Adalet ve Açık Tartışma Üzerine Bir Mektup

7 Temmuz 2020 — Harper’s

Kültürel kurumlarımız bir imtihan anı ile yüz yüzedir. Irksal ve toplumsal adalet için güçlü protestolar, hem polis reformuna dair gecikmiş talepleri, hem de toplumumuzun her yanında, yüksek eğitimde, gazetecilikte, hayırseverlikte ve sanatlarda, daha çok eşitlik ve içerilme çağrılarını yükseltmektedir. Fakat gerek duyulan bu hesaplaşma aynı zamanda ideolojik konformizm lehine açık tartışma ve farklara tahammül normlarımızı zayıflatmaya meyleden kimi yeni ahlakî tavır ve siyasal bağlılıkları da yoğunlaştırmıştır. İlk gelişimi alkışlarken, ikinci gelişime karşı sesimizi yükseltmekteyiz. Dünyanın her yerinde güç kazanan özgürleşme karşıtı (illiberal) kuvvetlerin güçlü bir müttefiki olan Donald Trump, demokrasi karşısında gerçek bir tehdittir. Ama direnişin dogmatik ve baskıcı yola saparak katılaşmasına izin verilmemelidir – sağcı demagoglar bunu suistimal etmeye başladılar bile. İstediğimiz demokratik içerilme ancak her tarafta gelişen tahammülsüz iklime karşı çıkarak başarılabilir.

Özgürlükçü (liberal) bir toplumun can damarı olan bilgi ve fikirlerin serbest mübadelesi, her gün biraz daha daralmaktadır. Radikal sağdan bunu bekliyorduk, ama sansürcülük kendi kültürümüzde de giderek yayılmaktadır: Karşıt görüşlere tahammülsüzlük, kamusal utandırma ve aforoz modası, karmaşık yasal meselelerin kör edici bir ahlakî kesinlik içinde çözündürülmesi yaygınlaşmaktadır. Her taraf için sağlam hatta yakıcı karşıt söz söyleme değerine sahip çıkmaktayız. Fakat konuşma ve düşüncede algılanan çiğnenişler karşısında derhal ve ciddi yaptırım çağrıları duymak artık çok fazla yaygınlaşmıştır. Kurumsal liderlerin reformlar yapmak yerine panik içinde hasar denetimi ruhuyla aceleci ve orantısız cezalar vermeleri, daha da tedirgin edicidir. Tartışmalı yazılar yayınladı diye editörler işten atılmaktadır; özgün olmama iddiasıyla kitaplar geri çekilmektedir; gazetecilerin kimi konularda yazmaları yasaklanmaktadır; profesörler derste edebiyattan alıntı yaptı diye soruşturulmaktadır; akran-değerlendirmeli akademik bir çalışmayı yaydı diye bir araştırmacı işten atılmıştır; sakarca hatalar yüzünden örgüt başkanları yerinden edilebilmektedir. Her bir hadise etrafındaki tartışmalar ne olursa olsun, sonuç her zaman misilleme tehdidi olmadan söylenebileceklerin sınırının sürekli daraltılması olmuştur. Mutabakattan ayrıldılar diye, hatta yeteri kadar şevkle uzlaşmadılar diye gelirlerini kaybetmekten korkan yazarların, sanatçıların, gazetecilerin riskten kaçınmaları ile zaten bunun bedelini ödemekteyiz.

Bu boğucu atmosfer nihayetinde zamanımızın en hayatî davalarına zarar verecektir. Tartışmanın kısıtlanması, ister baskıcı hükümetten ister tahammülsüz toplumdan gelsin, her seferinde iktidarı olmayanlara zarar verir ve herkesin demokratik katılım yetisini azaltır. Kötü fikirleri yenmenin yolu birbirine maruz kalma, tartışma ve iknadır, onları susturmak ya da yok olmalarını arzulamak değildir. Adalet ile özgürlük arasında fol bir tercihi reddediyoruz, bunlar birbiri olmadan varolamaz. Yazarlar olarak deneye, risk almaya ve hatta hatalara yer bırakan bir kültüre ihtiyaç duymaktayız. Vahim profesyonel neticeler olmadan iyi niyetli uzlaşmazlık imkanını muhafaza etmemiz gerekir. Eğer çalışmamızın dayandığı şeyi biz kendimiz savunmayacaksak, kamunun ya da devletin bizim için onu savunmasını beklememeliyiz.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Elliot Ackerman
Saladin Ambar, Rutgers University
Martin Amis
Anne Applebaum
Marie Arana, author
Margaret Atwood
John Banville
Mia Bay, historian
Louis Begley, writer
Roger Berkowitz, Bard College
Paul Berman, writer
Sheri Berman, Barnard College
Reginald Dwayne Betts, poet
Neil Blair, agent
David W. Blight, Yale University
Jennifer Finney Boylan, author
David Bromwich
David Brooks, columnist
Ian Buruma, Bard College
Lea Carpenter
Noam Chomsky, MIT (emeritus)
Nicholas A. Christakis, Yale University
Roger Cohen, writer
Ambassador Frances D. Cook, ret.
Drucilla Cornell, Founder, uBuntu Project
Kamel Daoud
Meghan Daum, writer
Gerald Early, Washington University-St. Louis
Jeffrey Eugenides, writer
Dexter Filkins
Federico Finchelstein, The New School
Caitlin Flanagan
Richard T. Ford, Stanford Law School
Kmele Foster
David Frum, journalist
Francis Fukuyama, Stanford University
Atul Gawande, Harvard University
Todd Gitlin, Columbia University
Kim Ghattas
Malcolm Gladwell
Michelle Goldberg, columnist
Rebecca Goldstein, writer
Anthony Grafton, Princeton University
David Greenberg, Rutgers University
Linda Greenhouse
Rinne B. Groff, playwright
Sarah Haider, activist
Jonathan Haidt, NYU-Stern
Roya Hakakian, writer
Shadi Hamid, Brookings Institution
Jeet Heer, The Nation
Katie Herzog, podcast host
Susannah Heschel, Dartmouth College
Adam Hochschild, author
Arlie Russell Hochschild, author
Eva Hoffman, writer
Coleman Hughes, writer/Manhattan Institute
Hussein Ibish, Arab Gulf States Institute
Michael Ignatieff
Zaid Jilani, journalist
Bill T. Jones, New York Live Arts
Wendy Kaminer, writer
Matthew Karp, Princeton University
Garry Kasparov, Renew Democracy Initiative
Daniel Kehlmann, writer
Randall Kennedy
Khaled Khalifa, writer
Parag Khanna, author
Laura Kipnis, Northwestern University
Frances Kissling, Center for Health, Ethics, Social Policy
Enrique Krauze, historian
Anthony Kronman, Yale University
Joy Ladin, Yeshiva University
Nicholas Lemann, Columbia University
Mark Lilla, Columbia University
Susie Linfield, New York University
Damon Linker, writer
Dahlia Lithwick, Slate
Steven Lukes, New York University
John R. MacArthur, publisher, writer
Susan Madrak, writer
Phoebe Maltz Bovy, writer
Greil Marcus
Wynton Marsalis, Jazz at Lincoln Center
Kati Marton, author
Debra Maschek, scholar
Deirdre McCloskey, University of Illinois at Chicago
John McWhorter, Columbia University
Uday Mehta, City University of New York
Andrew Moravcsik, Princeton University
Yascha Mounk, Persuasion
Samuel Moyn, Yale University
Meera Nanda, writer and teacher
Cary Nelson, University of Illinois at Urbana-Champaign
Olivia Nuzzi, New York Magazine
Mark Oppenheimer, Yale University
Dael Orlandersmith, writer/performer
George Packer
Nell Irvin Painter, Princeton University (emerita)
Greg Pardlo, Rutgers University – Camden
Orlando Patterson, Harvard University
Steven Pinker, Harvard University
Letty Cottin Pogrebin
Katha Pollitt, writer
Claire Bond Potter, The New School
Taufiq Rahim, New America Foundation
Zia Haider Rahman, writer
Jennifer Ratner-Rosenhagen, University of Wisconsin
Jonathan Rauch, Brookings Institution/The Atlantic
Neil Roberts, political theorist
Melvin Rogers, Brown University
Kat Rosenfield, writer
Loretta J. Ross, Smith College
J.K. Rowling
Salman Rushdie, New York University
Karim Sadjadpour, Carnegie Endowment
Daryl Michael Scott, Howard University
Diana Senechal, teacher and writer
Jennifer Senior, columnist
Judith Shulevitz, writer
Jesse Singal, journalist
Anne-Marie Slaughter
Andrew Solomon, writer
Deborah Solomon, critic and biographer
Allison Stanger, Middlebury College
Paul Starr, American Prospect/Princeton University
Wendell Steavenson, writer
Gloria Steinem, writer and activist
Nadine Strossen, New York Law School
Ronald S. Sullivan Jr., Harvard Law School
Kian Tajbakhsh, Columbia University
Zephyr Teachout, Fordham University
Cynthia Tucker, University of South Alabama
Adaner Usmani, Harvard University
Chloe Valdary
Lucía Martínez Valdivia, Reed College
Helen Vendler, Harvard University
Judy B. Walzer
Michael Walzer
Eric K. Washington, historian
Caroline Weber, historian
Randi Weingarten, American Federation of Teachers
Bari Weiss
Sean Wilentz, Princeton University
Garry Wills
Thomas Chatterton Williams, writer
Robert F. Worth, journalist and author
Molly Worthen, University of North Carolina at Chapel Hill
Matthew Yglesias
Emily Yoffe, journalist
Cathy Young, journalist
Fareed Zakaria

1 Comment

Filed under çeviri

One response to “Adalet ve Açık Tartışma Üzerine Bir Mektup

  1. Pingback: Nazar Noktası — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER