Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından Anayasanın 98’inci ve TBMM iç tüzüğünün 96’ıncı maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Müslüm DOĞAN

İzmir Milletvekili

15 Temmuz Darbe girişiminin hemen sonrasında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın görevlerine iade edilmek amacıyla başlattıkları açlık grevleri 56. güne girerken, Yüksel Caddesinde Acun Karadağ, Veli Saçılık, Esra Özkan Özakça, Mehmet Dersulu ile birlikte başlattıkları direnişleri de 176. güne ulaşmıştır. 176 gündür devam eden hak arama mücadeleleri sırasında defalarca gözaltına alınana emekçilerden Acun Karadağ’ın kalbine pil takılmıştır. Kamuoyunda ‘Hayata Dönüş Operasyonu’ olarak bilinen Burdur Cezaevi’nde, 5 Temmuz 2000’de mahkumlara yönelik operasyonda kolu koparılan Veli Saçılık’a Yüksel Caddesinde sürdürülen direniş sırasında yapılan gözaltılar sırasında kolluk kuvvetleri tarafından ters kelepçe takılmaya çalışıldı. Gülmen ve Özakça, eylemlerine rağmen hiçbir geri dönüş olmayınca, KHK’lara karşı itiraz kanalları açılmayınca süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladılar.

Açlık grevlerinin 55. gününde doktorlar Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumunun giderek kötüleştiğini ve aşırı kilo kaybettiklerini belirtmişlerdir. Hiçbir gerekçe sunulmadan, savunma hakkı tanınmadan olağanüstü hal koşullarında kamu görevlerinden uzaklaştırılan bir çok insanın intihar ettiğini, bir çok ailenin suçsuz yere mağdur olduğunu basından ve kamuoyundan takip etmekteyiz. Referandum öncesinde sıklıkla tartışılan bu konu üzerine AKP iktidarına mensup bir çok bakan ve kurmay katıldıkları televizyon proğramlarında Başbakanlık bünyesinde yeni kurulacak bir kurulla yaşanan sıkıntıların ve mağduriyetlerin önüne geçileceği belirtilmiştir. Aradan geçen yaklaşık 7 ay’a rağmen hala tek bir muhalif akademisyen ve öğretmen görevine iade edilmemiştir. 175 gündür Ankara’nın konur sokağında işleri için adalet isteyen akademisyen ve öğretmen hakkında hükümet yetkililerince tek bir açıklama yapılmamıştır.

Açlık grevlerinin 55. gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yaşayacağı olası sağlık sorunları veya ortaya çıkacak olumsuzluğun sorumlusu mevcut hükümet olacaktır.

Bu bağlamda;

1- Hiçbir savunma hakkı tanınmaksızın olağanüstü hal kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılanların itirazları ne zaman dikkate alınacaktır? Hakkında kesin, somut ve objektif delil bulunmayan kamu görevlilerini görevlerine ne zaman iade edeceksiniz?

2- Olağanüstü hal KHK’ların amacı dışında, yasama organının yetkisinin gasp edilmesi saikiyle kullanılmasından ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu tür uygulamaların ileride yaratacağı sorunların sorumluluğu kimdedir?

3- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın mesleklerinden ihraç edilme gerekçeleri nelerdir? Neden kendilerine tatmin edici bir cevap verilmemektedir?

4- Uzmanlara göre açık havada yapılan açlık grevinin sonuçlarının kapalı alana göre çok daha yıpratıcı ve zararlı olduğu belirtilmektedir. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevini sonlandırması ve taleplerinin karşılanmasına dönük bir girişimde bulunulmuş mudur?

5- Mağduriyetin giderilmesi için Başbakanlık bünyesinde kurulacağı söylenen komisyon kurulmuş mudur? Komisyon çalışmalarına başlamış mıdır? Üzerinden 2 ay geçmesine rağmen OHAL Komisyonu ne zaman çalışmalarına başlayacaktır? Bu komisyonun hukuksal ve siyasal sınırlarının nasıl olması planlanmaktadır?

6- FETÖ kapsamında meslekten ihraç edip intihar eden kamu personelleri hakkında yürüttüğünüz bir soruşturma var mıdır? Bu soruşturmaların kapsam ve içeriği nedir?

Leave a comment

Filed under şey

Comments are closed.