Medeni Düşünce → Düşmedeniyet

Düşmedeniyet
Medeni düşünce düşmedeniyettir.

Düş-medeniyet
Medeniyet insanı önce düşlere daldırır sonra yerlere düşürür.

Düşmeden-iyi-et
Medeniyetin önceliği insanın iyi olması ve düşmemesidir.

Düşmeden-iyi-yet
İyi insan düşmemek için kendine yeten, yeterli insandır.

Düşmeden-iyi-niyet
Medeni insan düşmediği sürece iyi niyetini koruyan insandır.

Düşme-de-niye-yet?
Medeni yeterlilik ideali sorgulanınca düşüş başlar.

Düş!-medeniyet
Baştaki düşler gibi sonraki düşüş de aslında medeniyete aittir.

Düşmede-niyet
Ama medeniyet düşüşü insana yükler ve düşünce düşüşe niyet atfeder.

Düşmede-medeni-niyet
Eğer düşüş bedel sayılabilirse düşünce ona feda niyeti atfedebilir.

Düşmede-medeniyet
Medeni düşüş fedakarca düşüştür, insanın medeniyet düşmesin diye düşmesidir.

Düşme!-dede-mede-niyet
“Düşme!” diyen ataların şahitliğinde şehit düşmek en medeni niyettir.

Düş-medeni-ye-et!
Egemen kendisi kurban düşmek istemiyorsa başkalarını medeniyet sunağında kurban etmelidir.

2 Comments

Filed under şey