Monthly Archives: Mayıs 2021

Benlik ile Belirti, Bakım ile Adaptasyon — Işık Barış Fidaner

Ege Çoban “Dijital Yağmur” yazısının ilk bölümünde iki kavram çifti sundu: Birincisi benlik ile belirti, yani ego ile semptomdur. İkincisi ise bakım ile adaptasyondur [1].

Geçmiş yazılarda ego-semptom ikilisinden sıkça söz ettim. Ego simgesel istisnadır, semptom gerçek istisnadır; aralarındaki çelişki Lacan’ın sinthome kavramında ifadesini bulur [2]. Ego’yu yetkilenme ile bedenlenme cinsinden şöyle formülleştirebiliriz:

Ego = Y + B

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under şey

Intersectional Field — compilation

resim_2021-05-28_212404Final version: 28 May 2021

The texts can be read from the individual links or from the compilation’s tag page (Intersectional Field).

Işık Barış Fidaner

Contents

The Intersectional Field of Desire around the Central Void

Symbolic X and Real X

Turing Machine and Lacan: Writing and Stopping

Resolving the Žižekian Indecision by Settling the Location of the Fantasy

Symbolic Exception and Real Exception

The strange angel-making bed of ‘another jouissance than phallic jouissance’

Dynamistics and Dynamistical Significance

Other compilations

場 : field

Yorum bırakın

Filed under kitap

Bir Avrupa Manifestosu — Slavoj Žižek

Bazılarımız hâlâ Komünist Manifesto‘nun ünlü girişini hatırlar: “Avrupa’ya bir hayalet dadanmıştır – komünizm hayaleti. Eski Avrupa güçlerinin tamamı bu hayaleti defetmek için kutsal bir ittifak kurmuşlardır: Papa ile Çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleri ile Alman polis-casusları…” “Avrupa”nın günümüzün kamuoyu algısındaki statüsünü aynı sözlerle niteleyemez miyiz? Dünyaya bir hayalet dadanmıştır – Avrupamerkezcilik hayaleti. Eski Avrupa ile yeni dünya düzeni güçlerinin tamamı bu hayaleti defetmek için kutsal bir ittifak kurmuşlardır: Boris Johnson ile Putin, Salvini ile Orban, göçmenleri savunan ırkçılık karşıtları ile geleneksel Avrupa değerlerinin savunucuları, Latin Amerikalı ilericiler ile Arap muhafazakarlar, Batı Şeria Siyonistleri ile Çinli ‘yurtsever’ Komünistler…”

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri

Dırdırcı Özne — derleme

resim_2021-05-28_205116Son versiyon: 21 Mayıs 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Dırdırcı Özne) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Dırdırcı Özne ile Kar Tanesi Egolar

Yanlışın yanlış olduğu doğrudur ama doğrunun doğru olduğu yanlıştır

“Keyfine bak, aşılıyım” maskelerinin dinamistiksel incelemesi

Simgesel İstisna ile Gerçek İstisna

Yetki-Beden Kompleksi

En küçük intihal en hayırsız mutabakata zemin hazırlar

Ağlaşma (Networking) ile Bağlaşma (Linking)

Diğer derlemeler

嘮 : dırdır

Yorum bırakın

Filed under kitap

Yetki-Beden Kompleksi — Işık Barış Fidaner

Yetki-beden kompleksinin evrimi dört adım izler: Dişil karışıklık, eril ayrım, eril karışıklık, dişil ayrım. Sürecin genelinde “Bir ikiye ayrılır” ama bundan biraz daha karışıktır [1].

Dişil karışıklıkta şeyler tek bir şey olarak algılanır. Yetki ile beden tek bir şey olarak birbirine karışır. Bedenlenme dolaysızca benliği yetkilendirir. Dişil karışıklığın Ödipal modeli anne ile çocuğun birliğidir. Bu durum bebeğin kendisini ayna imgesi ile birbirine karıştırdığı imgesel yabancılaşma ile eşdeğerdir. Doluluk ve tamlık sureti sergileyen ilk fetiş biçimidir. Bu Ödipal-öncesi fetişçi algı Doğa kavramının altında yatar.

Okumaya devam et

15 Yorum

Filed under şey

Nazar — Jacques Lacan

Nazar sadece garip bir olumsallık biçiminde sunulur bize, ufukta bulduklarımızın simgesidir, tecrübemizin itkisidir, yani iğdiş kaygısını teşkil eden eksikliktir.

Göz ve nazar – bizim için dürtünün görsel alan düzeyinde tezahür ettiği bölünme budur.

Şeylerle ilişkimiz içinde, bu ilişki görme yoluyla teşkil edildiği ve temsil figürleri ile düzenlendiği ölçüde, bir şey sahneden sahneye kayar, geçer, iletilir ve her zaman oradan bir miktar sıyrılır – ona nazar adını veririz.

Jacques Lacan’ın 11’inci seminerinden küçük bir alıntı

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Nazar

6 Yorum

Filed under şey

Dırdırcı Özne ile Kar Tanesi Egolar — Işık Barış Fidaner

Twitter’da yıllardır tuttuğum iki hesap arasındaki farkı sonunda tanımlıyorum: Birinci hesap içinde yaşadığımız dünyanın biricik olduğunu bildiği için dürüstçe kimseden sözünü esirgemeyen dırdırcı hesaptır. İkinci hesap ise bazı şeyleri görmezden gelerek insanların biricik kar tanesi egolarını incitmemeye özen gösteren nazik hesaptır.

Okumaya devam et

8 Yorum

Filed under şey

Simgesel İstisna ile Gerçek İstisna — Işık Barış Fidaner

Hem Esas-İmleyen S1 hem de semptom (veya sinthome) S(Ⱥ), simgesel düzende aldıkları istisnai konumlar ile karakterize edilir, ama bu ikisi farklı hatta karşıt anlamlarda istisnadır.

S1 simgesel bir istisnadır yani simgesel düzende “yersiz değildir” ve “bir yerim olmalı” taslaması yapar, S(Ⱥ) ise gerçek istisnadır yani simgesel düzende yersiz kalır [1].

Okumaya devam et

12 Yorum

Filed under şey

Yuva vs. Semptom — özel sayı

resim_2021-05-28_205046Son versiyon: 13 Haziran 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Yuva vs. Semptom) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

(sonrası: Sanal Ağa)

İçindekiler

— Terrabayt ve Kum Tanesi Olmak

— Umut ve Umutsuzluk

— Mücadeleyle kazandığım ilk hiperlink

— Yuva Adam Vakası: “Yuva” Adına Semptomu İptal Etme Girişimi

— Yuva-havuç peşinde koşan tavşan ile ev-semptomu dinleyen kaplumbağa

Simgesel İstisna ile Gerçek İstisna

— Fırsatçı Medya Ekolojisinde Anonim Kalabalık Fetişi

— Fırsatçı Medya Ekolojisinde Emsal Vaka: “Ben böyle uygun gördüm”

— Sinthome olarak Terrabayt

En küçük intihal en hayırsız mutabakata zemin hazırlar 

Ağlaşma (Networking) ile Bağlaşma (Linking) 

Ego inşası için site açmak

Yerli, Yersiz, Yerlenme

Diğer derlemeler

家 : yuva

13 Yorum

Filed under kitap

Ağlaşma (Networking) ile Bağlaşma (Linking) — Işık Barış Fidaner

Edilmeyecek bazı sözler vardır. Mesela şunun gibi: “Aramızda kalsın ama bence sen bir dangalaksın.” Birine böyle bir şey demişseniz sonra başkaları bunu duyunca “Aman mahremiyetim bozuldu kişisel haklarım ihlal edildi!” diye şikayet edemezsiniz.

Okumaya devam et

7 Yorum

Filed under şey