Uzamsal Olandan Bileşimsel Olana Doğru — Dr. Işık Barış Fidaner

1. Uzamsal Olan Beceremiyor
– “O nerede?” “Uzamda.”
– Soyut Bir Uzam Konulur
Hypothétique Varsayımlar
– Önemin Aşırılık Olması
– Mevcudiyetin Atfedilmesi Her Zaman Sunîdir
– Uzamsal Ufuk Beceriksizlikten İbarettir

2. Bileşimsel Olan Geliyor
– “Ne var orada?” “Öğeler.”
– Orada-Olma & Beden Verme
– İhtimal Kuramının Üçüncü Aksiyomu Foldur
– Bağlamsal & Hayatî Paylaşılan Faktörler
– Sistemler & Générique Yetkilenmeler
– Bileşimsel Ufuk Yenilikten Oluşur

3. İhtimalden Entropiye Doğru
– Birbirini Dışarıcılık Uzamsal Tuzağı Kurar
– Her Bölütleme Kendi İçinde Olumsaldır
– Mümkün Olan Asla Muhtemel Olan Değildir
Assemblageların Entropik Sürdürülmeleri

4. Bileşimsel Olanın Entropik Paradigması
– İşte Yeni Bilimsel Paradigma Sunulur
– 20’nci Yüzyılın Yasını Tutma Zamanı Gelmiştir

Bkz “Uzamsal ile Bileşimsel”

2 Comments

Filed under şey

2 responses to “Uzamsal Olandan Bileşimsel Olana Doğru — Dr. Işık Barış Fidaner

  1. Pingback: Mikorize Paylaşım Ağlarının Ne Olduklarını Öğreniniz — IBF | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Olmayadabilir — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER