Başak (hayvancık): Hasat — Işık Barış Fidaner

basakBaşak hasat edilir. Hasat berekettir ama öncelikle haset-şükran dengesidir [1]. İyiliklerin bereketine şükran duyarız ama kötülüklerden dolayı haset duymaktan da kaçınamayız. Hasatta iyi nesneyi içeri alıp kötü nesneyi dışarı attığımız için Kleincı anlamda “arada derede” kalırız (ne paranoyak-şizoid ne de depresif oluruz).

Başak tarihtir. Avcı-toplayıcı göçebe halkların neolitik devrimle tarımcılık ve yerleşik hayata geçmesiyle tarih başlar. Tarihi hep kazananlar yazar ve hazmedebildikleri / hazzedebildikleri kadarını anlatırlar; o halde Başak aynı zamanda Freudcu Haz İlkesi ve Hazım İlkesidir [2].

Haz/hazm arasındaki denge veya muğlaklık “has-at / has-et” ikiliğinde görülür: Karşımıza çıkan bir hayvanı asil bir at gibi binek yapıp kültürümüze mi katacağız, yoksa kurbanlık koyun gibi bir kazığa bağlayıp sonra da kesip yiyecek miyiz? [3]

Bu ikilem tarih ve kültürü epey kısıtlar: Bir toplumda üstlenebileceğiniz en asil işlev bir zat-ı muhteremin binek hayvanı olmaktır, bireysel hayalleri süsleyen en yüksek ideal de eşek yerine at olabilmektir, seyislik anlamında siyaset budur [4].

Hemşehrilik anlamında politika ise Hazım İlkesi değil Solum İlkesi ile yönetilir, Merkür’ün Başak’tan İkizler’e geçmesi budur.

Merkür’ün Başak’ta olması dünyadan gelen malumatları sindirerek bilgilenmenizle ilgilidir, bu epistemik/akademik/bürokratik sindirim sisteminiz aksadığı zaman “dezenformasyon” veya “karmaşıklık” veya “kopukluk” gibi şikayetlerle eleştiri melekelerine başvurursunuz, dünyayla bu ilişki tarzı “müşteri memnuniyeti” kapsamını aşmaz.

Merkür’ün İkizler’de olması ise bir malumatı soldurarak bir başka malumata soluk vermekle ilgilidir, diyalektik (karşıt) ikilikler üzerinden düşünce akışının bağlam içinde ilerleyişidir, keskin “iyi/kötü nesne” ayrımları yapmak yerine X/Y gibi kavramsal ikiliklere başvuran simgesel makaslar kullanarak eleştirisiz yorum ve analizler yapmaktır.

Merkür’ün Başak’tan İkizler’e geçmesi eleştiriden analize geçiştir, bir lokantada salondan mutfağa girmek gibidir, bir yazılımda kullanıcı ayarından böcek ayıklama ayarına geçmek gibidir (release mode → debug mode), düz mantıktan diyalektik mantığa geçmektir [5].

Yeraltı tanrısı Hades’in gelip bereket tanrıçası Demeter’in kızı Persefoni’yi kaçırması ilk bakışta belki büyük bir felaket gibi gelebilir ama Hades Persefoni’yi kaçırıp ona yeraltında yetişen nar tanelerini yedirmeseydi dünyamızda kış mevsimi olmayacağı gibi baharın gelişi de yaşanmayacaktı, yani ne yeniden doğuş ne de gebelik mümkün olacaktı, Hazım İlkesinden Solum İlkesine geçilmeseydi ne umut ne de beklenti mümkün olacaktı, hatta o ikisini ayırt bile edemeyecektik [6].

Merkür eğer bir tohumsa, Başak onu ektiyse meyvesi için ekmiştir, İkizler içinse çiçekler meyvelerden daha önemlidir [7]. Bu geçişe aşinayım çünkü hem annem hem babam Başak, bense İkizler‘im.

Persefoni’nin dönüşü (Frederic Leighton, 19’uncu yüzyıl)

perse

Persefoni nar tanelerini yiyor:

persep

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎

Işık Barış Fidaner doktoralı (Boğaziçi Üniversitesi) bir bilgisayar bilimcidir. Yersiz Şeyler‘in Admini, Žižekian Analysis’in Editörü, Görce Yazıları‘nın Küratörüdür. Twitter: @BarisFidaner

[1] Bkz “Şükran Duymak Yeniden Havalı Olsun”

[2] Bkz “Gerçek ve Salbırak”, “Hazım İlkesinin Ötesi: Hazım Hazindir”

[3] İngilizce hasta anlamında “patient” sabreden demektir. Yine Arapça sabreden anlamında “masburah” çok eskiden öldürülmek üzere kazığa bağlanmış bir hayvanı belirtiyordu. Hz. Muhammed müslümanlara “masburah” hayvanların atış taliminde kullanılmasını ve kesilip yenmesini yasaklamıştı.

Sigmund Freud seanslarda hastalara telkin ve eleştiri yapmayı yasakladığı zaman psikanalitik yorumlama ve analizin önünü açarak Haz/Hazım İlkesinin ötesine geçmiş oldu (“genital evre” fiksasyonu hastayı kazığa bağlayıp atış talimi yapmak gibiydi). Freud böylece denebilir ki hastanın statüsünü Arapça “konserve gıda” kavramından “kaktüs” kavramına geçirmiş oldu (ikisi de sabretmekten türemiştir). Bkz “Dürtü: İtim, Amaç, Nesne, Kaynak” Sigmund Freud

[4] Bkz “Siyaset ve Politika: At ile Eşeğin İmkansız Hemşehriliği”, “Muhtaçlaşma ve Arzu: Politik Muhalefet ve Siyasi Muhalefet”, “Saçmantıklı Bilmece”

[5] Bkz “Kozmik Böcekle Öz-deşim”, “Belli ki mürekkep yalanmış: fikir-efkar, teorik-retorik”, “Düz Mantık ve Diyalektik Mantık: Yuva ve Semptom”

[6] Bkz “Umut ve Umutsuzluk”

[7] Bkz “Çiçekleri Eleştirmek veya Çiçeksiz Meyve Olmaz”, “Doğadışı Ana: Ama”, “Beyaz çiçekler açarken” Satoshi Takebe, “Düşmüş Meleği Yeniden Ayağa Kaldırmak”; Biricik Dünya // Arzuya Riayet // Çiçek Sözü

İmge kaynağı.

“Hasat/haset” kelime oyunu için Hatice Baba’ya teşekkürler. Haz/hazm bağı için mugwort’a teşekkürler.

fore-scythe

89 Yorum

Filed under şey

89 responses to “Başak (hayvancık): Hasat — Işık Barış Fidaner

 1. Geri bildirim: Hayvancık — derleme | YERSİZ ŞEYLER

 2. Geri bildirim: NASA ve Diyanet: Semantiğin Antikarzı Hilafet ve Öteki Arz Plüton’un Fısıltısı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 3. Geri bildirim: Sema Arzda Tezahür Etmelidir: Semantiğin Antikarzı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 4. Geri bildirim: NASA ve Diyanet: Hilafet ve Öteki Arz Plüton’un Fısıltısı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 5. Geri bildirim: Yay (hayvancık işareti): Yaya, Yayın, Oku! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 6. Geri bildirim: Kova (hayvancık işareti): Suyu Taşıyarak Dünyalaşmak — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 7. Geri bildirim: Astroanaliz — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER

 8. Geri bildirim: Ekhona — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER

 9. Geri bildirim: Hazzet-ve-hazmet-ve-hizmet, Savaş-ya-da-sıvış-ya-da-seviş, Donakalma/bakakalma/gülekalma — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 10. Geri bildirim: Bay ve Bayan Deli Dumrul tatlı damak/damag/dimağ verip yürüşür/yoruşur/yorumlaşırken — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 11. Geri bildirim: Narsızlık etmeyin! | YERSİZ ŞEYLER

 12. Geri bildirim: Çiçeği Koparma: İkizler’deki Mars ile Başak’taki Yeniayın Kare Yapması — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 13. Geri bildirim: Balık Dolunayı: Silkelenme Başlangıcı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 14. Geri bildirim: Lekeli Aşk — Soft Cell | YERSİZ ŞEYLER

 15. Geri bildirim: Balık Dolunayı: Silkelenme Başlangıcı | YERSİZ ŞEYLER

 16. Geri bildirim: Thema Mundi: Keşifre Sır Adandı — Julius Firmicus Maternus | YERSİZ ŞEYLER

 17. Geri bildirim: Başakrep: ♍︎ ♎︎ ♏︎ → ♍︎♏︎ | YERSİZ ŞEYLER

 18. Geri bildirim: Başakrep: ♍︎ ♎︎ ♏︎ → ♍︎♏︎ | YERSİZ ŞEYLER

 19. Geri bildirim: Kayroanalitik Çağrı Keşifre: Koş bul ilk izleri, yeni geçti asıl an! ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ : ♂ ♀ ☿ ☽ ☉ | YERSİZ ŞEYLER

 20. Geri bildirim: Büyüköteki: Yayılan Kalabalık: ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎: ♃ ♄ ♄ ♃ | YERSİZ ŞEYLER

 21. Geri bildirim: Terzi seslenir: Koş bul ilk izleri yeni geçti asıl an Başakrep, yayılan kalabalık! | YERSİZ ŞEYLER

 22. Geri bildirim: Tarz seslenir: Koş bul ilk izleri yeni geçti asıl an Başaktör/Başaktris, varılan kara batık! | YERSİZ ŞEYLER

 23. Geri bildirim: Koç (hayvancık): Tosbağa, Kıstas, Şofar — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 24. Geri bildirim: Aslan (hayvancık) vs. Zan Davulcusu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 25. Geri bildirim: Boğa (hayvancık): Muhafaza, Çöküş, Topraklama | YERSİZ ŞEYLER

 26. Geri bildirim: İkizler (hayvancık): Kara Kuğu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 27. Geri bildirim: Akrep (hayvancık): Müzmin Devirici — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 28. Geri bildirim: Yengeç (hayvancık) — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 29. Geri bildirim: Balık (hayvancık): Göl, Deniz, Umman — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 30. Geri bildirim: Mevsim Kaymalarının Astroanalizi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 31. Geri bildirim: Terazi Yeniayı: Yetişkin eğer gençlik hevesinden sıyrılmayı başarırsa postmodernizme kurban gidecektir | YERSİZ ŞEYLER

 32. Geri bildirim: Oğlak (hayvancık): Fellik Fellik — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 33. Geri bildirim: Balık Çağından Kova Çağına — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 34. Geri bildirim: Tahtıfeleğin Mevcedarla asırlık sittin esnasından evreler — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 35. Geri bildirim: Nesillerarası Ödipal tepkileşimde süregiden Neptün-Plüton sekstilinin oynadığı rol — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 36. Geri bildirim: Kova: Günışığını Gönder Gelsin — The 5th Dimension | YERSİZ ŞEYLER

 37. Geri bildirim: Pan-Zühre’den Süper Zuhal’e: Kova Çağında Karşıtların Birliği — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 38. Geri bildirim: Felekler Alkımı: Munzar Yıldızı (Uranüs), Mevcedar Yıldızı (Neptün) ve Tahtıfelek Yıldızı (Plüton) — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 39. Geri bildirim: Genetik ve Mimetik: Satürn ve Merkür — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 40. Geri bildirim: Ülkücü Promete’den Ölüp Ölüp Dirilen Hermes’e: Merkür Retrosu Hermetik Şaşkınlığın Şiddetlenmesidir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 41. Geri bildirim: Binyılcıların Direşken Semptomu: Ölen ölse de kalan sağla yamamak — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 42. Geri bildirim: Hippilerin İronisi: Kova Çağı gelince haber verin! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 43. Geri bildirim: İyi haber öyledir ki onu sağa sola çekiştirenler kendileri yere düşerler — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 44. Geri bildirim: Pandemi İnternet ve Binyılcıların Entegre Satürn Dönüşüne Denk Geldi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 45. Geri bildirim: Kova Çağına En İyi Hazırlık Balık Çağının Yasını Tutmaktır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 46. Geri bildirim: Satürn Dönüşlerinde Jüpiter Sayacı Durdur-Başlat Yapılır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 47. Geri bildirim: Binyılcı Satürn Geçişinde Jüpiter Adaları ve Jüpiter Köprüleri — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 48. Geri bildirim: Binyılcı Satürn Dönüşünde Jüpiter Adaları ve Jüpiter Köprüleri — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 49. Geri bildirim: Binyılcılar Mart 2023’te Yengece Dönüşecek: İlgi Üçlüsü, Sıkıntı Üçlüsü, Ütopya Üçlüsü — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 50. Geri bildirim: Koç Dolunayı: Venüs Yara Bandı Olurken Can Kırıklarında Parlayan İncileri Bulup Ayıklamak | YERSİZ ŞEYLER

 51. Geri bildirim: İki Eksen: Bu Sefer Ödül Beklentisi ve Hep İksir Umudu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 52. Geri bildirim: Dört İplikli Örgü: Kahramanın Yolculuğunda Kadim Öğeler — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 53. Geri bildirim: Astrolojik Çağlar: Koç, Balık, Kova — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 54. Geri bildirim: Zodyak Yolculuğu | YERSİZ ŞEYLER

 55. Geri bildirim: Dünya’nın Gelini Ay’ın Kayınvalidesi Venüs ve Kayınpederi Mars — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 56. Geri bildirim: Zodyak Yolculuğu: 12 Burç 12 Adım — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 57. Geri bildirim: Dert Etme Hava Cıva Evreleri: Konuşuruz, Anlaşırız, Hallederiz — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 58. Geri bildirim: Cıvalı Zarf Allaha Emanet Evreleri: Korkma, Kanma, Kaçma — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 59. Geri bildirim: DNA/Diana Bitişmesi Genetik-Mimetik Köprüsüdür — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 60. Geri bildirim: Başakrep: Ceres’ten Kız Kaçırma — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 61. Geri bildirim: Zamanın Akış Yönü ve Ay Düğümleri — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 62. Geri bildirim: Ruhsal Devir Teslim ve Ay Düğümleri — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 63. Geri bildirim: Oniki Ev — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 64. Geri bildirim: Zodyakın | YERSİZ ŞEYLER

 65. Geri bildirim: Nar? Tabiat! Narsız? Ta biat! Narkist? Tabi at! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 66. Geri bildirim: Kova-Balık-Koç: Kalabalık, Koş! Kalabalık, Kaç! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 67. Geri bildirim: Habbe kubbenin huzmesini hazneye getirir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 68. Geri bildirim: Terazi (hayvancık) ve Sokrat — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 69. Geri bildirim: Jean Piaget ve Hava Burçları — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 70. Geri bildirim: Terabitya Köprüsü: Kişilik Sahibi Olmak Kova’ya Tekmeyi Vurmakla Eşdeğerdir — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 71. Geri bildirim: Zodyak Bulutu | YERSİZ ŞEYLER

 72. Geri bildirim: Aslan Kovala(nı)r — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 73. Geri bildirim: The Aquarian Age is so full of crab! | YERSİZ ŞEYLER

 74. Geri bildirim: Rehberle Tanışma: Akrebin İğnesi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 75. Geri bildirim: Akrep-Boğa Tutulmaları: Haseti İkrar Etmek Şükranizasyon Sürecinin İlk Adımıdır — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 76. Geri bildirim: Cıva Gibisin Evreleri: Çarparsın, Parlarsın, Sıçrarsın — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 77. Geri bildirim: Mars İkizler’den Yengeç’e, Marx Üçüncü Tezden Dördüncü Teze — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 78. Geri bildirim: Yanık Yerin Otu Tez Biter Evreleri: Ağcaotu, Yerfesleğeni, Akbaşotu — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 79. Geri bildirim: Satürn Balık’a geçiyor: Hadi artık kapatıyoruz! Son bileşimselliğe varalım! — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 80. Geri bildirim: Zuhal Mevcedar Döngüleri: Žižek ve Badiou — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 81. Geri bildirim: Balık Ömrü Boyunca Koç’tan Korkar Ama Sonunda Kova’ya Düşer — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 82. Geri bildirim: Munzar Müşteri Başlatır (Kırk Tilki), Zuhal Mevcedar Noktalar (Kürkçü Dükkanı) — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 83. Geri bildirim: Sema Arzda Tezahür Eder: Arap Baharı Henüz Noktalanmamış Olabilir Mi? — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 84. Geri bildirim: DNA/Diana: İlkbahar Ekinoksu: İlk, Bahar, Ekin, Ok, Su | YERSİZ ŞEYLER

 85. Geri bildirim: Plüton Kova’ya geçiyor: Id-Entity Poly-Tickle Co-Erectness ve Bön Vivantlığın Nefis Egzorsizi — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 86. Geri bildirim: Mars Yengeç’e girecek: Amayurt, Hammer Home, Yuvaya Çakılan Tabela — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 87. Geri bildirim: 19 Mayıs Boğa Yeniayı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 88. Geri bildirim: Mars Aslan’da: Amayurt kapısına çakılan giriş tabelası — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER

 89. Geri bildirim: Diyalektik Maddecilik (Balık-Oğlak) ve Mekanik İdealizm (Kova-Yay) — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER