Bilmek ve cinsel ilişkinin yokluğu — Alenka Zupančič

What is Sex? kitabından küçük bir kısım.

IBF

Adem ve Havva’nın bilgi ağacından yedikleri zaman bildikleri şey tam olarak neydi? İncil’de bu hiç açık ve net değildir. Açık ve net olan, “iyi ve kötünün bilgi ağacı” formülasyonundaki “iyi ve kötü” (rov wa-ra) ifadesinin iyi ve kötünün bilinmesine ve ayırt edilmesine atıf yapmadığıdır (bu gayet taraflı bir okuma olurdu), aslında bu “herşey” anlamına gelen sabit bir ifadedir (“şu ve bu” dememizde olduğu gibi). Yani İncil’in bize dediği sadece onlar bilgi ağacından yedikleri zaman, Adem ve Havva’ya bilgi verildiğidir. Ve eğer bunun Lacancı bir okumasına kalkışırsak, şöyle ekleyebiliriz: şu veya bu belirli şeyin bilgisi değil, bizatihi bilginin (imleyici) yapısı onlara verilmiştir. Ve “bizatihi bilginin (imleyici) yapısı” ile gelen şey, bilinçdışının ayırısıdır: tam olarak bilgiyi enformasyon ve veriden ayırt eden şeydir. Başka bir deyişle, onlara iletilen şey tam olarak bilgiyi teşkil edici olan Urverdrängung‘un ayırısıdır. Ve işte bu yüzden bilgi ağacından yedikleri anda, dolaysız sonuç bir duygulanım oldu, kendi çıplak bedenlerinin görünüşünü utanç verici buldular. Bu utanç esasen ontolojiktir: eksik imleyenin (-1) yerinde belirir, bilginin yapısına inşa edilmiş imleyici eksiklikten dolayı: o belirir çünkü orada hiçbir imleyen belirmez…

Bilgi ve cinsellik arasındaki bu önemli bağlantı İncil’de sadece ilk günah sahnesiyle sınırlı değildir, başka yerlerde de ısrarla tekrar edilir. “İncil’deki anlamda bilmek” deyimi buradan gelir. İncil’in cinsel ilişkiye atıf yapmasının bu belirli yolu (“ötekini bilmek” olarak) belli ki orada bulduğumuz diğer en yaygın cinsel ilişki hüsnütabirleriyle aynı türde değildir: “girmek”, “ile yatmak,” “içine girmek.” Bunlar basitçe tarif edici hüsnütabirlerdir. Öte yandan, cinsel ilişkiye atıf yapmak için bilginin kullanılma yolunda şunu fark edemez miyiz: cinsel ilişkinin imleyici bir izi kendi ontolojik boşluğuna düşer, bu da sadece tuhaf bir (olumsuz) epistemolojik puan gibi kaydedilir. O zaman: “İncil’deki anlamda ötekini bilmek” Öteki’nde bilginin eksik olduğu nokta ile iş(ti)gal etmektir. Ve dinsel bakış açısından, Öteki’ndeki bu bilgi eksikliği (cinsel ilişkinin kayıp imleyeni) öyle küçük bir mesele değildir. Utanç buradan gelir. Çıplak bedenlerin görünüşünün “utanç verici” olması bizatihi bu bedenler yüzünden olmaz, bu bedenlerin aktarmayı beceremediği şey yüzünden olur, yani cinsel ilişki yüzünden.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

1 Comment

Filed under çeviri

One response to “Bilmek ve cinsel ilişkinin yokluğu — Alenka Zupančič

  1. Pingback: Hayat hayattır — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER