Çeviri: Jacques Lacan ile Söyleşi – I

Birtakım İşler

fl

Aşağıda yer alan metin, Emilio Granzotto’nun Jacques Lacan ile Panorama dergisi için 1974’te yaptığı söyleşinin bir bölümünün çevirisidir. Söyleşi, Şubat 2004’te Magazine Littéraire’in 428’inci sayısında da yayımlanmıştır. 

Emilio Granzotto. Psikanalizin krizinden gitgide daha sık bahsedilmeye başladı. Sigmund Freud’un ötesine geçildiği ve günümüz toplumunun da, Freud’un eserinin ne insanı anlamak ne de insanın dünyayla ilişkisini derinlemesine yorumlamak adına yeterli olacağını keşfettiği söyleniyor.

Jacques Lacan. Bunlar hikaye. 

İlk olarak, kriz. Bir kriz yok, olamaz da. Psikanaliz kendi sınırlarına tamamen ulaşmış değil henüz. Uygulama ve bilgi anlamında daha keşfedilecek çok şey var. Psikanalizde hemen bulunan çözümler değil, sebepleri bulmak için yapılan uzun ve sabır gerektiren araştırmalar mevcuttur.

İkinci olarak da Freud.

Kendisini bütünüyle anlamamışken, ötesine geçildiği hükmüne nasıl varabiliriz? Kesin olan şu ki, bizi tamamen yeni şeylerle tanıştırdı, Freud’dan önce hayal bile edemeyeceğimiz şeylerle. Bilinçdışının sorunlarından, cinselliğin önemine kadar; simgesele erişimden, dilin yasalarına tabiyete kadar.    

Onun öğretisi hakikati sorguladı; bu, herkesi ve bireysel anlamda da…

View original post 967 more words

Leave a comment

Filed under şey

Comments are closed.