Monthly Archives: November 2020

Simgesel Makas — Işık Barış Fidaner

Saussure “işaret”i aşağıdaki resimle temsil eder, bu resim “ağaç” imleyeninin imlediği ağaca tayin edilmesini gösterir (Kaynak: “The Instance of the Letter in the Unconscious” Jacques Lacan):

tree

Lacan bu temsile “sorunlu” ve “hatalı” der. Continue reading

2 Comments

Filed under şey

True Truth — compilation

resim_2021-05-28_202134Final version: 3 November 2020

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (True Truth).

Işık Barış Fidaner

Contents

Authority, Body, Will, System, Desire, Malfunction and the Coronavirus

The Traversal of the Phallus

Symbolic Separation and Real Separation

Always Afterwards: Entropy and Sacrifice

The Crisis of Authorization in Dark

Desire to Repair and Desire to Decompose

The meaningless signification of the true truth

False Truth, True Falsity, False Falsity

Other compilations

真 : true

Leave a comment

Filed under kitap

Dark’ta Yetkilenme Krizi — Işık Barış Fidaner

Dark dizisinin esas konusu, yetkilenme krizidir. Bu tema öyküde farklı şekillerde ele alınmıştır. Toplumsal cinsiyet rejimine göre yetkilenme rolünü üstlenmesi beklenen kişiler erkekler olduğu için [1] Winden kasabasındaki erkek çocukların kaybolması, yetkilenmeyi üstlenecek bedenlerin yok olması anlamına gelir ve genel bir yetkilenme krizine işaret eder.

Esas oğlan Jonas’ın babası Michael’in intiharı ise, yetkilenme krizini kişisel bir düzlemde ele alır. Michael’in intihar etmesinin sebebi, çocuk bedeni Mikkel’i gelecekten almış olmasıdır, yani Michael kendi bedeninin hesabını veremediği için yaşama yetkisini teslim eder ve esas oğlan Jonas’ı babasız bırakır. Continue reading

5 Comments

Filed under şey