Maxwell’in demon’u

Maxwell’in demon‘u, ısıl ve istatistiksel fizik felsefesinde, fizikçi James Clerk Maxwell’in Termodinamiğin İkinci Kanunu’nu ihlâl eden bir hipotez olarak ürettiği düşünce deneyidir.

Düşünce deneyinde bir demon iki gaz haznesi arasındaki küçük bir kapıyı denetler. Tek tek gaz molekülleri kapıya yaklaştığında demon kapıyı çabucak açıp kapatır öyle ki hızlı moleküller öbür hazneye geçerken yavaş moleküller birinci haznede kalır.

Wikipedia

2 Comments

Filed under şey

2 responses to “Maxwell’in demon’u

  1. Pingback: Yoldaşlar! — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Entropi — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER