Signifier Neden Gösteren Değil İmleyen Olarak Çevrilmeli — Işık Barış Fidaner

Uzun zamandır Lacancı çevre-çevirilerde signifiant-signifier için çoğunlukla “gösteren” kelimesi kullanılıyor. Ben de ilk başta bunu böyle öğrenmiştim ve Yersiz Şeyler’deki ilk çevirilerimde “gösteren” kelimesini kullandım. Ama daha sonra bazı kitap çevirilerinde (mesela Cinsiyet Belası‘nda) kullanılan “imleyen” kelimesinin signifier’ı daha iyi karşıladığına karar verdim ve signifier’a “imleyen” demeye başladım. Nedenini açıklayayım.

“Gösteren” kelimesi, ok işaretini düşündürüyor. Ok işareti bir şeyi gösterir, gösterendir.

arrow

Ama adı üstünde o bir işarettir (sign). Signifier değildir.

Peki signifier nedir? Tanımını hatırlayalım: “Bir signifier bir başka signifier için özneyi temsil eder.” Signifier’ın özelliği, başka bir signifier’a gönderme yapmasıdır; atıf, müracaat, başvurudur. Bu temsil olayı bir muammayı (enigma) uyandırır. İki signifier arasında beliren bu muamma, öznenin yerleştiği ayırıdır/çatlaktır (gap). Bir şeyi gösteren ok gibi işaretlerde ise özneye yer açan bir muamma yoktur.

“İmleyen” kelimesi, signifier’ın atıflı ve muammalı özelliğini gayet isabetle ifade ediyor. Şimdi gelin Lacan’ın işaret/signifier farkıyla ilgili verdiği bir örneği hatırlayalım:

Denizdeyim, küçük bir geminin kaptanıyım. Geceleyin hareket eden bir şeyler görüyorum, bu da bana orada bir işaret olabileceğini düşündürüyor. Nasıl karşılamalıyım? Eğer henüz bir insan değilsem, dedikleri gibi türlü türlü sergilemelerle karşılarım – modellenmiş, motor ve duygusal. Psikologların tarifine uyarım, bir şeyi anlarım, aslında size yapmamayı öğrenmeniz gerektiğini söylediğim herşeyi yaparım. Öte yandan ben bir insansam, seyir defterime yazarım – Şu şu zamanda, şu şu enlem boylamda, şunu ve bunu fark ettik. Aslî olan budur. Sorumluluğumu saklarım. Signifier’ı ayırt eden şey buradadır. İşaretin notunu düşerim. Alımın tanınması, significant değil signifying olduğu ölçüde, iletişimde elzemdir. Eğer bu ayrıma net bir ifade vermezseniz, anlama geri düşmeye devam edersiniz; anlam, signifier’ın esas işlevini yürüten kaynağını maskeler. (3’üncü Seminer kitabı)

Gösterme olayı, “psikologların tarifine uyan” karşılıklar uyandırır. İşaretin gösterdiği “significant” (önemli, belirgin) şey karşısında anlam çıkarmak, duygulanmak, olay mahalline doğru ya da tersi yönde hareket etmek gibi. “Gösteren” kelimesi bunları imletir. İmleme ise Lacan’ın yukarıda “signifying” dediği olaydır. İnsana özgü karşılık, imlemektir, yani “işaretin notunu düşmek”tir.

Lacan’ın 20’nci seminer kitabında verdiği diğer örnek “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” sözüdür. Duman ateşin işaretidir. Ama ateşi yakan ya da duman tüttüren bir insanın varlığı tanınır ve not düşülürse, seyir defterine yazılan “ateş” işaret olmaktan çıkar ve imleyen olur.

Anlattığım bu sebeplerle signifier’a “gösteren” demek isabetsizdir. Çünkü “gösteren” kelimesi işareti (sign) imler. Signifier ise imleyendir.

Bir imleyen bir başka imleyen için özneyi temsil eder. Öznenin yeri, iki imleyen arasında açılan muammalı ayırıdır/çatlaktır (enigmatic gap). Öznenin yeri, imleyenler arasında oluşan atıf, müracaat, başvurudur.

Ayrıca signifier’a “imleyen” dendiği zaman “anlam” (meaning) ile “imletim” (signification) birbirinden ayırt edilebilir. Böylece Lacan’ın “Fallusun İmletimi” makalesinin başlığı anlaşılabilir kılınmış olur.

Gösterenin gösterileni nesnedir, imleyenin imleneni öznedir.

Işık Barış Fidaner

~~~

Ayrıca bkz “Çevirmenler, False’a Yanlış demeyelim, Fol diyelim”

26 Yorum

Filed under çeviri, şey

26 responses to “Signifier Neden Gösteren Değil İmleyen Olarak Çevrilmeli — Işık Barış Fidaner

 1. Geri bildirim: So true!!! — Işık Barış Fidaner – Žižekian Analysis

 2. Geri bildirim: İmleyen olarak hiyeroglif — Jacques Lacan | YERSİZ ŞEYLER

 3. Geri bildirim: Nazar Noktası — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER

 4. Geri bildirim: Fallus’un Katedilmesi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 5. Geri bildirim: Fallus’un Ötesi — derleme | YERSİZ ŞEYLER

 6. Geri bildirim: Sahilik Arayışı İmleyen İşçilerine Emanettir – Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 7. Geri bildirim: ‘Erkeklik Krizi’ Genel Yetkilenme Krizinin Tezahürüdür — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 8. Geri bildirim: The pointing finger is a sign — Işık Barış Fidaner – Žižekian Analysis

 9. Geri bildirim: Hakikatin Elektrolizi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 10. Geri bildirim: Lacan’a giriş | YERSİZ ŞEYLER

 11. Geri bildirim: Baş gösteren ve Esas-İmleyen: Köstebek ve Mürekkepbalığı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 12. Geri bildirim: Sahi Sahiliğin Anlamsız İmletimi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 13. Geri bildirim: Rektör Ataması ve Lacan’da Dört Söylem — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 14. Geri bildirim: Parmakla gösterme bir işarettir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 15. Geri bildirim: Diyelim Ki Sivas’ta — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 16. Geri bildirim: Öyle doğru ki!!! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 17. Geri bildirim: Yay (hayvancık işareti): Yaya, Yayın, Oku! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 18. Geri bildirim: Neden, Sebep, Gösteren, İmleyen — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 19. Geri bildirim: Az Ötede Oynayın! Tatlı Su Lacancılarını ve Žižek Bahçesinde Koşturan Köpecikleri Tanıyalım — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 20. Geri bildirim: ‘Gösteren’de Yoğunlaşan İmletici Hemseslenme — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 21. Geri bildirim: Ünlenmek İmlenmek Değildir: Çoğul Gösteren ve Çoğul İmleyen — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 22. Geri bildirim: Kopya çekme evladım! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 23. Geri bildirim: İmleme, İmleyiş, İmletim, İmlendirme — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 24. Geri bildirim: Tatlısu Lacancılarının üçkağıdına gelmeyin: Anlamlar hayalidir, Anlama eylemi simgeseldir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 25. Geri bildirim: Yanlı Şanlama — özel sayı | YERSİZ ŞEYLER

 26. Geri bildirim: Reason, Cause, Sign, Signifier — Işık Barış Fidaner – Žižekian Analysis