Bilim Yürüyüşü’nün Küresel Nedeni — Claudio Paganini

Bilim Yürüyüşü hakkında yapılan basın toplantısından Almanya Genel Merkez adına bize ulaşan Claudio Paganini’nin beyanına iki dilde yer veriyoruz.

Işık Barış Fidaner & Fikri Şaşmaz

Adım Claudio Paganini, İsviçreliyim, matematiksel fizik alanında doktora öğrencisiyim. Berlin’de kurulan genç hukuk-teknoloji start-upı olan Cphere’in CEO’su ve Eş-Kurucusuyum. İsviçre’de büyüdüm, Birleşik Eyaletler, Almanya, Fransa ve İsveç’te yaşadım.

Nüfusun önemli bir kısmının kendi şahsi kanaatini yerleşik olguların önüne koyması dünyanın birçok yerinde yaşanan bir sorundur.

“Bilim Yürüyüşü” hareketi Birleşik Eyaletler’de alevlendiğinde adeta bir anda dünyaya yayılıverdi. Bunun mümkün olması hem bilimcilerin doğal temelde sürdürdüğü küresel ağlar hem de sosyal medya üzerindeki canlı haberleşme sayesinde oldu. Birçok örgütçü için küresel nedenlere ek olarak Bilim Yürüyüşü’nü kendi ülkelerinde elzem saymalarının çok özgül yerel nedenleri vardır.

Burada Avrupa’daki birçok yurttaş Bilim Yürüyüşü’nü bilim ve aydınlanma değerleri için önleyici tarzda tutum almaya uygun bir fırsat, insanları bilimi hoşgörmekle kalmayıp hakikaten ona sahip çıkmaya teşvik etmeye uygun bir fırsat olarak görürler.

Biz Berlin’dekilerin yürüyüş yapmasının üç temel nedeni vardır.

Öncelikle güçlü bir mesaj vermek istiyoruz: Bilim işe yarar. Bilimcilerin ürettiği bilgiden herkesin faydalanmasının birçok yolu vardır. Bilim ve bilimsel yöntem her açık ve özgür demokraside temel bir rol oynar; bilim özgürlüğü yoksa özgürlük yoktur.

Bilimciler hakikat arayışına adanmışlardır. Bu onları açık ve özgür demokratik söylemde eşsiz bir konuma getirir. Uzmanlara yeniden güven beslenmesini sağlamak için bunu insanlara anlatmamız önemlidir.

İkinci konunun muhatabı bilimciler ve bilimsel kurumlardır. Biz bilimciler bilimin destek görmesinin Allah’ın emri olmadığını öğrenmeliyiz.

Dışımızdaki kesimlere ulaşma işinde daha faal olmamız gerek. 22 Nisan’da yalnızca lab ve ofislerimizden çıkıp yürümekle kalmamalı, okullara ve topluluklara doğru sürekli olarak yürümeliyiz. Orada işimizden bahsetmeliyiz, açık ve özgür bir demokraside bilimin öneminden bahsetmeliyiz. Bilimsel kurumlara bu bir çağrıdır, dış kesimlere ulaşmayı desteklemeleri için bir müracaattır, daha da önemlisi, akademik konumlar için işe alımlarda dış kesimlere ulaşma faaliyetlerinin dikkate alınması çağrısıdır.

Üçüncü amaç dayanışma göstermektir. Bilim ve bilimciler halen birçok ülkede baskı altındalar. İki yakın örnek Macaristan ve Türkiye’dir.

Geçen hafta Macaristan’da Victor Orban’ın aşırı sağ kanat milliyetçi hükümeti özellikle George Soros’un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi’nin işleyişini bozmayı amaçlayan yeni bir kanun geçirdi. Kanun bir acil durum protokolüyle, hiçbir meclis tartışması yapılmadan geçirildi. Bu çok kuşku vericidir ve Orban’ın otokratik hırsının önünü kapatan bağımsız ve eleştirel akademik kuruma dolaysız saldırı yapılmış olduğunu düşündürür.

Macaristan’da Avrupa Birliği dahilinde medenî hakların temel bir koruması güvence altındadır. Türkiye vakasında bu geçerli değildir. Erdoğan hükümeti geçen yaz başarısız olan askerî darbeyi, yeterince yandaş görülmeyen tüm akademisyenleri atmanın mazereti yaptı. Geçen yazdan beri akademide çalışan 2000’den fazla kişi konumlarından edildi ve rejim yandaşlarıyla değiştirilecekler.

Erdoğan’ın uzun menzilli otokratik iktidar hırsı düşünülürse, Türkiye’de sorgulama özgürlüğü ve dolayısıyla akademik özgürlüğün ağır kısıtlama yaşaması beklenebilir.

Küresel bilim topluluğu ile dayanışmak bu yürüyüşün ortak küresel nedenlerinden birisidir. Benim gibi insanların neden yürüdüğüne dair nice esin verici öykü dünyanın her yerinde paylaşılıyor. Facebook ve Twitter’da #GlobalScienceMarch [#KüreselBilimYürüyüşü] hashtagi altında bulunabilir.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Düzelti: Fikri Şaşmaz

~~~

The Global Reason To March For Science

I am Claudio Paganini, a Swiss PhD student in mathematical physics. I am CEO and Co-Founder of Cphere, a young legal-tech start-up based in Berlin. I grew up in Switzerland and have lived in the US, Germany, France and Sweden.

Having a substantial part of the population putting their personal opinion above well-established facts is a problem in many places around the world.
When the movement “March for Science” sparked in the US, it almost immediately spread world wide. This was possible thanks to well established global networks scientist maintain on a natural basis, as well as lively communication over social media. For most organizers, additionally to global reasons, there are very specific local reasons why they think a March for Science is necessary in their country.
Many citizens here in Europe see the March for Science as a welcome opportunity to preemptively take a stand for science and the values of the enlightenment, encouraging people, not just to tolerate science, but to truly embrace it.

For us in Berlin there are three core points on why we march.

First of all, we want to send a strong message, that science serves. There are a multitude of ways in which everybody benefits from knowledge generated by scientists. Science and the scientific method play a fundamental role in any open and free democracy; there is no freedom without freedom of science.
Scientists are dedicated to the pursuit of truth. This puts them in a unique position within an open and free democratic discourse. It is important for us to communicate this to people, to foster a renewed trust in experts.

Our second point addresses scientists and scientific institutions. We as scientists have to learn: support for science is not a god given fact.
We need to engage more actively in outreach. We don’t just have to walk out of our labs and offices on April 22nd but have to continuously walk into schools and communities. There we have to talk about our work and the importance of science in an open and free democracy. This is a call to scientific institutions, a plea to support outreach and, more crucially, a call that outreach activities are taken into considerations when recruiting for academic positions.

Our third reason is to show solidarity. Science and scientists are currently under pressure in many countries. Two recent examples are from Hungary and Turkey.
In Hungary the far right wing, nationalist government of Victor Orban last week passed a new law specifically aimed to disturb the operation of the Central European University, founded by George Soros. The law was passed by means of an emergency protocol, without any parliamentary debate. This is highly suspect and leads to the conclusion that this is meant as a direct assault on a independent and critical academic institution standing in the way of Orban’s autocratic aspirations.
Hungary, being part of the European Union is guaranteed a certain basic protection of civil rights. This is not the case regarding Turkey. The government of Erdogan has taken a failed military coup last summer as an excuse to remove any academic not deemed loyal enough. Since last summer, over 2000 people working in academia have been removed from their positions and will be replaced with regime loyalists.
Considering Erdogans strive for far reaching autocratic power, it is to be expected that the freedom for inquiry and therefore the academic freedom will be severely limited in Turkey.

Solidarity within the global science community is one of the common global reasons to march. There are many inspiring stories being shared around the world, why people like me are marching. They can be found on facebook and twitter under #globalsciencemarch.

1 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim, deneyim

One response to “Bilim Yürüyüşü’nün Küresel Nedeni — Claudio Paganini

  1. Geri bildirim: Intertwine Olurlar — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER