DNA/Diana: İlkbahar Ekinoksu: İlk, Bahar, Ekin, Ok, Su

İlkbahar ekinoksu 21 Mart hem Newroz hem de Žižek’in doğumgünüdür. Bu tabiri alıp ilkokul fişleri gibi makaslarsanız şu öğeler çıkar: ilk, bahar, ekin, ok, su.

Plüton Aslan’dayken ve Yeni Zuhal varken yeryüzünde Erbaba itibarı gören sonuncu şahsiyet Joseph Stalin hayata gözlerini yumdu. Aynı sene DNA’nın ikili sarmal yapısı keşfedildi ve Melanie Klein’ın meme haseti çalışmaları olgunlaştı.

Eski Roma imparatorluğunun bereket ve avcılık tanrıçası Diana dirimsel yaratıcı ve yokedici güçleriyle kıskananları çatlatması bakımından genetik DNA‘nın mimetik ve meme-tik ve medyatik temsilcisi sayılabilir.

Nemi gölünde doğan Diana kültü daha sonra Selene-Artemis-Hekate üçlemesiyle (triformis) özdeşleşmişti. İlkbahar ekinoksunun her hecesinde DNA/Diana’yı bulursunuz:

1) İlk: Diana bozulmamış tabiatın tanrıçasıydı.

2) Bahar: Hekate Persefoni’yi yeraltından çıkarıp bahar mevsimini getirmişti.

3) Ekin: Diana’nın Yunan kimliğinin bir yüzü bereket tanrıçası Efesli Artemis’ti.

4) Ok: Öbür yüzü de avcılık tanrıçası Versaylı Artemis’ti.

5) Su: Ay tanrıçası Selene yeraltı sularını yerinden oynatan medcezir kuvvetidir.

Bkz “DNA/Diana Bitişmesi Genetik-Mimetik Köprüsüdür”, “Bahar Alerjisi ve Bahar Alaycısı: Haset Atmosferinden Şükran Atmosferine”, “Zuhal Mevcedar: Satürn-Neptün”, “Başakrep: Ceres’ten Kız Kaçırma”, “Başak (hayvancık): Hasat”, “Efesli Artemis: Mamilla Hasetine Kapılarak Sanal Ağa’nın Veri Memesi Olmak”, “Varsay Antlaşması ve Yoksay Antlaşması: Kayıp R’nin Gizemi”, “Yay (hayvancık): Yaya, Yayın, Oku!”, “Balık (hayvancık): Göl, Deniz, Umman”, “Medcezir Dalgalanma Değildir: Maraş Depreminde Süper Yeniay Tesiri”, “Ayda medcezir evreleri”, “Devasa depremler bazen Ay’ın yerçekimiyle tetikleniyor” Alexandra Witze

3 Yorum

Filed under şey

3 responses to “DNA/Diana: İlkbahar Ekinoksu: İlk, Bahar, Ekin, Ok, Su

  1. Geri bildirim: Astroanaliz — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER

  2. Geri bildirim: Sinem Atik — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER

  3. Geri bildirim: Sine Mat — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER