Paradoksal Sınıflar — Jean-Claude Milner

Gerçek çokluklar vardır. Bu çoklukların temeli, ne sindirici ve bağlayıcı bir özelliktir, ne de kabul edilmiş bir imleyendir. Böyle bir çokluğa sokulmak, ondan gelen herhangi bir temsili edinmek ya da ondan gelen ayırt edici ismin Bir’ini edinmek değildir. En fazla şunu varsayabiliriz: Saçılmış Bir, bir öbek içine toplar. İmgelem, öbekte, dilde ad verilen bir biçimi tanır: Böylece kutup yıldızının gerçekliği takımyıldızlar halinde toparlanır. Fakat öbek, onunla ancak kazara ilişkilenen biçimler ve isimlerden önce varolur. Daha fazlasını söylemek, bizzat yıldızları konuşturmayı gerektirir, bir takımyıldıza mensup olmanın ne demek olduğuna dair onları sorgulamayı gerektirir.

Jean-Claude Milner 1983 Les noms indistincts

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

paradoksal

“Öbek” konusunda bkz. “Özgürlük ve Sınıf Özdeşimi”

3 Comments

Filed under çeviri