Monthly Archives: Nisan 2020

Fetişlerin bozulması tanrılar ve canavarlar üretir — Işık Barış Fidaner

Fetişlerle yabancılaşmak insanın doğal halidir, ayna evresi ile başlar [1]. Fetiş, yetki-beden kompleksidir, bedene yetki giydirerek elde edilir [2]. Fetiş bozulduğunda, yadsıma ya fetişin yetkilenmesinde ya da fetişin bedenlenmesinde gerçekleşir. Fetişin yetkilenmesinin bozulması, yetkisiz bedenler üretir, bir başka deyişle, canavarlar üretir. Fetişin bedenlenmesinin bozulması, bedensiz yetkiler üretir, bir başka deyişle, tanrılar üretir. Tanrılar ve canavarlar, fetişlerin bozulması üzerine beliren gölgelerdir. Aynı görüngünün iki yüzüdür: Canavarları tanrılar göndermiştir, tanrıları da canavarlar göndermiştir. Tanrı ya da canavarda tezahür eden yadsıma, esas olarak yetkilenmenin bedenlenmeden ayrılması gerçeği ile ilgilidir [3]. Yetkilenme ile bedenlenme arasındaki ayrıklık tamamlandığında, canavarlar mahlukat (critter, Haraway) olur, tanrılar ise bileşimsellik olur [4].

Okumaya devam et

5 Yorum

Filed under şey

Olağanüstü Hal mi? Gönder gelsin! — Todd McGowan

Todd McGowan — 30 Nisan 2020 — thephilosophicalsalon.com

Koronavirüs salgınının en şaşırtıcı yanı, otoriterlik heveslisi Donald Trump ve Jair Bolsanaro gibi liderlerin olağanüstü hal ilan etmekte gösterdikleri isteksizliktir. Bunu ilan etmek devlet iktidarını arttıracaktır ve onlara insanların faaliyetleri üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir denetim imkanı verecektir, otoriterlik heveslilerinin özlemi de tam olarak budur. Fakat olağanüstü hal ilan etme fırsatını yakalamaktansa, Trump ve FOX News’daki destekçileri, hızla yayılmasına rağmen koronavirüs salgınının önemsiz bir hadise olduğundan şikayet ettiler. Bazı muhafazakarlar salgına “solcu komplosu” demeye işi vardırdılar. Madem Trump’ın otoriter eğilimleri var ve FOX News’daki takipçileri onun otoritesini güçlendirmek istiyorlar, o halde neden koronavirüs vesilesiyle devlet iktidarını genişletme imkanlarını kucaklamak istemiyorlar?

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri

Coronavirus — compilation

resim_2021-05-28_201532Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (Coronavirus).

Işık Barış Fidaner

Contents

The novelty of the coronavirus

Coronavirus and Brecht

The Revolutionaries Who Show Heroism Against The Virus

The Coronavirus Crisis

Symbolic Valuation and Real Valuation

A Response to Berardi’s Three Meditations

(Turkish)

Other compilations

毒 : poison

1 Yorum

Filed under kitap, şey

Symbolic Mourning and Real Mourning — compilation

resim_2021-05-28_201024Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (Symbolic Mourning and Real Mourning).

Işık Barış Fidaner

Contents

Two inexistences and a separation: God-Nature to will-system

Modern Mourning of God and Nature

Žižek’s Attitude towards God and Nature

Every desire is a melancholic desire

Authentic Fidelity is the Drive to Mourn

Symbolic Mourning and Real Mourning, Paranoia and Cynicism

Saudade is Melancholic Desire

Being Relieved of False Melancholy: Ghost in the Shell

I’m a Cyborg But That’s OK: I’m Crazy But I’m Conservative

(Turkish)

Other compilations

喪 : mourning

2 Yorum

Filed under kitap, şey

Energy and Entropy — compilation

resim_2021-05-28_200940Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (Energy and Entropy).

Işık Barış Fidaner

Contents

Desire and Malfunction

Spatial and Combinatorial

Decryption and Decipherment

Effort is engaged labor-power

Symbolic Engagement and Real Engagement

Working-Class Pride and Authorization

Refusing and Defusing The Moral Bomb

Four Degrees of Acceptance and Rejection

(Turkish)

Other compilations

熵 : entropy

1 Yorum

Filed under kitap, şey

Authorization and Embodiment — compilation

resim_2021-05-28_200803Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (Authorization and Embodiment).

Işık Barış Fidaner

Contents

Exigency and Enjoyment

Redefining God and Nature for a post-Žižekian universe

Classical Physics of God and Nature

Symbolic Castration is the Infinity of Lack

What Makes a Symbolic Order?

Separation of Authorization from Embodiment

Authorization and Embodiment in Fetish and Symptom

The Separation of Authorization (Symbolic Suture) from Embodiment (Real Suture)

Symbolic Authorization of Fetishes and Real Authorization of Symptoms

Hysterics are the true hackers

Mirror Stage and Social Media: Authorization and Embodiment

(Turkish)

Other compilations

身 : body

1 Yorum

Filed under kitap, şey

Aurora Borealis — compilation

resim_2021-05-28_200636Final version: 23 April 2020

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (Aurora Borealis).

Işık Barış Fidaner

Contents

Four Discourses in the Teaness of a Tea

From Milk to cream: Registering a difference of quality

Big Other and small other in The Distinguished Citizen

All Work And No Play Makes Dull Mutants

Exigency & Enjoyment for Law & Crime in La Casa De Papel

Freedom and class identification

Sexual difference and recursion

Sexuality of logical implication

Interview with the Curator of Žižekian Analysis

(Turkish)

Other compilations

光 : light

1 Yorum

Filed under kitap, şey

Koronavirüs — derleme

resim_2021-05-28_201532Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Koronavirüs) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Koronavirüsün Yeniliği

Koronavirüs ile Brecht

Virüse Yiğitlik Yapan Devrimciler

Koronavirüs Krizi

Simgesel Değerlenme ile Gerçek Değerlenme

Berardi’nin Üç Tefekkür’üne Bir Yanıt

(İngilizcesi)

Diğer derlemeler

毒 : zehir

1 Yorum

Filed under kitap, şey

Simgesel Yas ile Gerçek Yas — derleme

resim_2021-05-28_201024Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Simgesel Yas ile Gerçek Yas) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

İki yokluk ve bir ayrılma: Tanrı-Doğa’dan irade-sistem’e

Tanrı ve Doğa’nın Modern Yası

Žižek’in Tanrı ve Doğa’ya Yönelik Tavrı

Her arzu melankolik arzudur

Sahici Sadakat Yas Tutma Dürtüsüdür

Simgesel Yas ile Gerçek Yas, Paranoya ile Sinisizm

Saudade Melankolik Arzudur

Fol Melankoliden Kurtulmak: Kabuktaki Hayalet

Siborgum Ama Sıkıntı Yok: Çılgınım Ama Muhafazakârım

(İngilizcesi)

Diğer derlemeler

喪 : yas

4 Yorum

Filed under kitap, şey

Enerji ile Entropi — derleme

resim_2021-05-28_200940Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Enerji ile Entropi) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Arzu ile Arıza

Uzamsal ile Bileşimsel

Dekripsiyon ile Deşifreleme

Çaba, angaje emek-gücüdür

Simgesel Angajman ile Gerçek Angajman

Ahlak Bombasını Reddetmek ve Etkisiz Hale Getirmek

Kabul ve Reddin Dört Derecesi

(İngilizcesi)

Diğer derlemeler

熵 : entropi

1 Yorum

Filed under kitap, şey