Intertwine olurlar — IBF

Uyumanın esas işlevi dinlenmek değil, hesaplamalar yapmaktır. Günsel bileşimsel patlamaların çözümlenmesidir. Besleyici değil, sindiricidir.

Evrimsel hesaplaşma da Efendi-Köle (Hegel) günsel efsanesiyle olmaz, Freudcu rüya işiyle olur. Rüyalar gececil hesaplamaların sonuçlarıdır. O zaman “Türleşme : Speciation”ın genetik merkezden ötelenmesi, desentralizasyonu gereklidir.

Genetik kod, okunmak için yazılmıştır. Yazılanlar durdukları yerde neyin ne olduğunu belirleyemez. İnsan uygarlığının tüm yazıtları da böyledir, genetik kod da böyledir. Nasıl ki her yazılı eser bir okuyucu muhataba yönelikse, her genetik kod da gerçelleyici bir muhataba [actualizing addressee] yöneliktir.

Bu muhataplık, geni taşıyan hücre, birey, topluluk veya türle kısıtlanamaz. Hücrelerarası, bireylerarası, topluluklararası ve türlerarasıdır. Çünkü bu düzeylerin her birisi, genetik işaretlerin farklı bir alfabeye çevirisini yapar. Bu çevirinin en bariz örneği, cinsiyet farkıdır.

Genetik düzeyde XX // XY halinde gözlenebilen bir farkın insan uygarlığı düzeyinde kadın // erkek diye simgesel bir farka çevirisi yapılır. Böylece insanlığın tüm yazılı eserlerini okuyacak muhataplıkla genetik kodlarını okuyacak muhataplık birbirleriyle intertwine olurlar.

Bkz. Türkçesi olmayan 37’nci Yersiz Kitap Sosyoteknik Bilişe Giriş‘te “Nörobilim diyalektik bir sosyoteknik biliş felsefesi geliştirebilir”

IBF

2 Comments

Filed under bilim