Kusura Bakma Chuck Palahniuk, Alt-Sağın En Sevdiği Küfrü Dövüş Kulübü İcat Etmedi — Matt Miller

Yazarın ne biricik ne de güzel olduğunu Merriam-Webster doğruladı

Matt Miller — 30 Ocak 2017 — esquire.com

Alt-sağın en sevdiği küfürlerden birini icat ettiğine inanmak muhtemelen Chuck Palahniuk’a biricik ve özel hissettirmiş olsa da, anlaşılan kendisi haksızmış. Geçen hafta Palahniuk Standart Akşam‘a “kar tanesi” teriminin ilk defa onun Dövüş Kulübü romanında küfür olarak kullanıldığını söyledi. “Güzel ve biricik bir kar tanesi değilsin. Sen de herkesle aynı bozunan organik maddesin, ve hepimiz aynı hoşaf istifinin parçasıyız,” diye yazmıştı Palahniuk, sonradan meşhur Brad Pitt filmi de çekilen kitabında (filmdeki sahne). Bu da Kargaşa Projesi’nin (aslında alt-sağa çok benzeyen hiççi ataerkil protofaşist grup) sloganıdır.

Ama Palahniuk bunu icat ettiğini iddia etse de (ve bu mecazın liberalleri tarif eden kullanımıyla uzlaşsa da), “Kar tanesi”nin küfür olması çok daha eski bir tarihtedir, Merriam-Webster’in işaret ettiği gibi.

1970’lerde kar tanesi, bir beyaz insanın beyaz gibi davrandığı görülen bir siyah insana sarf ettiği aşağılayıcı bir terimdi. Ayrıca kokain anlamında kullanılan argo bir terimdi. Ama bu iki kullanımından da önce, bir süre çok belirli bir siyasî anlamda kullanıldı. 1860’ların başında Misuri’de bir “Kar tanesi” köleciliğin kaldırılmasına karşı çıkan birisiydi – bu adla böyle insanların beyaz insanlara siyah insanlardan daha çok değer verdiği imletilirdi. Kar taneleri ülkedeki iç savaştan sonra köleciliğin sürmesini umarlardı ve iki başka grup ile kıyaslanırlardı.

Alt-sağdaki birçok kişinin Dövüş Kulübü‘ndeki güçlü hissetmek için toplumu yok eden üzücü aciz adamlarla özdeşim kurduğundan şüphem yoksa da, “kar tanesi” küfrü Palahniuk ile başlamadı. Ama Palahniuk eğer alternatif olgulara inanmak istiyorsa, kendini biricik ve güzel hissetmeyi sürdürebilir ve bu terimi icat etmiş olmakla kendisini şereflendirebilir.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Ayrıca bkz. Biricik olmanın iki şekli

1 Comment

Filed under çeviri

One response to “Kusura Bakma Chuck Palahniuk, Alt-Sağın En Sevdiği Küfrü Dövüş Kulübü İcat Etmedi — Matt Miller

  1. Pingback: Asla bir daha — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER