Kamusal Dünya ve Engel — Todd McGowan

Öznenin tatmini, öznenin kamuya açılarak maruz kalmasına bağlıdır. Kamusal dünya öznenin ruhsal dengesini bozar, ama bu bozulma öznenin tatmininin kaynağıdır. Kamusal dünya, öznenin arzulayışını başlatan bir engeli yerleştirerek öznelliği başlatır. Özne engeli arzusunun takıldığı bir bariyer olarak tecrübe eder, ama arzulayan özneyi teşkil eden şey, bu engeldir. Özne, arzulamasını sağlayan engeli ona veren kamusal dünyaya bağlıdır, gerçi bu engel aynı zamanda öznenin arzusunun gerçekleşmesini imkansız kılar.

Tatminimizin arzumuzun engeline bağlı olduğunu söylemek sezgilere aykırı gelir. Ama bu iddianın sezgilere aykırı statüsü, hususiyetin [privacy, özel hayat] önceliğine ne kadar çok duygusal yatırım yaptığımıza delalet eder. Kendimizi özü itibariyle hususi varlıklar olarak hayal ettiğimizde, kamusal dünyayı arzumuzun gerçekleşmesi karşısında bir tehdit olarak görürüz. Bu görüş insanı hususiyetini [mahremiyetini] emniyet altına almaya iter. Ama eğer nesneyi (sadece engel olarak kaldığı sürece bize tatmin sağlayan) gerekli bir engel olarak görürsek, kendimizi kamusal dünyaya ve o dünyada gerçekleşen “engel olarak öteki” ile karşılaşmaya verebiliriz.

Başkalarının bizim öz-tatminimizi bozamamasını sağlamak için kendimizi hususiyete yerleştirdiğimiz zaman, tatminimizin bu bozulmaya ne kadar bağlı olduğunu tanıyamamış oluruz. Rahatımızın bozulması imkanından kendimizi yalıttığımızda bile bu rahatsızlığı düşlememizin sebebi, bu bağlılıktır. Çağımızda kamusal alanlardan uzaklaşılması aynı zamanda kendi öznelliğimizden de uzaklaşmamızdır, bu öznelliğe eşlik eden rahatsız edici tatminden de uzaklaşılmasıdır. Hususiyet hem fiziki tehditler karşısında hem de kendi öznelliğimizin tehdidi karşısında güvenlik vaat eder, bu güvenliğin bedeli ise tatminimizin kaynağını tanıma imkanıdır.

Yine de, kapitalizmi çekici kılan önemli bir bileşen, sunduğu hususiyettir – yani bizi tatminimizin aldığı biçimle karşılaşmaktan korumasıdır. Kendi hususi mülkiyetim dahilinde kaldığım zaman kendimi neyden korurum? Komşumun beni rahatsız edebilecek tatmininden (gürültülü müzikten, şatafatlı orjilerden vb.) değil, kendi tatminimden korurum. Kapitalizmin gelişimine tekabül eden hususiyet ve hususi mülkiyetin zirvesi, tatmin karşısında dünyanın tanık olduğu en büyük koruyucu bariyeri temsil eder. Evrensel hususi mülkiyet, evrensel tatmin yasağı gibi işler (gerçi bu yasak, diğer tüm yasaklar gibi, işe yaramaz).

Kapitalizm ve Arzu kitabından

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

1 Comment

Filed under çeviri

One response to “Kamusal Dünya ve Engel — Todd McGowan

  1. Pingback: Harfiyet — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER