Category Archives: bildiri

Makale Çağrısı: Žižek Konusunda Yanlış Giden Neydi? — Uluslararası Žižek Çalışmaları Dergisi IJŽS

IJŽS-Uluslararası Žižek Çalışmaları Dergisi

Makale Çağrısı: Žižek Konusunda Yanlış Giden Neydi?

Konuk Editör: Slavoj Žižek

Gönderimler:
Kaynakçalı özetler, 16 Mart; Tam makaleler, 15 Haziran 2018.

Son birkaç yıldır Slavoj Žižek’e yönelen saldırılar ve kaynakları giderek çoğaldı. Siyasette Donald Trump’la ilgili konumu yüzünden, mültecilere dönük insanî yaklaşımı eleştirmesi yüzünden, LGBT+ hareketine dönük daha nüanslı yaklaşımı vb. yüzünden kınandı. Psikanaliz alanında Jacques-Alain Miller etrafındaki Lacancılar Žižek aleyhine şiddetli bir kampanya başlattılar, onu düzenbazlıkla itham ettiler. Felsefe alanında yeni gerçekçilik biçimleri (“nesne-yönelimli ontoloji”) Žižek’in düşüncesini hâlâ aşkınsal öznelliğe dayandığı için reddediyor. Žižek’e dönük saldırılarda çoğu zaman neredeyse hiç duyulmamış şahsî acımasızlık karakteri var (Chomsky; Žižek’i kamusal uzamdan “silme” kampanyası), ayrıca bu saldırılara Žižek’in kamusal medyadan giderek daha çok dışlanması eşlik ediyor – artık onun yorumları ve yazıları LRB’de, Guardian’da, In These Times’da vb. okunamıyor.

Küçük şahsî atışmalara kaptırıp gitmek yerine, şu soru sorulmalı: Bu süren çatışmada gerçek mesele nedir? Felsefî ve siyasî olarak bu çatışma neyi imletir? Fikir, Žižek’in sorunlu ve bölücü bir figür olarak ortaya çıkışının farklı yönleriyle iştigal etmeye Žižek’in meslektaş ve eleştirmenlerini davet etmek, sonra da Žižek’in kendisinin bu toplanan metinlere yanıt vermesine izin vermektir. Böyle bir IJŽS sayısı çok önemli bir rol oynayabilir çünkü günümüz felsefesi ve Solcu düşüncesini kateden esas çatışkıları görünür kılacaktır.

Şayet bir makale göndermeyi düşünürseniz lütfen “CFP: WHAT WENT WRONG WITH ŽIŽEK?” yazarak IJŽS’ye bir Özet gönderiniz.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

FB_IMG_1517670247574

1 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim, dergi

İstatistiksel Belirginlik ve P-Değerleri Hakkında Beyan — Amerikan İstatistik Birliği

9 Haziran 2016

1. Giriş

Bilimsel araştırmanın nicelik bakımından artması ve büyük, karmaşık veri kümelerinin çoğalması, son yıllarda istatistiksel yöntemlerin uygulama kapsamını genişletmiştir. Bilimsel ilerleme için böylece yeni yollar açılmıştır, ama araştırma verilerinden çıkarılan sonuçlar hakkında kaygılar da ortaya çıkmaktadır. Bilimsel sonuçların geçerliliği, yeniden üretilebilirliği de dahil, sadece istatistiksel yöntemlerin kendisine bağlı değildir. Uygun şekilde seçilmiş teknikler, düzgünce icra edilmiş analizler ve istatistiksel sonuçların doğru yorumlanması da sonuçların geçerli olduğunun ve onları saran belirsizliğin düzgünce temsil edildiğinin emniyet altına alınmasında kilit rol oynar.

Okumaya devam et

2 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim, şey

İstatistiksel Belirginlik ve P-Değerleri Hakkında Beyan: İlkeler — Amerikan İstatistik Birliği

Tam metni çevirmeye yeni başladım. Şimdilik sadece ilke cümlelerini yayınlıyorum.

IBF

1. P-değerleri verilerin tarif edilen bir istatistiksel modelle ne kadar uyumsuz olduğunu belirtebilir.

2. P-değerleri ne çalışılan hipotezin doğru olma ihtimalini ölçer, ne de verilerin salt tesadüf eseri üretilmiş olma ihtimalini ölçer.

3. Bilimsel sonuçlar, iş ve siyaset kararları salt bir p-değerinin belirtilen bir eşiği geçip geçmediğine dayandırılmamalıdır.

4. Düzgün çıkarım yapılması eksiksiz bildirmeyi ve şeffaflığı gereksinir.

5. Bir p-değeri yahut istatistiksel belirginlik, ne bir etkinin boyunu ölçer ne de bir sonucun önemini ölçer.

6. Kendi başına bir p-değeri bir model ya da hipotez bakımından iyi bir delil ölçüsü sağlamaz.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Yorum bırakın

Filed under çeviri, bildiri, bilim

Bilim Yürüyüşü’nün Küresel Nedeni — Claudio Paganini

Bilim Yürüyüşü hakkında yapılan basın toplantısından Almanya Genel Merkez adına bize ulaşan Claudio Paganini’nin beyanına iki dilde yer veriyoruz.

Işık Barış Fidaner & Fikri Şaşmaz

Adım Claudio Paganini, İsviçreliyim, matematiksel fizik alanında doktora öğrencisiyim. Berlin’de kurulan genç hukuk-teknoloji start-upı olan Cphere’in CEO’su ve Eş-Kurucusuyum. İsviçre’de büyüdüm, Birleşik Eyaletler, Almanya, Fransa ve İsveç’te yaşadım.

Nüfusun önemli bir kısmının kendi şahsi kanaatini yerleşik olguların önüne koyması dünyanın birçok yerinde yaşanan bir sorundur.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim, deneyim

Çok çok önemli bir şey — Jane Goodall

Merhaba, ben Jane Goodall. Size Bilim Yürüyüşü’nden bahsetmek istiyorum. Bilim benim hayatımda çok önemli bir rol oynamıştır. Bilimciler ilgi çekici insanlardır. Bugün kimi insanların bilimi küçülttüklerini görmek, hem kendimizi hem de bugün gezegenimizde olup bitenleri anlamamıza yardım etmekte bilimin oynayabileceği rolü küçülttüklerini görmek insanı rahatsız ediyor. İnsan eyleminin iklim üzerindeki etkisiyle ilgili bilgileri toplamaya birçok bilimci yıllarını vermiştir. İklimin değiştiğinin tartışılacak bir yanı yoktur. Dünyanın her yerinde bu değişimi gördüm; ve kimilerinin iklimdeki bu değişime insanların tesir etmiş olduğunu inkâr edebilmesi doğrusu pek absürttür; o yüzden ben umarım ki gerçekten elinden gelen herkes bu yürüyüşe katılır. Umarım yürüyüşle ilgili bilgiler paylaşarak, arkadaşlarınızı katılmaya teşvik ederek yardım edersiniz. Sizinle yürümeyi çok isterdim. Yapamam, çok uzaktayım, ama yürüyüşte gerçek boyutta karton bir Jane olacak, orada olmak istediğimi ve manevî anlamda sizinle orada olduğumu herkese gösterecek. O yüzden lütfen bu yürüyüşe katılın, çok çok önemli bir şey, teşekkürler.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim

Hollanda’nın tüm üniversite rektörlerinden açık mektup — Hollanda’nın tüm üniversite rektörleri

Hollandalı üniversite rektörlerinin bilim özgürlüğü açıklamasını Türkçe’ye çevirmek de bize düştü.

Allah kabul etsin.

IBF

8 Şubat 2017

Rektörler bilim özgürlüğü konusunda endişelidir

Hollanda’nın tüm üniversite rektörleri bilimcilerin özgürlüğünün giderek kısıtlanması konusunda endişelidir. NRC Handelsblad’da bir açık mektup ile seslerini duyurdular.

Bilim özgürlüğünün tepesinde kara bulutlar toplanmakta

Bilim özgürlüğünün ufkunda kara bulutlar toplanmakta. Onlarca yıl dünyanın her yanında bilimcilerarası irtibatların giderek özgürleşmesinin ardından, İkinci Dünya Savaşı’ndan ve özellikle de Berlin duvarının yıkılışından beri uzun süren bir gerilim düşüklüğünün ardından, bilim özgürlüğü bugün giderek büyüyen kısıtlamalarla yüz yüze kalmaktadır.

Okumaya devam et

4 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim, şey

Panzehir Siyasettir Psikoloji Değil — Allen Frances

New York Times editörüne:

Donald Trump’ın psikolojik güdüleri ve psikiyatrik teşhisi hakkında son günlerde medyada yapılan spekülasyonların teşvikiyle mental sağlık alanından meslektaşlarımız kamusal çehrelere uzaktan teşhis konmasına karşı olağan etik kısıtlamaları gözardı ettiler. Destek verdikleri birçok imza kampanyası ardından 14 Şubat’ta New York Times’a yazdıkları mektupta Donald beyin psikiyatrik sebeplerle başkanlık yapamaz olduğunu telkin ettiler.

Amatör muayenecilerin çoğu narsisistik kişilik bozukluğu teşhisiyle Başkan Trump’ı yaftalama hatasına düştü. Bu bozukluğu tanımlayan kriterleri ben yazdım ve Donald bey onları karşılamıyor. Kendisi dünya çapında bir narsisist olabilir ama bu onu mental hasta kılmaz, zira kendisi mental bozukluk teşhisi koymak için gereken ızdırap ve acıyı çekmiyor.

Donald bey kendisi tecrübe etmek yerine ciddi bir ızdıraba sebep olmaktadır ve büyüklenmesi, bencilliği ve empati yoksunluğundan dolayı ceza görmek yerine cömertçe ödüllendirilmektedir. Mental hastaların (çoğu iyi davranışlı ve iyi niyetlidir) Donald beyle (ikisi de değildir) aynı kefeye konması onları damgalayan bir hakarettir.

Kötü davranışın mental hastalığa işaret etmesi enderdir ve mental hastalar nadiren kötü davranırlar. Psikiyatriyle küfretmek Donald beyin demokrasiye açtığı savaşa karşı çıkmanın hatalı bir yoludur. Cehaletinden, beceriksizliğinden, tahrikçilik etmesinden ve diktatörlük peşinde koşmasından dolayı münasip yollarla itham edilebilir ve edilmesi lâzımdır.

Psikolojik güdüleri ise o kadar barizdir ki ilginç bile değildir, ve onları analiz etmek onun bodoslama koşturduğu iktidar hamlesini durdurmayacaktır. Bu distopik Trumpiyen karanlık devrin panzehiri siyasettir, psikoloji değil.

ALLEN FRANCES

Coronado, Kaliforniya

Yazar, Dük Üniversitesi Tıp Koleji’nde psikiyatri ve davranışsal bilimler profesörü emeritus. D.S.M.-IV’ü (Dördüncü Mental Bozukluklar Teşhis ve İstatistik Kılavuzu) yazan ekibin başkanıydı.

Türkçesi: Işık Barış Fidaner

3 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim, deneyim

Asilomar Sunî İstihbarat İlkeleri — Yeni Dünya Düzeni

Çok çok tekinsiz olan bu belgede (tek “ilacı” psikanaliz olan) berbat bir distopya tarif edilmiş.

“Yapay Zeka” yerine “Sunî İstihbarat” [·] dememdeki maksat “böcek” sayılan şeylerin aslında “parapraksis” olduklarının görülmesidir. [*]

Hakikatle bağını koparmış bu “bilgilenme” yöntemini Çim Topu Sahası Katliamı gibi “fayda getirici” #AlternatifOlgular uydurmak için bir el kitabı sayabilirsiniz.

“Hayatın Geleceği Enstitüsü” diye bir web sitesinde yayınlamış olmaları da ziyadesiyle ironik olmuş. [+]

Allah kabul etsin. [-]

IBF

[·] Belgede içeriğinde ifade verilen distopiklik seviyesi gözönünde bulundurulmak suretiyle S.İ. kısaltmasının Türkçe’de aşina olduğumuz “Si—!” ya da “Sie—!” tarzında telaffuz edilmesi gayet münasip olacaktır.

[*] Uppsala Üniversitesi’ne yazdığım mektupta bu ilişkiyi anlattım. Süreç hâlâ sürmekte olduğundan şimdi burada o konuyu açmam mümkün değil.

[+] Boston Raporu‘nun kapak sayfasında ve 2’nci bölümünde Asilomar konferans merkezinin büyük salonunu görebilirsiniz. Yayın ve Gizlilik Notu‘nda ise Asilomar yolcularının gelip geçtiği SFO havalimanından fotoğraflara yer verilmişti.

[-] Etmez.

ai-principles-1030x386

Asilomar Sunî İstihbarat İlkeleri

Bu ilkeler 2017 Asilomar konferansı kapsamında (işte vidyolar) işte tarif edilen süreç yoluyla geliştirilmiş.

Sunî İstihbarat şimdiden dünyadaki insanlarca her gün kullanılan fayda getiren araçlar sağlamış. Aşağıdaki ilkelerin rehberliğinde devamlı geliştirilmesi onyıllar ve yüzyıllar boyu insanlara yardım edip güçlendirici şaşırtıcı fırsatlar sunacak.

Okumaya devam et

7 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim

Başkan Donald Trump Ve İdaresine Açık Mektup ― Kaliforniya

(Google Docs)

Biz imzacılar sizi olası en büyük aciliyetle Paris İklim Antlaşması’nda konan sera gazı neşir hedeflerine ülkemizin bağlılığını sürdürmeye çağırırız. Bu antlaşma iklimdeki büyük değişimi bertaraf etmek için gereken bir dizi adımdan ilkidir. Dünya iklimi insanlık tarihinde hiç yaşanmamış bir hâle giriyor. Sera gazlarını şimdiki hızla üretmeye devam etmek, çevremize, ekonomimize ve ülkemize durdurulamaz neticeler ve felaketler getirecek. Cesur ve kesin eylemlerle hâlâ en kötü senaryoların önlenmesi, değişime uyumlanmaya olanak verilmesi, zararların azaltılması ve ülkemize yeni ekonomik fırsatlar getirilmesi mümkündür. O yüzden Amerika’nın iklim eyleminde küresel lider olmasını emniyete almanızı istiyoruz sizden.

Okumaya devam et

1 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim

İmletim Savaşları: Amerika — çeviri derlemesi

imletim-kapakSon versiyon: 5 Şubat 2017

(62 sayfa — PDFLaTeX)

İçindekiler

İmletim Savaşları

İmgelem Siyaseti (McKenzie Wark)

Duran Kaya Siyu Kabilesi Enerji Aktarım Ortakları’nı kınar

Hâlâ umudumuz vardır (Duran Kaya Siyu Kabilesi)

Eve dönebilmeye can atmaktayız (Duran Kaya Siyu Kabilesi)

Sevgili Su Koruyucuları (Duran Kaya Siyu Kabilesi)

Holokost öldürerek başlamadı; sözlerle başladı (Birleşik Eyaletler Holokost Anma Müzesi)

Yazarlar Başkanlık Öncesi Boston Halk Kütüphanesi’nde Protesto Planlıyor (Mark Shanahan)

Yazarlar Direnişte Chicago okumaları planlıyor (Bill Daley)

Ünlü Yazarlar New York Halk Kütüphanesi Basamaklarında ‘Edebî Protesto’ Planlıyor (Katherine Brooks)

Yazarlar Direnişte: Başlatma öncesi protestolara yüzlerce kişi katılacak (John McMurtrie)

Sözler Eylemde: Yazarlar Direnişte Chicago (May Huang)

Evanston Uluslararası Yeniden Başlatma Eylemine Katılıyor (Kelley Elwood)

MIT hocalarından değerlerimizi bildiren mesaj

Tehlikeli Zamanlarda Medenî Hak ve Özgürlüklere Dair B.E. Tarih Bilimcilerinden Kolektif Bildiri

Beyaz Saray’dan Prens Charles’a iklim değişimiyle ilgili “açükleme” uyarısı

Yönlendirme

Trump hükümet bilimcilerini konuşma yasaklarıyla susturdu (Angela Chen)

Serseri Ulusal Park İklim Değişimi Gerçekleri Tweet Ederek Donald Trump’a Meydan Okudu (Katie Reilly)

Bilimciler Trump İdaresine Karşı Çevrimiçi “Direniş” Hareketi Örgütlüyorlar (Robin Andrews)

Ulusal Parklar Devrimci Örgütlenme Kurulunun İlk Toplantısı (Kate Washington)

Dana Boente’nin Başsavcı Vekili Tayini Hakkında Beyan (Donald Trump)

Amerika Hasta Annesini Ziyarete Gelen Suriyeli Kadını Geri Gönderdi (Christopher Mathias)

“Müslüman Yasağı”ndan Etkilenen İnsanlarla Dayanışma İçinde: BE’de yapılan Uluslararası Konferanslara Akademik Boykot
Çağrısı

Fotoğrafın modeli

Diğer kitaplar

2 Yorum

Filed under çeviri, bildiri, bilim, deneyim, kitap, kurgu