Ağlaşma (Networking) ile Bağlaşma (Linking) — Işık Barış Fidaner

Edilmeyecek bazı sözler vardır. Mesela şunun gibi: “Aramızda kalsın ama bence sen bir dangalaksın.” Birine böyle bir şey demişseniz sonra başkaları bunu duyunca “Aman mahremiyetim bozuldu kişisel haklarım ihlal edildi!” diye şikayet edemezsiniz.

Edilmeyecek sözlerden bir tanesi de yazınızda atıf yapmadan fikrini kullandığınız bir yazarın yüzüne karşı “Sana atıf yapmamayı uygun gördüm” demektir [1]. Bu söz aynı anda hem o yazara hakarettir çünkü ona safsatacı muamelesi yapar, hem de intihal yapma hakkı iddia ettiği için etiği hiçe sayan sapkınca bir davranıştır [2].

Aslında bu gibi sözler iç hukukun işlediği ciddi bir örgüt dahilinde söylenmiş olsaydı disiplin soruşturmasına konu edilirdi ve yaptırıma tabi olurdu ama günümüzün fırsatçı medya ekolojisi bu gibi sapkınca davranışlara özgürce gelişip serpilme (flourish) alanı sunduğu için insanlar artık bu gibi davranışları hafife alma eğiliminde [3].

Anonim kalabalık fetişine dayanan kabileleşme, klanlaşma, çeteleşme gibi adlarla anılan duruma ben Networking’i Türkçeye çevirerek ‘Ağlaşma’ diyorum [4]. Ağlaşma dışarıdan bakıldığında haklı bir şikayet ve isyan izlenimi verir ama altta yatan hayırsız ve sapkınca bir mutabakat vardır (Networking). Bu ikisine Lacancada histeri söylemi ile üniversite söylemi denir. Žižek’e göre kapitalizm bu iki söylemin alışverişi ile sürdürülür [5]. Fırsatçı medya ekolojisi bu alışverişe yeni ortamlar sağlayarak kapitalizmi hızlandırmıştır.

Aralarındaki yoğun alışverişe tanık olmak histerinin sapkınlığın “iflah olmaz suç ortağı” olduğunu düşündürür ama sapkınlığı histerinin “ahlakını bozan kötü arkadaş” saymak daha sağlıklıdır. Sapkınlığın asıl işbirlikçisi histeri değil obsesyondur. Histeri sorular sorarak muğlaklık ve belirsizliği açığa çıkarırken obsesyon bunlardan öcü görmüş gibi kaçar. Ağlaşma motoruna özgül gerilimini veren iki karşıt kutup histeri ile sapkınlık olsa da sonuçta orada üretilen enerji obsesyondur. Sapkınlık bu makinenin inkar ile yalıtılmış ‘nesnel’imsi iç haznesini oluşturur, obsesyon bu haznede yaşar ve gelişir, histerik sorgulama ise makineyi çalıştıran öznel yakıttır. Yakıt farklı bir yöne akarsa makine duracaktır.

Histerik özne sapkınlığa destek olup obsesyon üreten bir yakıt olmaktan vazgeçtiği takdirde analize yani analitik söyleme yönelebilir. Ağlaşma makinesini beslediği şartlarda histerikleşme hem korkunç hem gülünç (dolayısıyla çelişkili) bir öcü kılığındadır çünkü obsesyon nazarında anlatı konusu edilir. Analiz şartlarında ise histerikleşme bir derinleşme olur, incelikli bir çalışma olur, çünkü kendi kendisini bir sahneleme olarak tanımayı ve anlamayı öğrenir [6].

O zaman gelin bu ikinci seçeneğe bir ad verelim: Bağlaşma.

Ağlaşma, içinde yer aldığı bağlamı kendisine yuva edinmek ister ve bunu yapamadığından şikayetçidir. Bağlaşma ise kendine ait tek bir bağlamda yer almaz, yersiz ve semptomatik bağlaşımlar kurarak kendisini bulaştırır ve devam ettirir. Bunun İngilizcesine ‘Linking’ diyebiliriz. Yapısal sebeplerle Ağlaşma hep gerekli bağları kurmayı ihmal eder ama bir bütün olarak bundan sorumlu tutulamaz çünkü bu aynı zamanda hem suçsuz ve güçsüz bir ihmaldir (histerik kutbunda) hem de suçlu ve güçlü bir ihmaldir (sapkın kutbunda). O yüzden Bağlaşma’nın ilk adımı her zaman Ağlaşma’nın tutarlılık görüntüsünü bozmaktır.

Işık Barış Fidaner doktoralı (Boğaziçi Üniversitesi) bir bilgisayar bilimcidir. Yersiz Şeyler‘in Admini, Žižekian Analysis’in Editörü, Görce Yazıları‘nın Küratörüdür. Twitter: @BarisFidaner

Notlar:

[1] Bkz “Fırsatçı Medya Ekolojisinde Emsal Vaka: “Ben böyle uygun gördüm””

[2] Bkz “En küçük intihal en hayırsız mutabakata zemin hazırlar”

[3] Bkz “Fırsatçı Medya Ekolojisi Hukukun Yerini Almıştır”

[4] Bkz “Fırsatçı Medya Ekolojisinde Anonim Kalabalık Fetişi”, “El Sıkışmadan Yumruk Tokuşturmaya”, “Ağlaşma ve Öteki’nin eksikliği”

[5] Bkz “Esas hackerlar histeriklerdir”

[6] Bkz “Düşlemsel Gerçekliğin Anlatımı ile Semptomatik Hakikatin Sahnelenmesi”

4 Comments

Filed under şey

4 responses to “Ağlaşma (Networking) ile Bağlaşma (Linking) — Işık Barış Fidaner

  1. Pingback: Yuva vs. Semptom — özel sayı | YERSİZ ŞEYLER

  2. Pingback: Dırdırcı Özne — derleme | YERSİZ ŞEYLER

  3. Pingback: Ego inşası için site açmak | YERSİZ ŞEYLER

  4. Pingback: Ağlaşma ve Ağalaşma — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER