Çeviri: Jacques Lacan ile Söyleşi – II

Birtakım İşler

jl

Aşağıdaki metin, https://birtakimisler.org/2017/06/19/ceviri-jacques-lacan-ile-soylesi-i/ bağlantısında yer alan çevirinin devamı olup, ilgili söyleşinin ikinci (ve son) bölümüdür.

Emilio Granzotto. Lacancılığın belirleyici özellikleri nelerdir?

Jacques Lacan. Lacancılık henüz mevcut değil ve o nedenle bunu söylemek için biraz erken. Kokusunu yeni alıyoruz daha, bir önsezi gibi.

Lacan, her halükarda, psikanalizi en azından kırk yıldır uygulayan ve uzun yıllardan beri de inceleyen bir adam. Yapısalcılığa ve dilbilime inanıyorum. Kitabımda şunu yazdım: Freud’un keşfi bizi, içerisine girdiğimiz, şöyle ifade edelim, tam olarak infans durumundan, konuşma yetisini henüz kazanmamış çocuk durumundan çıkararak, içerisinde ikinci kez doğduğumuz düzenin muazzamlığına götürür.  

Freud’un keşfini temellendirdiği simgesel düzen, somut evrensel söylem anı olarak dilden ibarettir. Şeyler dünyasını yaratan, sözün dünyasıdır ve bu şeyler, başlangıçta tüm oluşmakta olanla karışmış vaziyettedir. Yalnızca sözler şeylerin özüne tam bir anlam kazandırabilir. Sözler olmasaydı, hiçbir şey var olamazdı. Sözün aracılığı olmadan, haz nasıl bir şey olurdu?

Benim düşünceme göre, Freud, ilk eserlerinde –Düşlerin…

View original post 1,669 more words

Leave a comment

Filed under şey

Comments are closed.