Jineolojî Dergisi 8. Sayısı/ Özgür Eş Yaşam Dosyası için Yazı Çağrısı

“Doğal toplumun özgür ana-kadınlığı ile sınıflı uygarlığın özgür bilinçli kadınlığı bütünleştirilmeden, dengeli ortak yaşam arkadaşı yaratılamaz. Bunun eş benzeri erkeklik de yeniden oluşturulmadan bu birliktelik sağlanamaz.”

Evrende küçücük bir nokta olan bu dünya üzerinde toplumsal doğanın başat gücü kadınlar ve erkekler. Bu bizi kadın ve erkek varlıklarını, varoluşlarını ayrı ayrı ve birlikte ele almaya götürdü. Tabii ki toplumsallığın gelişebilmesi için en az iki kişinin varlığının zorunluluğu bizi eş yaşamı, varoluşlarımızın ilişkiselliğini de tartışmayı gerekli kılıyor. Kadın ve erkek doğaları, her iki doğanın etkileşimi, ilişkileri ve çelişkileri üzerine verili zihniyet yapılanmalarımızı zorlayarak, dogmalara ve liberalizmin salık verdiği bireyciliğe düşmeyen tartışmalar yürütmemizin değeri yaşamsaldır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak kadınlara, erkeklere ve eş yaşamlara odaklanan bir dosya dizisi ile buluşmak istedik okurlarımızla.

Devletçi, dinci, milliyetçi ve bilimci düşünsel kalıpların bize empoze ettiği kadın ve erkek tanımlarından sıyrılmak her şeyden önce kadın doğasını ve erkek doğasını tanımak, tanımlamak ve anlamakla mümkün. Bu düşünceyle, kadın ve erkek varlıklarını, doğalarını, inşalarını tartıştığımız son iki sayımızın ardından 8. sayımızda özgür eş yaşam konusunu tartışmaya açıyoruz.

İlk ilmi yapılması gereken alan olan eş yaşamlar aynı zamanda ilk devrim yapılması gereken alandır. Eş yaşamlar alanını sosyal bilimlerin bu gerçekliğe denk bir önem atfederek ele alması gerektiğini düşündüğümüz için Jineolojî için kadını merkezine alan eşitlik ve özgürlük mücadelesi, toplumsal hakikatin yarılmasının ifadesi olan eş yaşamların sakatlanmasını ele almak ve bunu temel devrimsel sorunumuz olarak tanımlamak durumunda.

Özgür eş yaşam konusu, şüphesiz kadın ve erkek cinslerinin tekil ilişkileriyle daraltılamayacak bir kapsamda ele alınmayı gerektiriyor. Felsefik düzlemde özgür eş yaşamı tartışmak, evrenin hakikatiyle buluşmayı güçlendirecek derin bir varlık-enerji-anlam ve tabi ki özgürlük paradigması geliştirmeyi kapsıyor. İnsan-insan ilişkilerinin (kadın-erkek, kadın-kadın, kadın-çocuk…vb.) ötesinde, insan-doğa ilişkisini de yeniden ele almayı çağırıyor. Demokratik-ekolojik bir yaşam paradigmasının kadın özgürlükçü bir çizgiyle yaşamsallaştırılmasının yol ve yöntemlerinin geliştirilmesi, başta eş yaşamın ölçü ve ilkelerinin özgürlük temelinde tanımlanmasına bağlıdır. Karşılıklı bağımlılık ve tamamlayıcılık ilkesi temelinde, yaşamın yeniden eşit ve farklılıkların birliği temelinde inşası her iki cinsin de özgür eş yaşam ilkelerinde buluşmalarını da getirecektir.

8. sayımızın dosya konusu içinde tartışmayı umduğumuz bazı başlıkları şöyle belirtebiliriz:

Neden eş yaşama ihtiyaç duyuldu& eş yaşamın temelleri nedir? Eş olmak evrensel bir zorunluluk mudur? Eş yaşamların ideolojik, felsefi, politik yönlerini nasıl ele alabiliriz? Devletin demografyada kadına ve erkeğe biçtiği rol nedir? Kapitalist modernitede cinselliğin tüketilmesi hangi ideolojik-politik araçlarla gerçekleşiyor? Aile-evlilik kültürü ve tarihçesi; devletin prototipi olarak ailenin inşası nasıl gerçekleşiyor? Ailenin demokratikleşmesi mümkün mü? Özgür eş yaşam neyi ifade eder? Demokratik ulusta özgür eş yaşam politikası ve eş başkanlık sistemi nasıl ele alınır? Özgür eş yaşamda aşkın ve sevginin toplumsallığı nasıl ele alınabilir? Bu konuda özgür eş yaşam kuramının, sonsuz boşanma kuramıyla ilişkisi nedir? Özgür eş yaşam kuramında doğaya yaklaşım nasıldır?

Ana hatlarını belirtmeye çalıştığımız bu dosya konusuna katkı sunmak isteyen okurlarımızı 20 Kasım 2017 tarihine kadar, 5 ila 14 sayfa uzunluğundaki yazılarını bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.

iletişim: jineolojidergi@gmail.com

English

1 Comment

Filed under bilim, dergi

One response to “Jineolojî Dergisi 8. Sayısı/ Özgür Eş Yaşam Dosyası için Yazı Çağrısı

  1. Pingback: Jineolojî Journal Issue 8/ Call for Articles About Free Co-Life [Sym-biosis] | YERSİZ ŞEYLER