Akademik yayıncı Walter de Gruyter’e açık mektup — Akademik Filozoflar

(Google Docs)

Dr. Gertrud Grünkorn’ün [Dr. Yeşiltane] De Gruyter Felsefe Baş Editörlüğü’nden ihraç edilmesine şaşırdık ve üzüldük. Biz De Gruyter’le yayın yapan filozoflar Dr. Grünkörn’le senelerce sürdürdüğümüz çok başarılı ortak çalışmalarla güvene dayalı bir ilişki kurmuştuk. Dr. Grünkörn’ün akademik felsefede, özellikle Almanya’da etkileyici bir ağı var, ama ABE’de de var. O, hem yayıncı hem de akademik camianın geneli açısından büyük önem taşıyan yayın projelerinin, mesela toplu eserlerin eleştirel edisyonlarının, monografların, derleme ciltlerin, kitap dizilerinin ve akademik dergilerin edinilmelerinden yayınlanmalarına kadar örnek bir titizlikle ele alınmalarını her zaman emniyet altına almıştır. Biz De Gruyter’le yayın yapan eser sahipleri ve editörler açısından Dr. Grünkörn’ün ihracı o yüzden çok rahatsız edici bir işarettir.

Ayrıca öğrendik ki felsefe editörlük bölümü bağımsızlığını yitirerek klasik çalışmalar bölümüne tayin edilmiş. Bu yapılandırma bizi çok endişelendirir. Felsefenin başka bir bölüme tayin edilmesi, hatta onun altına sokulması, yayınlarımıza yetkin bir meslekî desteğin artık sağlanamayacağını gösterir. Dr. Grünkörn’ün ihracı ve bu iç yapılandırma ile korkarız ki De Gruyter onlarca sene olduğu gibi ulusal ve uluslararası çapta kabul gören felsefî yayınlara yuva hizmeti göremeyecek gibidir. Bu yayıncının gelecek planlarında felsefeye daha az yer ve önem vereceği izleniminden kaçınmak zordur. Bu gidişat daha da endişelendiricidir zira De Gruyter, son senelerde pazarın doygunlaşmasından sonra arta kalan, Alman dilinde felsefeyi uluslararası çapta görünür kılan birkaç tanınmış şirketten birisidir. Korkarız Dr. Grünkorn’un ihracı ile felsefî yazıların yayınlanması için önemli bir forum yitirilmiş olabilir. İşte bu nedenlerle yayıncı Walter de Gruyter’in Dr. Grünkörn’ü ihraç etme kararını tekrar düşünüp geri almasını istiyoruz.

(… imzalar …)

TR: IBF

1 Comment

Filed under çeviri, bilim

One response to “Akademik yayıncı Walter de Gruyter’e açık mektup — Akademik Filozoflar

  1. Pingback: Gölge ile Hayal — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER