Düşlemi katetmek düşüş düşünü düşürmektir — Işık Barış Fidaner

Bir zemin üzerinde adım adım ilerleyen birisi orada yürüdüğünü düşünür: Kendisi etkindir, zemin edilgendir.

Oysa her adımda kişi ve zemin çarpışır: Ayağın zemine çarptığı her seferinde zemin de ayağa çarpar. Adım, atım ve karşı-atımın çarpışmasıdır [1].

Çarpışmanın Etki-Tepki anında her iki taraf aynı anda hem etkin hem edilgendir. Sürece tersten bakılırsa adım atan tarafın aslında zemin olduğu ve zeminin kişinin “altında yürüdüğü” bile söylenebilir.

Yürüyen kişiyi etkin kılan unsur, zemini öğrenmesi ve ona uyumlanmasıdır. Fakat zeminde bulunan özellikler algıdan geçip hemen bilince ulaşmaz. Bir kısmı algı süzgecine takılır ve bilinçdışında durup bekler.

Yürüyen kişi ilerideki muz kabuğunu algıladığı halde henüz onun bilincine varmamış olabilir. Tam olarak farkına varmadığı halde, muz kabuğu onun zihnine sirayet etmiş olabilir, ona basıp “düşünce” neler olacağı kişinin biliçdışında sahneleniyor olabilir.

Bilinçdışı düşünce budur. Zeminde algılanan özellikler bilinçdışı düşünceler yoluyla bilincin “altında” etkinlik kazanır, etkin olarak yürüdüğünü zanneden bilinçli kişi böylece edilgenleşir, zemin onun “altında yürür”.

Altta yürüyen zemin düşlerdir. Düşünce düşte tezahür eder. Düş düşünceyi saklar. Düş yorumu düşünceye erişim yoludur. Ama düş yorumu düşü düşürecektir.

Bilinç düşe tutunur, düşü düşürmekten korkar ve düş yorumundan kaçınır. Sonuçta bilinç düşe dalıp gider ve düşünceyi ancak “düşünce” anlar.

Düş yorumu “düşmeden” düşünceye eriştirir. Düşünce düşüş düşüdür. Bu yüzden kaygı vericidir. Düşünceli olmak kaygılı olmaktır çünkü düşüşü düşlemektir [2].

Düş yorumuna devam edilirse düşüş düşü de düşürülür. Düşlemi katetmek budur.

Anlatılan düşünceleri özetleyerek yazıyı bitirelim:

Bilinç düşe tutunur. Düş yorumu düşü düşürür.

Düşünce düşüşü düşler. Düş yorumu düşünceye eriştirir.

Düşünceyi düş gibi yorumlamak düşüş düşünü düşürür.

Düşlemi katetmek düşüş düşünü düşürmektir.

Işık Barış Fidaner doktoralı (Boğaziçi Üniversitesi) bir bilgisayar bilimcidir. Yersiz Şeyler‘in Admini, Žižekian Analysis’in Editörü, Görce Yazıları‘nın Küratörüdür. Twitter: @BarisFidaner

Notlar:

[1] Bkz “Adım ve Atım: Adım atımın atımıdır, Atım imletimdir”

[2] Bkz “Gerçek ayakasızdır: Hayırdır ne ayaka?”

1 Comment

Filed under şey

One response to “Düşlemi katetmek düşüş düşünü düşürmektir — Işık Barış Fidaner

  1. Pingback: Düşüş Düşü Düşünce — derleme | YERSİZ ŞEYLER