Koronavirüsün Yeniliği — Işık Barış Fidaner

Yeni koronavirüs yetkisi ve iradesi olmayan insandışı bir bedenlenmedir. Bu bedenlenmenin tek zemini kendi kopyalama sistemidir. Kopyalaması insan faaliyetlerine parazit olduğundan, virüsün kopyalanmasını sınırlayabilmek için, birçok insan faaliyetini yasaklamamız ya da azaltmamız, öbür yandan başka faaliyetleri teşvik etmemiz ve dayatmamız gerekir.

Tanrı mefhumu, tüm görüngülerin ardında nihai bir niyet olduğu inancından oluşur. Virüs bağlamında, bu mefhumun bir tür ilahi cezaya atıf yapması gerekmez. Virüsün ardındaki Tanrı mefhumu, kendi hususî kazancı için koronavirüs salgınını başlatan gizli bir komplo olduğuna dair paranoyak fikre gayet yakındır. Bu fikri destekleyecek hiçbir delil yoktur, o yüzden koronavirüs salgınını niyetli olmayan bir olay saymak mantıklıdır. Hatta bu salgını laboratuvar kazası saymak için de hiçbir delil yoktur [1]. İnsandışı bir sebeple gerçekleşmiştir, insanlarla ancak dolaylı ilgisi vardır. Virüsle en alâkalı insan iradesi, insanın kendi bedenini virüsün kopyalama sisteminden korumak için verdiği tepkidir. Ulus devletlerin ve diğer örgütlerin getirdiği yeni yasaklar ve yeni yetkilenmeler, bu evrensel insan niyetine uyumlanmanın toplumsal yollarıdır.

Peki koronavirüsün kaynağının Doğa olduğuna dair bilimsel sayılan mefhuma ne demeli (mesela, bkz [2])? Doğa fikri, canlı beden dediğimiz sistemlerin kopyalanmasının ardında nihai bir tutarlılık olduğunu düşündürür. Bilim, Doğa’nın köken itibariyle rastgele olduğunu söyler, yani Dünya’daki çok sayıda ekosistemin arkasında bilinen hiçbir neden yoktur. Sadece birçok kopyalama sisteminin mevcudiyeti vardır, bu sistemler bazen çalışır, bazen çalışmaz. Yani “Doğa” aslında bilimsel bir terim değildir, bir eksikliğin üzerini örten bir efsanedir; ya bir bilgi eksikliğinin, başka bir deyişle, düpedüz cehaletin üzerini örter, ya da daha derin bir olumsallığı, başka bir deyişle, nesnel dünyanın ontolojik tamamsızlığını belirten gerçek bir eksikliğin üzerini örter.

Yani virüs belli ekosistemlerden kökenlenir, “Doğa” denen şeyden değil: Yeni koronavirüs, yarasalarda çalışan bir başka kopyalama sistemine benzerdir, o yüzden oradan “evrimleşmiş” gibi görünür, bu da bir diğer uygunsuz terimdir: “Evrimleşme” kelimesinde imletilen işlevsel amaçlılık bizi efsanevî Doğa fikrine geri gönderir. Aslında, niyetliliğin bir efsane olarak yansıtılması “doğal mekanizma”lara dair birçok yarı-bilimsel tarifte mevcuttur. Örneğin: “diken proteinleri, virüsün dışında bulunan teçhizatlardır; virüs bunları kullanarak insan ve hayvan hücrelerinin dış duvarlarını yakalar ve onları deler” [2]. Doğalcı açıklamalara karşı mücadele, bilim söylemine içkin bir gerilimdir.

Dolayısıyla, yeni koronavirüsün fiilî gerçekliği bizi Doğa ve Tanrı fikirlerini terk etmeye iter. Bunlar yerine, virüs dediğimiz kopyalama sistemi ile kendini bu sistemden koruma iradesinin (insanlığın evrensel iradesi) karşılaşması vardır. Virüsün kopyalama sistemi, insan bedenlerine bulaşan virüs bedenlenmelerine zemin olur; insanın kendini koruma iradesi ise yeni bulaşmaları önleyecek yeni yetkilenmelere zemin olur. Bunlar söylenebilecek en bariz şeyler gibi gelse de, evrensel terimlerle bunlara ifade vermek önemlidir [3].

(İngilizcesi)

Işık Barış Fidaner doktoralı (Boğaziçi Üniversitesi) bir bilgisayar bilimcidir. Yersiz Şeyler‘in Admini, Žižekian Analysis’in Editörü, Görce Yazıları‘nın Küratörüdür. Twitter: @BarisFidaner

Notlar:

[1] Bkz “Is COVID-19 Coronavirus A Bioweapon From A Lab? Here Is What Debunks This Theory” ve “Novel Koronavirüsün Doğal Yollarla Geliştiği, Laboratuvar Üretimi Olmadığı Anlaşıldı”

[2] Bkz “COVID-19 coronavirus epidemic has a natural origin”

[3] Yetki, beden, sistem, irade için bkz “Simgesel Düzen Nelerden Oluşur?” ve “Postmodern Yabancılaşma Modeli”

3 Comments

Filed under şey