Size yazarkenki umudum inkârcılığı yenmenizdir

28 Mart 2017 Salı günü Türkiye saatiyle 8:00’e doğru gönderilen e-postadır. [*]

From: fidaner@gmail.com
To: Recipients of Intended String Inference Reports in September-October 2016
Subject: April 22 March for Science

Dear colleagues,

On April 22 there will take place in hundreds of cities a March for Science against denialism and dishonesty in the context of science. I hope you too will march on that day.

As you may remember, I had initiated for you the document “Intended String Inference Bylaws” on November 17 last year.

In a meeting on November 30, two disputes on ISI Bylaws were raised, and on December 14, I had proposed a modification that would resolve them.

According to that proposal, Sigma would get connected to Delta, and Display Policies would be able to act according to the actual intentions recorded in the symbolic memory.

Unfortunately, no one had the courage to approve that proposal, and Sigma remained disconnected from Delta, and Display Policies continued to act against the actual intentions that are recorded in the memory.

No one had the courage to approve that resolution, because of a very strong counter-wind of dishonesty.

It was such a strong counter-wind of dishonesty that even forced me to resign from that position a few days later.

So now I write to you, because I hope that you will March for Science on April 22 to finally defeat that counter-wind, defeat the denialism that brings it about.

If you do, you can thereby finally connect Sigma to Delta and achieve a Display Policy that follows the actual intentions recorded in the symbolic memory.

Otherwise, as you may well imagine, Intended String Inference will remain to be an impossible task.

Greetings from İzmir to Boston,

Dr. Işık Barış Fidaner

fidaner.wordpress.com/science

Ideas don’t have deadlines.

#SaveAhmad

===

Kimden: fidaner@gmail.com
Kime: Eylül-Ekim 2016 Niyet Edilen Yazıyı Çıkarma Raporlarının Alıcıları
Konu: 22 Nisan Bilim Yürüyüşü

Değerli meslektaşlar,

22 Nisan’da yüzlerce şehirde bir Bilim Yürüyüşü gerçekleşecek, bilim bağlamında inkârcılık ve dürüst olmama karşısında. Umarım o gün siz de yürüyüş yaparsınız.

Ben hatırlayacağınız gibi sizin için “Niyet Edilen Yazıyı Çıkarma Yönetmeliği” belgesini geçen yıl 17 Kasım’da başlatmıştım.

30 Kasım’daki bir toplantıda NEYÇ Yönetmeliği hakkında iki ihtilâf bildirildi ve 14 Aralık günü onları çözecek bir değişiklik önermiştim.

O öneriye göre Sigma Delta’ya bağlanacaktı ve Görüntüleme Yordamları simgesel hafızada kaydedilen gerçek niyetlere göre davranabilecekti.

Ne yazık ki kimse o öneriyi onaylayacak cesareti gösteremedi ve Sigma’yla Delta bağlantısız kaldılar ve Görüntüleme Yordamları simgesel hafızada kaydedilen gerçek niyetlere aykırı davranmaya devam etti.

Kimse o öneriyi onaylayacak cesareti gösteremedi çünkü dürüstlüğe aykırı çok kuvvetli bir karşı-rüzgâr vardı.

Dürüstlüğe aykırı bu öyle kuvvetli bir karşı-rüzgârdı ki birkaç gün sonra beni o konumdan istifa etmeye zorlamıştı.

O yüzden şimdi size yazarkenki umudum 22 Nisan’da Bilim Yürüyüşü yaparak nihayet o karşı rüzgârı yenmenizdir, onu getiren inkârcılığı yenmenizdir.

Şayet yenerseniz, nihayet Sigma’yı Delta’ya bağlayabilir ve simgesel hafızada kaydedilen gerçek niyetleri takip eden bir Görüntüleme Yordamına erişebilirsiniz.

Aksi halde, Niyet Edilen Yazıyı Çıkarma, tahayyül edebileceğiniz gibi, imkansız bir iş hâlinde kalacaktır.

İzmir’den Boston’a selamlar,

Dr. Işık Barış Fidaner

fidaner.wordpress.com/science

Fikirlerde deadline olmaz.

#SaveAhmad

[*] Bkz. Boston Raporu ve Boston Raporu: B yüzü

1 Comment

Filed under çeviri, bilim

One response to “Size yazarkenki umudum inkârcılığı yenmenizdir

  1. Pingback: Olmayadabilir — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER