Güney kutbu okyanuslarındaki kuşların entropi ağacı

(Balina, yunus ve foklar da dahil edilmiş) Veri kaynağı.

1) 7’şer aralıklı enlem-boylam koordinatlarına göre türlerin bulunduğu lokasyonlar belirlendi. Lokasyonlarda tür bireylerine kaç defa (occurrence) rastlandığı rakamı (0.1’inci üssü alınarak) hesaba katıldı.

Recurrence base = 1 alındı. (Negatif entopileri önlemek için recurrence base = 2 yapıldığında dendrogramın fena halde yamulduğu gözlendi. Dendrogram negatif entropilerle birlikte çizdirildi.)

ea_seabirds_chosen_1-inf

2) Occurrence’ların 0.1 yerine 0.05’inci üssünü alınca lokasyonlarda tür bireylerine kaç defa rastlandığı rakamının etkisi azalıyor ve gruplanışlar bir miktar değişiyor:

ea_seabirds_chosen_1-inf

https://fidaner.wordpress.com/science/rebus2/

Leave a comment

Filed under bilim

Comments are closed.