bilimler profesörü emeritus. D.S.M.-IV’ü (Dördüncü Mental Bozukluklar Teşhis ve İstatistik Kılavuzu) yazan ekibin başkanıydı.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

3 Comments

Filed under çeviri, bildiri, bilim, deneyim