Monthly Archives: Ağustos 2021

Öyle ya da böyle — Blondie

Öyle ya da böyle seni bulacağım
Seni kapıcam kapıcam kapıcam kapıcam
Öyle ya da böyle seni kazanacağım
Seni kapıcam kapıcam kapıcam kapıcam
Öyle ya da böyle seni göreceğim
Seni bulucam bulucam bulucam bulucam
Bir gün, belki haftaya
Seni bulacağım, seni bulacağım, bulacağım

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri, şarkı

‘Hudut namustur’ sloganının asıl anlamı — Işık Barış Fidaner

Mülteci sorunu ile gündeme gelen ‘Hudut namustur’ sloganında sinsice gizlenen ideolojik tuzakların bir bir ortaya serilmesine karşı çıkacak halimiz yok ama bu sloganda nihai ifadesini bulan duygunun da gerçek ve haklı bir korku olduğu inkar edilmemeli.

Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under şey

Sağlıklı sağduyunun okullu mantığı horgörmesi üzerine — G. W. F. Hegel

Bilimin başlangıcını oluşturduğunu belirttiğimiz ve hem kendi başına hem de sahi bilginin koşulu olarak büyük değer taşıdığını kabul ettiğimiz şeyin – yani kavramların ve kavram uğraklarının genel olarak ele alınmasının, düşünce belirlenimlerinin başlangıçta malzemeden farklı olup ona sadece iliştirilen biçimler olarak ele alınmasının – mantığın nesnesi ve amacı olan sahiliğin edinilmesi konusundaki mündemiç yetersizliği çabucak ortaya çıkar. Zira bu kavramlar ve uğrakları, içerikten ayrık salt biçimler olarak, onları sonlulukla damgalayan ve kendi içinde sonsuz olan sahiliği tutmaya elverişsiz kılan bir belirlenim içine girerler. Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri

Doğa ve Bata — Işık Barış Fidaner

Doğanın doğmakla ilgisi olduğu gibi kültürün de batmakla ilgisi var. O zaman Doğa-Kültür ikilisine Doğa-Bata diyelim. Kültüre Bata demenin birçok çağrışımı var:

1) Mevcut dünyada hegemonik kültür Batılıdır.

2) Her kültürel hegemonyanın ömrü sınırlıdır, her İmparatorluk eninde sonunda geriler ve Batar.

3) En temel ritüel cenazedir, kayıpların (en başta Ataların) yasını tutarak insani kültür şekillenir, bunun ezeli-ebedi simgesi de günbatımıdır (bu anlamda Bata Doğa’nın ardından gelir ve ona özlem duyar).

Okumaya devam et

9 Yorum

Filed under şey

Dünya Kurtarıcılığı Taslayan Sanal Ağalara İtibar Etmeyelim — Işık Barış Fidaner

İnternette entelektüel faaliyet yürüttüğünüz zaman garip durumlara düşebiliyorsunuz. Mesela çevirmen olarak emeğine ve çabasına saygı duyduğunuz için çeşitli konularda fikir alışverişi yaptığınız ve yazılarınızı paylaştığınız birisi bir gün şöyle bir deklarasyonla karşınıza çıkabiliyor:

“Artık ben Dünyanın Kurtuluşu sitesinin Editörü’yüm, yazılarınıza orada yer verebiliriz. Amacımız dünyayı kapitalist felaketlerden kurtarıp mutlu yarınlara taşımaktır.” Böyle bir heves ve iddia karşısında ne denebilir, “Peki ben de size yardım edeyim, dünyayı birlikte kurtaralım”dan başka?

Okumaya devam et

5 Yorum

Filed under şey

Başka(sı)nın hayali ve Fallokristal — Işık Barış Fidaner

Bireysel idealler çıkmaza girmeye mahkumdur çünkü “Başkasının hayali beni bağlamaz, ben kendi hayalimi kurarım” denemez. Sizin hayaliniz de başkasına göre “başkasının hayali”dir [1]. Öyle olmasa nasıl anlam kazanacaktı? Bireysel olarak sizin, benim, onun, bunun hayalinin kimseyi bağlaması gerekmez ama:

Başkasının hayalinin bağlamadığı hiç kimse yoktur.

Okumaya devam et

10 Yorum

Filed under şey

Hayaletin Hayaleti — derleme

AdsızSon versiyon: 21 Ağustos 2021

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Hayaletin Hayaleti) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

Hayal gücü hayaletin hayaletidir

Başka(sı)nın hayaline uyma mesuliyeti

Salımlı Uyumlanma Ölüm Dürtüsüdür

Aşının Koruması ve Bilimsel Yaklaşım

Bir Soruyu Cevaplamak: Talep ve Arzu

Ruhsal iklim değişimi ve fallus

Fallokristal

Felaketlere karşı yaratıcı çözümler

Diğer derlemeler

鬼 : hayalet

Yorum bırakın

Filed under kitap

Ruhsal iklim değişimi ve fallus — Işık Barış Fidaner

Ülkenin en yetkili makamının mutlak kudretini temsil eden bir uzantıyla Boğaziçi’ni (ikinci kez) penetre etmesi elbette üniversiteler için epey sıkıntılı bir durum yaratıyor. Bugüne dek Boğaziçi bir başarı simgesiydi, her şeye rağmen kalemin kılıca üstün gelebildiğinin en azından izafi bir deliliydi. Ülkede etki gösteren kalemlerin çoğu yine kalemşörlük yapsa da, yani aslında kalem kılığına girmiş kılıç veya kılıca hizmet eden kalem olsa da, Boğaziçi penetre edilene kadar hala kalemin kılıcı yenebildiği istisnai yerler olduğuna inanabiliyorduk. Belki kulislerde yine entrikalar dönüyordu, belki güç yine aklı felce uğratarak kendi boşbeleş keyfini sürüyordu, ama en azından bunu göstere göstere yapmıyordu. Kamuoyu nezdinde hala aklın yolu ile başarıya ulaşılabilen bir güzergah vardı. Şimdi ise güç alenen akılcı yolun önünü kesmiş ve başarının tanımını değiştirmiştir. Başarının ölçüsü artık teori ve pratik değil, uzantılarla penetre etmektir, yani fallustur.

Okumaya devam et

5 Yorum

Filed under şey

Aşının Koruması ve Bilimsel Yaklaşım — Işık Barış Fidaner

Aşılama konusunda Doğruluk kavramının bilimsel yaklaşımla ilgili yarattığı sorun Sahilik kavramıyla aşılabilir [1]. En basit cümleyle başlayalım:

“Aşı olmak doğrudur.”

Bu cümle aşı konusunda bilgi vermiyor, muhatabını aşı olmaya ikna etmeye çalışıyor. Bu cümleyi kurduktan sonra istediğiniz kadar gerekçe sayarak destekleyin, yaptığınız şey bilgilendirme değil, ikna çalışmasıdır, yani ideolojik propagandanın tıbbi eşdeğeridir. Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under şey

Felaketlere karşı yaratıcı çözümler

Diyanet İşleri Başkanı Türkiye’yi saran felaketlerle ilgili şöyle dedi: “Bizlere düşen her türlü tedbiri aldıktan sonra Cenâb-ı Hakkın takdirine rıza göstermektir.” Elbette külli iradeye itiraz edecek halimiz yok ama felaketlerle baş etmek için cüzi irademizi hakkınca değerlendirdiğimiz ve bu uğurda elimizden gelen herşeyi yaptığımız söylenebilir mi? Unuttuğumuz veya aklımıza gelmeyen yol ve yöntemler olamaz mı? Mesela Haluk Levent’in Ahbaplar vasıtasıyla para toplayıp Kazakistan’dan yangın söndürme helikopteri kiralaması oldukça özgün ve yaratıcı bir çözümdü. Buna benzer başka çözümler bulunamaz mı?

Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under şey