Sahi-Fol ile Doğru-Yanlış = Arzu ile İrade

sahifol

Sahi (True) ile Fol (False) bir nesnenin temelde bilinçdışı işleyen arzuyu hak etmesi ya da hak etmemesiyle ilgilidir. Sahi nesne arzuya karşılık verecektir, Fol nesne arzuyu boşa düşürecektir.

Doğru (Right) ile Yanlış (Wrong) ise bir nesnenin bilinçli olarak savunulabilmesi ya da savunulamaması ile ilgilidir. Doğru nesne iradeyi destekleyecektir, Yanlış nesne iradeyi köstekleyecektir.

Yangın çıkması gibi acil durumlar oluştuğu zaman otomatik olarak Sahi nesneleri kurtarmak Doğru, Fol nesneleri kurtarmak Yanlış diye kodlanabilir. Ama genel anlamda Sahi-Fol’u Doğru-Yanlış’tan ayırt etmek şarttır. Sahi-Fol’un Doğru-Yanlış’a indirgenmesi arzunun hiçe sayılması anlamına gelir.

Bu ayrıma göre her birisi ayrı ayrı korunması gereken iki temel özgürlük sayabiliriz:
1) İradenin kösteklenebilmesi özgürlüğü = Yanlış yapabilme ve böylece yanlışlardan öğrenme özgürlüğü.
2) Arzunun boşa düşürülebilmesi özgürlüğü = Fol arzulayabilme ve böylece folluklardan öğrenme özgürlüğü.

Bu özgürlüklerin mutlaka korunması gerekir çünkü
1) Sahi-Fol ve Doğru-Yanlış olmaya dair bilgiler izafidir, kişiye ve duruma göre değişir.
2) Bu bilgilerin mutlak geçerliliği yoktur, kimse mutlak bilgiye sahip olamaz, kimse Allah değildir.

IBF

Ayrıca bkz “True-False : Right-Wrong = Desire : Intention”

3 Yorum

Filed under şey