Millî Marş — Radiohead

Herkes
Buralarda herkes
Herkes çok yakın
Ne oluyor?
Ne oluyor?

Herkes
Herkes çok yakın
Herkeste korku var
Tutunuyor
Tutunuyor

Tutunuyor
Tutunuyor
Tutunuyor

(National Anthem)

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

1 Comment

Filed under çeviri, şarkı

One response to “Millî Marş — Radiohead

  1. Pingback: Öbekle Geç — derleme | YERSİZ ŞEYLER