Doğru — özel sayfa

AdsızSon versiyon: 29 Ağustos 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Doğru) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

— Doğrusu, Sahiliğin Eksikliğini Hissediyoruz (Fidaner, Ayanoğlu)

Çevirmenler, True’ya Doğru demeyelim, Sahi diyelim (Fidaner, Ayanoğlu)

Çevirmenler, False’a Yanlış demeyelim, Fol diyelim

Doğru Haklı Olandır, Sahi Hakkını Verendir

Doğruyu Bilme İsteği ve Sahiyi Bilebilme Arzusu

Yanlışın yanlış olduğu doğrudur ama doğrunun doğru olduğu yanlıştır

— Hakikatin Elektrolizi

— Sahi-Fol ile Doğru-Yanlış = Arzu ile İrade

Sahi, fol, çelişki, uğraklar (G. W. F. Hegel)

Sağlıklı sağduyunun okullu mantığı horgörmesi üzerine (G. W. F. Hegel)

— Sahilik Arayışı İmleyen İşçilerine Emanettir

— 10 Ekim’de Gerçekliğin Hakikati Ezmesi ve Sahi-Fol Kavramları

— True-False : Right-Wrong = Desire : Intention

— Bilimsel Doğrular Yoktur, Bilimsel Sahilik Vardır

— Planck İlkesi ve Geleceğin Gençlerin Elinde Olması

— Muhatap sayısını çoğaltmak, hakikati feda etmek için yeterli bir gerekçe değildir

— Aşının Koruması ve Bilimsel Yaklaşım

Diğer derlemeler

對: doğru

51 Yorum

Filed under kitap

51 responses to “Doğru — özel sayfa

 1. Geri bildirim: Çevirmenler, True’ya Doğru demeyelim, Sahi diyelim — Işık Barış Fidaner, Zeynep Nur Ayanoğlu | YERSİZ ŞEYLER

 2. Geri bildirim: Aşının Koruması ve Bilimsel Yaklaşım — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 3. Geri bildirim: Aşk ile Meşk — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 4. Geri bildirim: Bilemeyebilgi, Bilmeyememe, Belirti, Bilirti — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 5. Geri bildirim: Makbul, Makul, Sanal — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 6. Geri bildirim: Hayal simgenin dolgusudur — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 7. Geri bildirim: Hayali Baba ve Sanal Ağanın Çelmesi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 8. Geri bildirim: Başka(sı)nın hayali ve Fallokristal — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 9. Geri bildirim: Bir Soruyu Cevaplamak: Talep ve Arzu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 10. Geri bildirim: Anlam-tanesi ile anlam-adımı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 11. Geri bildirim: Dırdırcı Özne ile Kar Tanesi Egolar — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 12. Geri bildirim: Yanlışın yanlış olduğu doğrudur ama doğrunun doğru olduğu yanlıştır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 13. Geri bildirim: Fırsatçı Medya Ekolojisinde Emsal Vaka: “Ben böyle uygun gördüm” — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 14. Geri bildirim: Mecaz Hakikatin Köprüsüdür, Mecaz-ı Mürsel Sahiliğin Elçisidir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 15. Geri bildirim: Hakikatin Elektrolizi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 16. Geri bildirim: Mantıksal gerektirmenin cinsiyeti — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 17. Geri bildirim: Bilimsel Doğrular Yoktur, Bilimsel Sahilik Vardır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 18. Geri bildirim: Muhatap sayısını çoğaltmak, hakikati feda etmek için yeterli bir gerekçe değildir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 19. Geri bildirim: Kurumsal Siyaset, Başka Siyaset, Gerçek Siyaset — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 20. Geri bildirim: Planck İlkesi ve Geleceğin Gençlerin Elinde Olması — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 21. Geri bildirim: Öncül Başka’nın sahiliğinden Öncü Başkan’ın doğruluğuna — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 22. Geri bildirim: Doğru Haklı Olandır, Sahi Hakkını Verendir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 23. Geri bildirim: Adım ve Atım: Atım imletimdir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 24. Geri bildirim: Doğruyu Bilme İsteği ve Sahiyi Bilebilme Arzusu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 25. Geri bildirim: İzafiyet ve İzafet — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 26. Geri bildirim: Neden = Reason, Sebep = Cause — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 27. Geri bildirim: Bilişsel İşçi: Robot Maymun Mucizesi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 28. Geri bildirim: Lethe Nehri ve Mnemosyne Havuzu: Hakikatimsilik → Hakikatim Silik — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 29. Geri bildirim: Simgesel Dünyanın Zarı: Yadsımanın Yadsınması — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 30. Geri bildirim: Koyuşuyorsan koyuşuyorsun — Reggie Watts | YERSİZ ŞEYLER

 31. Geri bildirim: Belli ki mürekkep yalanmış: fikir-efkar, teorik-retorik — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 32. Geri bildirim: Medyada İçeriğin İçerilmesi: Alaycı Şaşırma ve İronik Şaşırma — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 33. Geri bildirim: Bitirmek başlandırmaktır: Spor olsun diye yaşama egzersizleri veya saadet zincirinin prangasını sökmek — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 34. Geri bildirim: Lacancı Özne: Kök Salma ve Uzanım: Sütur ve Südur — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 35. Geri bildirim: Etiği senin kemi benim! Kim er ha? Maskeli balo ve onun sahte yüzleri — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 36. Geri bildirim: Ekhona — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER

 37. Geri bildirim: Doğruları söylemek, Hakikati açığa vurmak, Sahiden söz etmek — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 38. Geri bildirim: Az Ötede Oynayın! Tatlı Su Lacancılarını ve Žižek Bahçesinde Koşturan Köpecikleri Tanıyalım — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 39. Geri bildirim: ‘Tapeler Doğrudur’ Değil ‘Tapeler Sahidir’ — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 40. Geri bildirim: Gerçek Olan Şey Makul Müdür? — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 41. Geri bildirim: Ateş Toprağı şekillendirir, Su Havaya siner — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 42. Geri bildirim: Hakikat yanılgıdan ortaya çıkar — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 43. Geri bildirim: Her anlama bir yanılışı anlamadır, Hakikat yanılıştan doğar, Doğru yanılışın doğurusudur, Yanlış doğurunun yanılışıdır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 44. Geri bildirim: Yanlışsız hiçbir anlama yoktur — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 45. Geri bildirim: Her anlama bir anılışa yanlamadır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 46. Geri bildirim: Anlama, Anlaşma, Antlaşma, Anıtlaşma — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 47. Geri bildirim: Ünlenmek İmlenmek Değildir: Çoğul Gösteren ve Çoğul İmleyen — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 48. Geri bildirim: Turist broşürü: Her anlama bir yanlış anlamadır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 49. Geri bildirim: Jaklakanya Seyrüseferi 1: Jak’la kan kızılı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 50. Geri bildirim: Jaklakanya Seyrüseferi 4: Turistik Animatör, Yerliş Rehber, Gerçek Rehber — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 51. Geri bildirim: Doğru ve Yanlı: Şşş! — fıkra | YERSİZ ŞEYLER