Plüton Kova’ya geçiyor: Id-Entity Poly-Tickle Co-Erectness ve Bön Vivantlığın Nefis Egzorsizi — Işık Barış Fidaner

Önceki hafta Satürn’ün çıktığı Kova’ya yarın Plüton girecek. Eğer Satürn istikrar vericiyken Plüton istikrar bozucuysa o halde yarından itibaren Kova’nın istikrarı bozulacak demektir. Peki pandeminin başından beri Satürn’ün Kova’ya doldurduğu istikrar neydi?

Pandemiyle gelen istikrarın en başat simgesi herkesle her konuda Zoom toplantısı yapma geleneğidir. Gerçek hayata bulaşan virüs genetik/mimetik ekseninde küresel bir heyula olunca sanal hayat örgütlenip onu bastırdı. Yani Zoom toplantılarının üstlendiği vazife DNA muhafızlığı kadar Diana muhafızlığı da oldu: Sanal alemde bir nevi göçebe Zoom medeniyeti (?) oluştu. Şimdi bunun kırılma noktasına vardık. Peki nesi kırılacak bunun?

Dümdüz betimlersek Plüton gelince Kova delinecek ve içindeki sular dökülecek. Pandemiyle sağlamlaşan İnternet Kovası anonim kalabalık fetişidir ama bu fetişçi suların kaynağı başka bir yerdedir. Kovadan dökülecek suyun en özet ifadesi Kimlik Siyaseti yani Identity Politics‘dir.

Her sıvı gibi Kimlik Siyaseti de içine dolduğu İnternet Kovasının şeklini aldı: Kimlik Siyaseti denince önceden milliyetçilik anlaşılırdı, şimdiyse toplumsal cinsiyetçilik anlaşılıyor, neden? Çünkü İnternet Kovasında saldırgan dürtüler cinsel dürtülere yüceltilince Fallik Kadın tapıncı kuvvetlendi. Bugün CHP karşısında Meral Akşener’in veya HDP karşısında Sera Kadıgil’in kalkışabildiği manevra alanları İnternet Kovasını dolduran anonim kalabalık fetişinin Fallik Kadıncı eğiliminden gelir. İşte Plüton gelince bu sular o Kovadan dökülecek.

Milliyetçi saldırganlıktan gelip toplumsal cinsiyetçiliğe akan bu eğilimin ismi şöyle okunabilir:

Identity Political Correctness = Id-Entity Poly-Tickle Co-Erectness

1) Id-Entity: Bir dürtüler heyulası ‘yaşam tarzı’ kimliğine bürünmüştür.
2) Poly-Tickle: Bu heyula-kimlik enstrümanıyla kalabalıklar gıdıklanır.
3) Co-Erectness: Ereksi yönlü Fallik Bireyler anonim kalabalık olurlar.

Benzer bir yöntemle İptal Kültürü de şöyle okunur:

Cancel Culture = Can Sell Culture

Buna göre insan kendi kültürünü bir Id-Entity halinde konservelere doldurup Poly-Tickle metodolojisiyle ne kadar çok kişiye satabildiyse o kadar Co-Erectness başarmış sayılır. Bunun dildeki karşılığı da BİZ zamirine yüklenen sanal yekpareliktir:

BİZ brütüz, öyleyse sezarın hakkı sezara! (bıçakları hazırlayın)

Herhangi bir bey/bayanın sadece karizmasına güvenerek (Sera Kadıgil’in TİP’ine güvenmesi veya Meral Akşener’in İYİ’liğine güvenmesi gibi) hiçbir bağı olmayan rastgele bir kalabalığa BİZ diye hitap etmeye cüret etmesi tam olarak budur. İşte Plüton gelince delinecek Kovadan dökülecek su budur. Bu suyun asıl kaynağı Bön Vivantlık (dolu dolu yaşama ülküsündeki salaklık) olduğuna göre Plüton Kova’ya girince Bön Vivantlığın nefis egzorsizi de başlayacaktır.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎

Işık Barış Fidaner doktoralı (Boğaziçi Üniversitesi) bir bilgisayar bilimcidir. Yersiz Şeyler‘in Admini, Žižekian Analysis’in Editörü, Görce Yazıları‘nın Küratörüdür. Twitter: @BarisFidaner

Bkz “Satürn Balık’a geçiyor: Hadi artık kapatıyoruz! Son bileşimselliğe varalım!”, “Binyılcılar Mart 2023’te Yengece Dönüşecek: İlgi Üçlüsü, Sıkıntı Üçlüsü, Ütopya Üçlüsü”“Mars İkizler’den Yengeç’e, Marx Üçüncü Tezden Dördüncü Teze”, “Heyula bastıranlar” Ghostbusters, “Turbacracy/Turbo-crazy/Dur-bak-rasi: Güncel İğdiş İlkesi Anonim Kalabalık Fetişidir”, “Bön Vivant” geçen yazılar, “Nezaketten Usturupa Doğru: Fallik Kadın Dininde Mıncık Yatkınlığı Meselesi”, “Ak üryan taysan!” ~ Sailor Mars, “Emily Rose: Nefis Egzorsizleri”, “Sezarın Hakkı: Perhizyen Brokoli Çorabı ve Bulancı Çok Lahana Çorbası” (fıkra), “Telekomik Taahhüt Canavarı veya Bir Anarşistin Kaza Eseri Dahi Anlamındaki De’yi Bitişik Yazması: Sen de mi brütsün? Hayır! BİZ brütüz!” (fıkra), “Ereksi yön rastyöneldir”, “kalabalık gıdıklama” geçen yazılar

kontes çuvalız asıyon

identity ~ id-entity ~ Es-Ding ~ O Şey

5 Yorum

Filed under şey

5 responses to “Plüton Kova’ya geçiyor: Id-Entity Poly-Tickle Co-Erectness ve Bön Vivantlığın Nefis Egzorsizi — Işık Barış Fidaner

  1. Geri bildirim: Astroanaliz — özel sayfa | YERSİZ ŞEYLER

  2. Geri bildirim: Her sabah her seher hocişir kuşlar ~ Kul Himmet | YERSİZ ŞEYLER

  3. Geri bildirim: Hop Pışıkoloji | YERSİZ ŞEYLER

  4. Geri bildirim: Zahmetdaş keyiflerin kibaro hukukunu biz hayra yoruyoruz ~ TİP | YERSİZ ŞEYLER

  5. Geri bildirim: 19 Mayıs Boğa Yeniayı — Işık Barış Fidaner | YERSİZ ŞEYLER