Monthly Archives: Haziran 2022

Ammetöz — derleme

untiSon versiyon: 29 Haziran 2022

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Ammetöz) okunabilir.

Işık Barış Fidaner

İçindekiler

annetöz/ammetöz

Leyla Meyla Farketmez, Levla Mevla Farketmez

Alay Tanrısı: Cool’a cool’luk edene yazıklar olsun

İcazetin Yani’si Yavan Olur: Herıld Yani (Olsun Muştu!) ve Yani Herhalde (Olsunmuştu…)

Saçmasapan ve Saldımsalak

Luhmann: İkinci-derece Sibernetik Analitik Söylemdir

Olabilecek en etkili bölünme: 1/e

Diğer derlemeler

公 : kamusal, adil, onurlu

Yorum bırakın

Filed under kitap

Alay Tanrısı: Cool’a cool’luk edene yazıklar olsun — Işık Barış Fidaner

Astrolojide her canın yıldız haritası onun “doğum saati”ni saptayarak çıkarılır. Rüzgarların istikametsiz gemilere yardım etmemesi gibi, “doğum saati saptanmamış” canlara da yıldızların rehberlik edemeyeceği düşünülür. Saptamak eğer saat-dakika-saniye tespitiyse yıldızların bu sayısal detayları ne kadar umursadıkları tartışılır. Ama saptamak eğer bir sözün yankılarını dinlemekse belki o yıldızlara şöyle seslenmeyi deneyebiliriz:

doğ, um: sağ ati!
(dünyaya gelen her can sağlıklı bir gelecek umabilsin!)

Okumaya devam et

10 Yorum

Filed under şey

Hülyalarını köpeklere emanet etme, incilerini domuzların önüne dökme — İncil

Eleşmek istemiyorsan eleştirme, nasıl eleştiriyorsan aynen öyle eleşeceksin. Kıstasın her neyse aynen sana gerisingeri iade edilecek. Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under çeviri

Yabancılaştıran Velev Ki: Ölümcül Etmen — Jacques Lacan

paracan

Ya paranı ya canını!

Velev ki parayı seçtim, ikisini de kaybederim. Yok eğer canımı seçersem meteliksiz bir hayat sürerim, yoksunlaşmış bir ömrüm olur. Böyle söyleyince net oldu herhalde. Okumaya devam et

6 Yorum

Filed under çeviri

Geçit Töreni — çeviri derlemesi

UntitledSon versiyon: 29 Haziran 2022

Yazılar tek tek linklerden ya da kitabın etiket sayfasından (Geçit Töreni) okunabilir.

İçindekiler

Platon’un sakalı (saçmantıklı savlama)

Ölü baba rüyası ve arzuyla geçinmek (Jacques Lacan)

Geçit Töreni (Magazine)

Kaplan ve Yunus (Alice Phoebe Lou)

Cadılar (Alice Phoebe Lou)

İnanmadan inandırmanın etik güzelliği (Slavoj Žižek)

İki Tip Ahmak (Budala, Bön) ve Aptal/Abdal (Slavoj Žižek)

İstihzamane: Alay ve İroni (Slavoj Žižek)

“Ben demiştim” (Depeche Mode)

Çince fısıldama oyunu (kulaktan kulağa))

Yarasalık Etmek Ne Menemdir? (Thomas Nagel)

Zhuangzi düşünde kelebekken kimseye hitap etmez (Jacques Lacan)

Aşkınsal Nesne: Düşünşey (Slavoj Žižek)

Siyah Meryem: Sema’nın Umman Sandığı Zaten Açıktı (Judit Molnar)

Kuzgun saçmantığı/paradoksu

Schreber’in Tanrı huzmeleri: libidinal yatırımı ruh dahilinden algılamak (Sigmund Freud)

Geri saçılan X huzmesi

Diğer kitaplar

阅 : okuma, geçit töreni, içtima

Yorum bırakın

Filed under çeviri, kitap

İnanmadan inandırmanın etik güzelliği — Slavoj Žižek

(öncesi: Kadın inandığına inandırır, erkek inandırdığına inanır)

İnanmış gibi davranırsan, inandığına inandırırsan, inancın maskesini takarsan, inanacaksın, inanç sana azar azar gelecek.

Pascal’ın bu formülüne konuyu nasıl bağlarız? Kadınlar birinci evreye takılmış insanlar mıdır? Peki ya inançta boğulmamak için inandırma (mış gibi yapma) fikri ne olacak? Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri

Geçit Töreni — Magazine

Görmek istediklerim gösterilince
Biz de fütursuzca izleriz böyle
Ferahlığın bir adım berisinde

Dua mı ediyormuşuz sana göre
Işıltılı ve kurnaz bir cehenneme
Kanıtlayamam ama bana sorarsan
Diz çöktürmüşler bizlere Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, şarkı

İcazetin Yani’si Yavan Olur: Herıld Yani (Olsun Muştu!) ve Yani Herhalde (Olsunmuştu…) — Işık Barış Fidaner

Saç nasıl kökten uca doğru taranıyorsa, bilgi de sebeplerden sonuçlara doğru taranır. Hizalı saç tutamlarının hoş gözükmesi gibi bilginizi oluşturan sebep-sonuç demetleri de birbiriyle hizalı durdukları sürece hoş gözükecektir. Okumaya devam et

6 Yorum

Filed under şey

Kuzgun saçmantığı/paradoksu

Kuzgun saçmantığı/paradoksu (Hempel’in saçmantığı/paradoksu, Hempel’in kuzgunları veya kimi zaman iç mekan kuşbilimi saçmantığı/paradoksu da denir) bir beyanın hakikatine nasıl delalet edileceği meselesinden çıkan bir saçmantıktır. Ne kara ne de kuzgun olan nesneleri gözlemeniz tüm kuzgunların kara olma şansını formel anlamda arttırsa da böylesi gözlemlerin konuyla alakası olamayacağını sezeriz. Okumaya devam et

3 Yorum

Filed under çeviri

Schreber’in Tanrı huzmeleri: libidinal yatırımı ruh dahilinden algılamak — Sigmund Freud

Ne başkalarının eleştirisinden korkarım ne de kendimi eleştirmekten kaçınırım, o yüzden okurlarımın gözünde libido teorimizin değerini düşürebilecek bir benzerliği gündeme getirmekten imtina etmem için hiçbir neden yok.

Günışığı huzmelerini, sinir liflerini ve spermleri yoğunlaştırarak Schreber’in bahsettiği ‘Tanrı huzmeleri’ aslında libidinal yatırımların somut bir temsili ve dışa yansıtılmasından ibarettir; bu nedenle ondaki hezeyan ile bizdeki teori arasında çarpıcı bir uyuşma vardır. Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri