Doğrulanmış Bilgi Yerine Sentezlenmiş Bilgi

iniyor

‘Bilgi’ derken ‘doğrulanmış bilgi’ kastetmiyorsun değil mi? Çünkü “Destina diye birisi var mı yok mu?” diye gidip şarkının söz yazarına sormuş değilim. Kendi bilinçdışım bana ne demişse onu iletmişim.

Yani ‘bilme’ olduğu ‘doğru’ [*] ama eminlik/kesinlik [+] statüsü havada kalan bir bilme var. Gerçi bu ‘havada kalma’nın havasından nefes alınabiliyor. ‘Gökten inme’yi böyle yorumladım çünkü bana da bir anlamda gökten iniyor, bir yerde saklayıp bekletiyor değilim (o yüzden mübadele edilebilir bir değer üretilmiyor).

Bir şeyler havada kalıyor ve o havadan nefes alınabiliyor. Kimyasal anlamda bir ‘kültür’ denebilir belki buna. Kesinlik/eminlik de bu kimyasal kalıcılıkla sağlanıyor: İnorganik bileşenlerin (harfler, sözcükler) yok edilmesi imkânsız, dolayısıyla da organik bileşenleri (kelimeler, [-] cümleler, …) her zaman yeniden sentezlemek mümkün. Bu bilgide ‘doğrulama’ yerine geçen böyle daha başka bir kalıcılık şekli var.

O zaman bu bilgiye ‘sentezlenmiş bilgi’ denebilir sanırım.

[*] ‘Doğru’ da ne demekse. Heralde hazımsızlık yapmayan herhangi bir şeye ‘doğru’ deniyor.

[+] Kesinlik yazılı kararlaştırmayı, eminlik sözlü kararlaştırmayı belirtiyor. Yazılı kararlaştırma çok zor bir iş, mesela Haziran 2013’ten beri hâlâ “Kesin bilgi RT” sözü talep ettiği geçerliliği kazanabilmiş değil. Sözlü kararlaştırma ise hiyerarşikleşme eğiliminde, yani ‘ağbiselleşme’ eğiliminde, yani risk yönetimine dönüşerek abuklaşma eğilinde. Kesinlik/eminlik hakkında: flood

[-] Bir ‘sözcük’ talep değeri kazanırsa ona artık ‘kelime’ diyorum. Yani aynı harf dizisinin inorganik olanına sözcük, organik olanına kelime diyorum.

Bilme eyleminden gelen ürün olarak bilgi. Doğrulanmış bilgiyi kastetmiyorum, evet. Senden öğrendiklerimi, yorumlanabilecek bir nesneye ilişkin haber veren, dayanaklı bilme eylemi sayıyorum. Bu bilginin kesinliği senin onu yazılı olarak iletmiş olmandan gelebilir; dönüp dönüp defalarca kontrol edebiliyorum çünkü. Ama eminim diyemem, her kontrolümde başka bir vehçesine ayabilirim. Bu belirsizlik ise meselenin gökten inmesine açıklık getiriyor.

Buna sentezlenmiş/sentetik bilgi denebilir bence de; denir hatta. Eminim!

3 Comments

Filed under şey