Sen ne yapıyorsun?

Eski biyografi metnimi kaydediyorum, bugünlerde yenisini yazacağım.

Ne mi yapıyorum? Zor bir soru, çeşitli sebeplerle. “Hiç” deyip geçebilirdim. Ama burada WordPress’te ev sahibi olmam beklendiğine göre size birkaç şey sayayım:

Bir albüm ve birkaç başka şarkı yayınlayan bir müzik grubundaydım. Bir miktar oyun geliştirdim. Dijital oyun çalışmaları ya da felsefe sayabileceğiniz bir e-kitap hazırladım. Sosyal medyadaki bir felsefe grubunun adminlerinden birisiyim. Sıklıkla örgütsel sorunlar yaşayan bir internet özgürlüğü derneğinin kurucu üyelerinden birisiyim.

Yersiz Şeyler çoğunlukla kısa metinler çevirdiğim ve zaman zaman bunları e-kitap halinde derlediğim websitem. Yirminci yersiz kitap dün yayınlandı.

Bilgisayar Mühendisliği BS & MS derecelerini ve PhD tezimi aynı bölümde tamamladım. Bileşimsel istatistiklerle ilgili yeni kavramlar icat ettik ve bunları edebi bir metne uyguladık. Yayınladığımız gen dışavurum analizi uygulaması yeni biyolojik içgörülere yol açtı. Sonra Boston’da bir postdoc çalışması yapıp Boston Raporu‘nu hazırladım.

Işık Barış Fidaner

siteadres

(English)

piratpaper

So what do I do? This is a difficult question for several reasons. I would say “nothing” and walk away. But since I am supposed to be the host here on WordPress, let me count some things:

I was in a band who released an album and some other songs. I did some game development. I prepared an e-book that you could call digital game studies or philosophy. I am one of the admins of a philosophy group on social media. I am one of the founding members of an internet freedom association that frequently experiences organizational problems.

Yersiz Şeyler [Placeless Things] is my website where I usually translate short texts and occasionally compile them into e-books. The twentieth placeless book was published yesterday.

I studied Computer Engineering in BS & MS and completed my PhD thesis in the same department. We invented novel concepts for combinatorial statistics and applied them to literary text. We released an application for gene expression analysis that led to novel biological insights. Then I moved to Boston to become a postdoc researcher in Northeastern University Electrical & Computer Engineering Department.

Işık Barış Fidaner

siteadres

Leave a comment

Filed under şey

Comments are closed.