İran’da ölüm cezasıyla tehdit edilen hapsedilmiş felaket tıbbı uzmanının salıverilmesi için acil çağrı — Caroline Pauwels, Ives Hubloue

Caroline Pauwels, Ives Hubloue — 2 Mart 2017 — demorgen.be

carol

VUB Rektörü Caroline Pauwels (Illias Teirlinck)

Adalet Başkanı Ayetullah Sadık Larijani Hazretleri’ne

Hazretleriniz,
En derin endişelerimize konu olan Dr. Ahmetrıza Celalî adına size müracaat etmek isteriz. Dr. Ahmetrıza Celalî’nin, İsveç’te yaşayan bu evli ve 45 yaşında İranlı hekimin, Nisan 2016’da yaptığı son İran ziyaretinde tutuklanmış olduğunu ve o zamandan beri Tahran’daki Evin hapishanesinde tutulduğunu öğrenmek, hem de alenen beyan edilen bir itham olmaksızın, bizi endişelendirdi.

Öğrendik ki 31 Ocak’ta, kendi avukatı bulunmadan, Tahran Devrim Mahkemesi’nin 15’inci branşına sevk edilmiş ve oradaki hâkim yargıç ona “casusluk”la itham edildiğini ve ölüm cezasıyla yüz yüze gelebileceğini söylemiş.

Aralık 2016’da yetkeler Dr. Ahmetrıza Celalî’ye yoğun baskı yaparak “düşman bir hükümet” için casusluk yaptığını “itiraf eden” bir beyanı imzalamaya zorlamışlar. Reddettiği zaman onu “Allah’a düşmanlıkla” (moharebeh) itham edeceklerini söylemişler, bu da ölüm cezası demek. Celalî bunu protesto ederek 26 Aralık 2016’da açlık grevine, 24 Şubat’ta susuzluk grevine başladı ve o zamandan beri sağlığı kötüleşti.

Ahmetrıza Celalî 45 yaşında bir tıp doktorudur, felaket tıbbı hocası ve araştırmacısıdır, Belçika, İtalya ve İsveç üniversitelerinde dersler vermiştir. İran’da bir iş gezisindeydi, Tahran ve Şiraz’da üniversitelerde felaket tıbbı hakkında atölyelere katılmaya davet edilmişti, ama İstihbarat Bakanlığı’nın resmî yetkilileri onu tutuklama emri olmadan tutukladılar.

En azından ona açık ve adil bir mahkeme sağlamanızın ülkenizin çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ahmetrıza Celalî’nin de her zaman ifade ettiği gibi, bizim de İran medeniyetine büyük hayranlığımız vardır ve geçmiş yıllarda Avrupa ve İran arasında inşa edilen itimat ve yapıcı angajman iklimini muhafaza ettiğimizden emin olmamız gerekir.

Müracaatımız o yüzden sırf insanî şefkat için değildir, bir o kadar da bu fırsat penceresinin yok edilmemesi içindir. İran’a fena halde anlayış gerekecektir, hem Doğu’dan hem de Batı’dan. Bize de İran’ın stratejik ortaklığı gereklidir.

Uluslararası kanun standartları çizgisinde tespit edilebilen bir suçla itham edilmediğine göre, acilen ve saygıyla,

— Dr. Celalî’nin derhal salıverilmesini emniyet altına almanızı; ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü haklarını barışçıl kullanımı yüzünden hedef alınmamasını emniyet altına almanızı;

— Dr. Celalî’nin, tıp etiğine uygun sağlık hizmeti verebilen nitelikli bir sağlık uzmanına erişimi olmasını emniyete almanızı, ki mahremiyet, otonomi ve bilgilenmiş rıza ilkeleri de buna dahildir;

— Dr. Celalî’nin salıverilmesini beklerken açlık grevinden dolayı cezalandırılmaktan korunmasını emniyete almanızı, ki işkence sayılabilecek uzatılmış tecrit de buna dahildir;

— Kendi seçtiği bir avukata ve ailesine düzenli erişimi olmasını emniyete almanızı, ki yurtdışında yaşayanlarla haberleşme vasıtaları da buna dahildir; ve İsveçli elçiliğin ona erişiminin karısına verilmesini emniyete almanızı rica ederiz.

Büyük saygılarla,

Caroline Pauwels, V.U.B. Rektörü, Brüksel, Belçika

Ives Hubloue, ReGEDiM V.U.B. Başkanı

2 Comments

Filed under çeviri, bilim

2 responses to “İran’da ölüm cezasıyla tehdit edilen hapsedilmiş felaket tıbbı uzmanının salıverilmesi için acil çağrı — Caroline Pauwels, Ives Hubloue

  1. Pingback: Gölge ile Hayal — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Ahmetrıza Celalî için Çağrı — 75 Nobel Lovratı | YERSİZ ŞEYLER