Boston Raporu Gizlilik Kararı Sona Ermiştir — IBF

Boston Raporu‘nun başlangıçta 11 Ocak 2017 gününden itibaren 18 bölüm hâlinde (BR i, ii, iii, iv, 1, 2, 3, …, 14) tefrika edilmesi planlamıştı.

Lâkin kimi kesimlerden gelen “Kariyerine (!) engel olabilir” gibi bağzı serzenişler nedeniyle, “Ben WikiLeaks’e benzemem” gibi bir mazeret uydurmak suretiyle birinci yersiz gizlilik kararı konularak raporun şahsımdan e-posta ile talep edilebileceği bildirildi.

Bu arada e-posta talep sahiplerinde oluşabilecek “IBF bize açüklemeler yapmaya kalkabilir” gibi yersiz endişelerin önüne geçmek için toplam 6 bölümden oluşacak Açükleme Muafiyet Talebi Prosedürü ve Yordamı belgesinin yayımına başlandı. [*] Şimdiye kadar bu belgenin ilk üç bölümü tamamlandı.

An itibariyle ise “Yemişim dürüstlükten bozulacak kariyeri” tarzında bir reaksiyonla Birinci Yersiz Gizlilik Eski Kararı‘na son verilmiş ve ilgili rapora ait PDF ve LaTeX linkleri gerekli sayfalarda gerekli yerlerini almışlardır.

Dr. Işık Barış Fidaner

[*] “Yayın” yerine “Yayım” dememin sebebi işlemin henüz tamamlanmamış olmasıdır, sürmekte olmasıdır. Yayı(m/n)lanan şeyin ne olduğuna bağlı bir adlandırma tercihi değildir. Yani bir ağbisel tedbir değildir. Krş. Zamyatin’in Biz’inin Değerlendirmesi (George Orwell) çevirisine düştüğüm dipnot.

1 Comment

Filed under bilim, deneyim, şey

One response to “Boston Raporu Gizlilik Kararı Sona Ermiştir — IBF

  1. Pingback: Öbekle Geç — derleme | YERSİZ ŞEYLER