İstatistiksel Belirginlik ve P-Değerleri Hakkında Beyan: İlkeler — Amerikan İstatistik Birliği

Tam metni çevirmeye yeni başladım. Şimdilik sadece ilke cümlelerini yayınlıyorum.

IBF

1. P-değerleri verilerin tarif edilen bir istatistiksel modelle ne kadar uyumsuz olduğunu belirtebilir.

2. P-değerleri ne çalışılan hipotezin doğru olma ihtimalini ölçer, ne de verilerin salt tesadüf eseri üretilmiş olma ihtimalini ölçer.

3. Bilimsel sonuçlar, iş ve siyaset kararları salt bir p-değerinin belirtilen bir eşiği geçip geçmediğine dayandırılmamalıdır.

4. Düzgün çıkarım yapılması eksiksiz bildirmeyi ve şeffaflığı gereksinir.

5. Bir p-değeri yahut istatistiksel belirginlik, ne bir etkinin boyunu ölçer ne de bir sonucun önemini ölçer.

6. Kendi başına bir p-değeri bir model ya da hipotez bakımından iyi bir delil ölçüsü sağlamaz.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Leave a comment

Filed under çeviri, bildiri, bilim

Comments are closed.