Histerez — Martin Zwick

Sıçramanın ileri ve geri giden yollarda farklı noktalarda olması ‘histerez’ özelliğinin örneklenmesidir.

Martin Zwick, Diyalektik ve Felaket

~~~

The occurrence of the jump at different points for forward and reverse paths is an illustration of the property of ‘hysteresis’.

Martin Zwick, Dialectics and Catastrophe

1 Comment

Filed under şey

One response to “Histerez — Martin Zwick

  1. Pingback: Yoldaşlar! — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER