Hata olmanın iki şekli — IBF

Bir hakikatin tüm yadsınışları da kendi bağlamlarıyla birlikte o hakikate dahildir. Çünkü hakikat dediğimiz şey, o türlü yadsınışları bir araya getirerek bağlamlarını da birbiriyle ilişkilendiren, örtüştüren bir endekstir. O halde yadsıma olmanın, yanlışlık olmanın, hata olmanın iki çeşit şekli var:

1) Belirli bir hakikatin yadsınışı olmak, demek ki o hakikate ait olarak, dahil olarak bir yadsıma, yanlışlık, hata olmak.

2) Hangi hakikatin, nasıl bir hakikatin yadsınması olduğunu bilemeyen, belirleyemeyen, kopuk ve serseri bir yadsıma, yanlışlık, hata olmak.

Bu ayrım aynı zamanda Androsentrist (Erkekmerkezci) toplumun yapısını da veriyor. Erkekmerkezci toplumlarda erkekler hakikat endeksleri olur, kadınlar da o belirli hakikatlerin belirli yadsınışları şeklinde rol oynarlar. Belirli bir hakikat endeksiyle ilişkilendirilemeyen serseri yadsınış biçimlerine beden verenlere (özellikle kadınlara) cadı ya da deli denir. Aslında o ikinci çeşit serseri yadsımalar Kategorilerin “her halükârda sahip oldukları özel damga ve önem ile taşıdıkları içerik”tir (Hegel)

İstatistikte bu ikisi Type I Error ve Type II Error diye ayırt edilir. İstatistikteki 1’inci tip hatanın 2’nciden farkı gene hangi hakikat endeksine (burda “hipotez” adını alır) ait olduğunun belirlenebilmesidir. O konuyu da yıllar önce yazmıştım. “Postmodern Yabancılaşma Modeli” zaten oradaki fikirler sayesinde çıkmıştı.

NASA çevirisine hazırlık olsun diye anlatıyorum. Damga (Pul). Akran. Meslektaş. Çeviride örtük konular bunlar olacak

IBF

1 Comment

Filed under şey

One response to “Hata olmanın iki şekli — IBF

  1. Pingback: Öbekle Geç — derleme | YERSİZ ŞEYLER