“X’in yaptığı iş” bir damgalamadır — IBF

Boston Raporu‘nda eksik bıraktığım bir noktayı şimdi kısaca tamamlamak istiyorum. İngilizceye çevireceğim zaman B yüzü‘yle birlikte bu sonuca da yer vereceğimi sanıyorum. Belki de deneyden çıkan en hayatî sonuç buydu, gene de çok basit bir sonuç ve bir solukta söyleyeceğim.

“X’in yaptığı iş” mefhumu, bizim büyüyüp yaşadığımız dünyaya kafaları basmadığı için “profesör” sayılan şahıslar açısından tırnak içinde “gereken” ve “ihtiyaç duyulan” (çünkü “need” ve “have to” bilerek hep birbirine karıştırılır) bir damgalama işleminden ibarettir. X adlı kişinin damgalanmasıdır.

Yaftalama [labeling] olmanın ötesinde bu bir damgalama [stigmatization] işlemidir, çünkü şımarıklığın çok çok ötesine geçen ve ancak moronluk denebilecek eskimiş ve iflas etmiş bir paradigmatik konumu korumak için üniversite idarelerince sözde “büyüklerimize” (Bella Habip) sağlanmış ve sağlanmakta olan bir kolaylıktır [convenience].

Sözümona “büyüklerimiz” bizden bambaşka bir dünyada büyüdükleri için özellikle bizden ne beklediklerine asla yeterli bir ifade veremezler.

Devlet de bir yandan onların havsalasını aşan dünyaları katliamlarla imha ederken bir yandan da kürsülerden kışkırtıcı beyanlar yaparak onlara damgalayıcı yetkiler verir.

Kendi çocuklarını ve komşuların çocuklarını damgalayıcı, hatta o çocukların öldürülmesini talep etme yetkileri “büyüklerimize” devlet (ve muhalefet) kürsülerinden sunulur. [*]

Aynı tutumla babamda da karşılaştım. Devletten verilen bu yetkilere yaslanarak “Sen şimdi o üniversitede ne iş yapacaksın?” gibi abuk bir soru sordu. Ben de onun benimle dijital yolla haberleşmesini yasakladım. Herkesin de kendi akrabalarına aynısını yapmasını öneriyorum.

Konumum Hakkında metninde üç görevi yürüttüğümden söz ediyordum. Bunlardan esas işim saydığım ikincisi için Niyet Edilen Yazıyı Çıkarma Yönetmeliği‘ni hazırladım. Üçü birlikte şöyleydi:

1) “İhtimâl” Mefhumuna Dayanarak Tüm Etkileşim Bağlamlarının Tamamen Kendi Kendisine Atıf Yapan Hiyerarşik Kapalı Bir Model İçine Hapsedilmesi

2) Niyet Edilen Yazıyı Çıkarma

3) Eldeki Yazılımın Linux’a Adapte Edilmesi

Bunlardan 1 ve 2 arasındaki çelişme, [-] 3’ün tamamlanmasını imkânsız kılıyordu. “Hiyerarşik Kapalı Model” ile gelen birbirini dışarıcılık önkoşulu nedeniyle “Eldeki Yazılım”ın kendi başına bir anlam taşıması ve dolayısıyla da Linux’a adapte edilmesi imkânsız kılınmıştı.

Esas sorun, 1 ve 2 arasında “teknik” bir ayrım olduğunun zannedilmesi ve buna bağlı olarak 3’ün de “teknik” bir “iş” olduğunun zannedilmesiydi.

İşte 1 ile 2 arasındaki sözümona “teknik” ayrım, ve dolayısıyla 3 hâlinde beliren sözümona “teknik” “iş”, biz “genç”lerin damgalanmamızdı. [+]

Bizim büyüdüğümüz dünyaya kafaları basmayan sözümona “büyüklerimize” sağlanan sözümona “teknik” kolaylık işte buydu.

Ve bu çelişki siyasî gelişmelerle iç içe geçmişti, laboratuvardaki meslektaşlarıma “doğrulanmış belirsizlik hâllerini asla kabul etmeyin” uyarısını yaptıktan sonra önce ben istifaya zorlandım, ertesi ay da Trump’ın “Müslüman Yasağı” ile onlar İran’daki evlerine gidemez oldular.

Esas soru başkadır. Esas soru şudur:

Benim Boston’a taşındığım günlerde kendi ülkesi İran’a ziyarete geldiği zaman tutuklanıp “Düşman Ülke Bilimcileriyle İşbirliği” ithamı ve ölüm cezası ile tehdit edilen felaket hekimi Dr. Ahmadreza Djalali – Dr. Ahmetrıza Celalî’nin karısı neden onun batılı “meslektaşlarına” (!) kocasının arabayla kaza yaptığı için hastanede yattığı yalanını söylemeye gerek duydu? [%]

IBF

[*] En az “Evet” kadar “Hayır” da bir yaftalama ve damgalama işlemidir.

[-] Bu çelişme Portland’daki toplantıda 2’yle ilgili sunumun engellenmesinde kusursuz ifadesini bulmuştu.

[+] “Genç” nitelemesi de bir damgadır. Bu konuda bkz: Türkiye’de “Gençlik Miti”, Demet Lüküslü.

[%] Aslında Hollanda’nın TÜM ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ Ahmetrıza Celalî’nin durumuna dikkat çekmişti ve ben de bunu Yersiz Şeyler’de yayınlamıştım.

Ama “Hayır” cephesi onun yerine “Yok efendim Hollanda AKP’nin uçağını indirmemiş… Yok efendim Hollanda AKP’nin arabasını geçirmemiş… Yok efendim Hollanda AKP’nin başörtülüsünü ülkeden atmış…” gibi dedikoduları HOLLANDA’NIN TÜM ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİN ORTAK TARİHSEL BİLİM ÖZGÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASINDAN çok daha ilginç buldular.

Celalî’ye çocuklarının yazdığı mektup belki Hollanda geyiğine saran boşbeleş solcuların aklını başına getirir.

2 Comments

Filed under şey

2 responses to ““X’in yaptığı iş” bir damgalamadır — IBF

  1. Pingback: Ahmetrıza Celalî’ye çocuklarından mektup | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Birlikte Hep Daha İyiye — derleme | YERSİZ ŞEYLER