Gerçelleşmeyi sürdüren görcül fazlası — Slavoj Žižek

Görcül [virtual] gerçelden [actual] çıkarsanan ruhsuz-steril bir etki midir yoksa gerçeli yaratan üretken bir süreç midir?

Bu sorunun çözümü belki de bu iki işlemin mutlak özdeşliğidir. Deleuze’ün “sanki-sebep” işlemini hem görcülleşme hem de asgari bir gerçelleşme sayması bu özdeşliği düşündürmektedir (“sanki-sebep” görcül olanı hem çıkarsar hem de ona asgari ontolojik tutarlılığını verir).

Belki de, Schelling’den bildiğimiz gibi, olasılıklar alanını gerçelleştiren şey, onu gerçeklik kılan şey, o alana ham bir gerçekliğin (madde) eklenmesi değildir, aksine ona saf bir idealliğin (logos) eklenmesidir.

Bizzaten Kant bu paradoksun farkındaydı: Kafa karıştıran izlenimler alanı oraya aşkınsal Fikri eklediğiniz zaman gerçekliğe dönüşür. Aşkınsal idealizmden öğreniriz ki görcülleşme ve gerçelleşme aynı madalyonun iki yüzüdür: Ontoloji-öncesi gerçeğe görcül (simgesel) bir öğe eklenince ancak gerçel kendini teşkil edebilir. Başka bir deyişle, gerçekliği teşkil eden işlem tam da görcülü gerçekten çıkarsamaktır (“simgesel iğdiş”) – gerçelleşen gerçeklik, görcülden süzülmüş gerçektir.

Bu çelişki “sanki-sebep” işlevinin doğasındadır. Onun görevi hem gerçelleşmeye doğru ittirmektir (çoğullara asgari bir gerçellik bahşetmektir) hem de görcül olayları [yoğulları] onlara sebep olan bedenli süreçlerden çıkarsayarak gerçelleşmeye karşı gelmektir. Bu iki yanı özdeş saymalıyız.

Burada işleyen Hegelci paradoks şöyledir:

Görcül bir halin tek gerçelleşme yolu bir başka görcül özelliğin onun yanına eklenmesidir.

Burada yine Kant’ı hatırlayın: öznel duyumsamaların kafa karıştırıcı çoğulluğu nasıl “nesnel” gerçekliğe dönüşür? Öznel bir işlev olan aşkınsal sentez [yoğulluk] bu çoğulluğa eklendiği zaman nesnel gerçeklik oluşur.

İşte “fallik” boyutun en temel hali budur:

Gerçelleşmeyi sürdüren görcül fazlasıdır.

Bedensiz Organlar’dan

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Bkz “Yoğulluk (absential): Olmazsa Olmaz Onsuzluk, (S)onlanmaz Vesile, (S)onlanır Vesile” Slavoj Žižek

bedensiz organ: organ without a body
densiz organ: organ without ebb
siz organ: organ without
“be densiz!” organ:
organ without ebb, oh dieu! / odious! / audio!

1 Yorum

Filed under çeviri

One response to “Gerçelleşmeyi sürdüren görcül fazlası — Slavoj Žižek

  1. Geri bildirim: Farzet — çeviri derlemesi | YERSİZ ŞEYLER