Açükleme Muafiyet Talebi Prosedürü ve Yordamı: 5. Anahtar, Kapı, Köprü, Zemin

Önceki bölümde Prosedür ile Yordam’ı ayırt eden unsurları sundum. Buna göre Prosedürler (i) odalarda dolaşır, (ii) anahtar ve kapılara dayanır. Yordamlar ise (i) adalarda dolaşır, (ii) köprü ve zeminlere dayanır. Bu bölümde sayılan dört mecazî unsurun (anahtar, kapı, köprü, zemin) “ne” olduklarını söyleyeceğim.

Açükleme Muafiyet Talebi Prosedürü ve Yordamı

1) Neden Talep?

2) Neden Başvuru değil?

3) Neden Müracaat değil?

4) Prosedürle Yordam arasındaki fark

5) Anahtar, Kapı, Köprü, Zemin

(İngilizcesi)

5) Anahtar, Kapı, Köprü, Zemin

Gazetecilikten aşina olunan altı soru vardır, 5N1K diye bilinirler:

0) Kim?
1) Ne?
2) Neden?
3) Nasıl?
4) Nerede?
5) Ne zaman?

Bu soru dizisini örtüleyecek cevaplar dizisini Bilirmiş gibi yapmak metninde buluruz. Sadece ilk soruyu insan kendisi cevaplamak zorunda kalır:

0) Kim? Ben.
1) Ne? Doğal seçilim! Unsurlar!
2) Neden? Hipotez! İstisnalar!
3) Nasıl? Kurallar! Kanunlar!
4) Nerede? Tercihler! Özgürlükler!
5) Ne zaman? Dolaşıklık! Muhatap! Sen! Siz!

Bu cevaplardan ilk ikisi Descartes’ın koyutladığı Möbius şeridinin iki yüzünü başlatır ve aralarındaki gerilimi kurar:

0) Kim? Ego.
1) Ne? Cogito.

Sonraki iki cevapta Prosedür’ün temel unsurlarını buluruz:

2) Neden? Anahtar.
3) Nasıl? Kapı.

Son iki cevapta ise Yordam’ın temel unsurlarını buluruz:

4) Nerede? Köprü.
5) Ne zaman? Zemin.

Bu sorular ve cevaplar dizisinde özellikle 2’den 5’e doğru bir sıçrama olduğuna dikkat edilmelidir:

Anahtar ile Zemin, Oda ile Ada’yı birbirinden ayırt eder.

Böylece Bulmaca‘nın Anahtar’ı verilmiş oldu.

-BİTTİ-

6 Comments

Filed under şey